מה ההבדל בין סעיף 125 ד' לבין תיקון 190?

הגעתם לגיל פרישה? יצאתם כבר לגמלאות? יש שני מושגים שחשוב שתכירו: סעיף 125 ד' ותיקון 190. לפי חוקי המיסוי במדינת ישראל אתם זכאים לפטור והקלות בתשלום מס רווחי הון בגין רווחים שצבר במסגרת חסכונותיו. אז מה ההבדל בין סעיף 125 ד' לבין תיקון 190? בואו לגלות!

מגיע לכם הטבות מיסוי, שלא ניתנות לכם אוטומטית

חדשות טובות! אם אתם משתייכים לאוכלוסיית ציבור החוסכים הוותיקים בארץ, חשוב שתדעו שמדינת ישראל מעניקה לכם פטור והקלות נוספות בגין רווחים שצברתם על הכספים שחסכתם לאורך חייכם. עם זאת, לצערנו, הטבות אלה אינן ניתנות לכם אוטומטית, ולכן מוטלת עליכם האחריות לפעול על מנת שאתם (והמוטבים שלכם) תוכלו ליהנות מהם וכך להגדיל משמעותית את חסכונותיכם.

סעיף 125 ד' – הטבת מס לפנסיונרים שנולדו לפני המדינה

מדובר באחת מהטבות המס המשמעותיות ביותר שמס הכנסה מעניק למי שחצה את גיל 70 בעת משיכת חסכונותיהם. סעיף 125 ד' הוא תיקון שנכנס לתוקפו ב- 2003, מתוך רצון להעניק פטור ממס לפנסיונרים שנולדו לפני קום המדינה. הפטור ניתן במקור עבור רווחים שצברו הפנסיונרים במסגרת פיקדונות בנקאיים. אך בשנים האחרונות, הוחלט כי גם מי שחוסך באמצעות פוליסת חיסכון יוכל ליהנות מהטבת מס זו.

מי שנולד לפני שנת 1948 ורוצה להפקיד סכומי כסף נזילים לחיסכון, יוכל להפקיד אותם לפוליסת חיסכון (אפיק השקעה שמנוהל על ידי חברות הביטוח בישראל). כך אותו אדם יוכל לקבל פטור שנתי מתשלום מס רווח הון עד התקרה הקבועה בחוק, שעומדת כיום על סכום של 13,560 ₪ ליחיד או 16,680 ₪ לזוג גמלאים שכאמור נולדו לפני 1948.

על פי נתוני משרד האוצר לשנת 2020, פוליסות חיסכון במסלול הכללי משיגות תשואה ממוצע של עד 7%. בהתחשב בנתון זה, גמלאים בהחלט יכולים ליהנות ממלוא הפטור עד לתקרה.

שימו לב: מדובר בהטבת מס שאינה ניתנת למי שבוחר לחסוך את הונו במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

תזכורת – מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

מי שעומד לפני יציאה לגמלאות ומי שכבר פרש יכול להפקיד את כספיו הנזילים באמצעות קופת גמל תיקון 190. נזכיר שמדובר בשינוי חקיקתי משנת 2012, שנועד לתמרץ את אוכלוסיית הגמלאים בארץ, כדי שיגדילו את חסכונותיהם לקראת גיל הפנסיה.

המדינה מעניקה שלל הטבות למשקיעים בחסכונות פנסיוניים באמצעות תיקון 190 (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה), למשל:

 • דמי ניהול מוזלים ביחס למכשירי השקעה אחרים
 • פטור מעמלות ותשלום מס בביצוע פעולות הוניות בקופת הגמל
 • הטבות מיסוי של פטור מלא ממס במשיכת הכספים כקצבה, או פטור חלקי ממס רווח הון במשיכה חד פעמית של הכסים (15% מהרווח הנומינלי במקום 25% מהרווח הריאלי, כפי שנהוג לגבות במוצרי ההשקעה אחרים)
 • הכסף נשאר נזיל במשך כל תקופת החיסכון, כלומר הכסף זמין למשיכה בכל עת

תזכורת – מהי פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון, שלעתים גם נקראת תוכנית חיסכון, היא תיק השקעות שמנוהל על ידי חברת ביטוח. בדומה לחיסכון בקופות גמל על פי תיקון 190, הכספים המופקדים בפוליסות חיסכון גם מושקעים בשוק ההון, בניירות ערך הנסחרים בבורסה, בנכסים בלתי סחירים (כגון נדל"ן) ועוד. מטרת חברות הביטוח היא להשיג עבור החוסכים במכשיר זה תשואות נאות עבור השקעתם.

מה החידוש של סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה על תיקון 190?

לצד היתרונות הרבים שמציע תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, יש גם חסרונות: התיקון איננו מציע אלטרנטיבה להטבות המיסוי אשר מוענקות לציבור הגמלאים בגילאי 70 ומעלה שזמינות עבורם  באפיקי חיסכון אחרים דוגמת פוליסת חיסכון. רק מי שמשקיע את כספו בפוליסת חיסכון במסגרת סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, יכול ליהנות מאחת הטבות המס המשמעותיות ביותר הקיימות כיום בשוק מוצרי החיסכון לטווח הבינוני והארוך.

היתרונות בהשקעת כספים במסגרת פוליסות חיסכון על פי סעיף 125 ד'

פוליסת חיסכון על פי סעיף 125 ד' היא מוצר חיסכון שמנוהל על ידי חברות הביטוח, שמיועד לצורך השקעות לטווח הבינוני והארוך. לכן הוא מהווה חלופה ראויה לניהול תיקים, קרנות נאמנות ותוכניות החיסכון בבנקים. 

בין היתרונות הבולטים בהשקעה זו:

 • עלויות הניהול הקבועות והידועות מראש
 • שקיפות נתוני התשואה (בניגוד לתיקי השקעות, לדוגמה)
 • היכולת להשקיע בנכסים לא סחירים, מה שמאפשר פיזור סיכונים מאוזן יותר בתיק ההשקעות של החוסך, תוך שימור הפוטנציאל לתשואה גבוהה לאורך זמן.
 • והכי חשוב: הטבת המס הניתנת בהתאם סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, שמאפשרת לקבל פטור ממס רווחי הון עד התקרה השנתית המותרת.

תקרת הפטור ממס שגמלאים רשאים לקבל מדי שנה על פי סעיף 125 ד'

לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה גימלאים שנולדו לפני 1948, יכולים להשקיע את כספיהם בפוליסות חיסכון ולקבל פטור שנתי מתשלום מס על רווחי ההון שצברה הפוליסה שלהם, עד לתקרה שנתית של 13,560 ש"ח ליחיד או 16,680 ש"ח לזוג (נכון לשנת 2020). כל זאת, בתנאי ששני בני הזוג מלאו 55 שנים לפני שנת 2003. מדובר בהפחתה במס רווח הון עבור הכנסות מריבית או פוליסת חיסכון בשיעור של אלפי שקלים מדי שנה .

ההבדלים המרכזיים בין סעיף 125 ד' לבין תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

 סעיף 125 ד'תיקון 190
המטרה העיקרית של התיקוןלאפשר לפנסיונרים שנולדו לפני שנת 1948 לחסוך כספים באמצעות פוליסת חיסכון ולקבל פטור ממס על רווחי ההון שצברה, בהתאם לתקרה הקבועה בחוקר.לעודד את הציבור לחסוך לקראת פרישה ולהסדיר את החיסכון במכשירים פנסיוניים (קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים) ולהעניק הטבות מס במשיכת הכספים בגיל הפרישה (67 לגברים ו – 62 לנשים, נכון לשנת 2020).  
נזילות במשיכה הוניתקיימת נזילות מלאה במשיכה הונית. החוסך רשאי למשוך את מלוא הכספים שנצברו בחיסכון.קיימת מגבלת נזילות במשיכה של הכספים כסכום חד פעמי (הוני) והיא שלא ניתן למשוך את הרובד הראשוני של הכספים. סכום של כ – 34 אלף שקלים נותר מרותק לקופת הגמל מדי שנה וניתן לפדות אותו בצורה הונית רק בכפוף לקבלת אישור מטעם פקיד שומה במס הכנסה.
תלות בקצבה מזעריתהחיסכון נזיל לגמרי ללא כל תלות בסכום הקצבה.פורשים שאינם זכאים לתשלום קצבת פנסיה מינימלית בסכום קבוע של יותר מ – 4,525 ש"ח (נכון לשנת 2020), יהיו מוגבלים למשיכה של כספי החיסכון בתור קצבה בלבד. הם לא יוכלו לפדות את חסכונותיהם במשיכה הונית
משיכה כקצבת פנסיהאין הטבה מסוימתבמשיכה של כספי החיסכון בתור קצבת פנסיה בגיל הפרישה החוקי, תיקון 190 מעניק פטור מוחלט מתשלום מס רווחי הון.
השפעת האינפלציהאין השפעה מסוימתבמשיכה הונית, תיקון 190 מספק פטור חלקי מתשלום מס רווחי הון (בכפוף להגעת החוסך לגיל 60 והוכחה לקבלת 3 תלושי קצבה בסכום הפנסיה המזערית לפחות), כך שהחוסך נדרש לשלם מס רווחי הון בשיעור של 15% בדין הרווח הנומינלי. כשמדובר בסכומי חיסכון משמעותיים, והאינפלציה אפסית, מדובר בהטבה הרבה יותר משמעותית מהפטור ממס רווחי הון שמאפשר סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.  

חיסכון של אלפי שקלים בשנה – כמה כסף תחסכו באמצעות סעיף 125 ד'?

חוסכים אשר נולדו לפני 1.1.1948 והגיעו לגיל פרישה שיפקידו כספים לפוליסת חיסכון, יהיו זכאים להטבת מס שנתית על רווחיהם בשוק ההון, בכפוף לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה. מדובר בפטור ממס רווחי הון על סכומים של אלפי שקלים מדי שנה.

זוהי הטבה מאוד משמעותית שכדאי מאוד לממש. ההטבה ניתנת עד לתקרה שנתית של 13,560 ש"ח ליחיד או 16,680 ש"ח לזוג, בהינתן ושני בני הזוג הגיעו לגיל 55 לפני 1.1.2003. פנסיונרים שעומדים בקריטריונים, יוכלו לקבל החזר מס בשיעור של עד 3,390 ש"ח ליחיד, כשזוג העומד בתנאי הסף, יהיה זכאי לקבל החזרי מס בסכום של עד 4,170 ש"ח לזוג לשנה (נכון לשנת 2020).

 איך אפשר לממש את הטבות המס הניתנות בזכות סעיף 125 ד'?

הפטור ממס לפי סעיף 125 ד' מוענק לחוסכים ותיקים שעומדים בתנאי הסף, בתור החזר מס רטרואקטיבי. הפטור דורש מילוי של טופסי מכירה רעיונית מדי שנה בדצמבר – כלומר, חברת הביטוח, שמנהלת את פוליסת החיסכון עבורכם, מבצעת משיכה וירטואלית של כספי החיסכון לטובת רישום של אירוע מס על השם שלכם. מיד לאחר ביצוע הפדיון הרעיוני, הכספים מופקדים על ידי חברת הביטוח בחזרה לפוליסת החיסכון שלכם.

את אישור המשיכה, עליכם להציג בפני פקיד שומה ברשויות המס, לצד בקשה להחזר מס. מדובר בהליך שמומלץ לבצעו בלוויית יועץ מס או סוכן ביטוח. את החזר המס מכוח סעיף 125 ד' תקבלו באופן ישיר לחשבון הבנק שלכם כעבור מספר חודשים. היות ומדובר בפטור שאינו נצבר משנה לשנה, כדאי מאוד לנצלו על בסיס שנתי.

 האם אפשר לשלב בין הפטורים מסעיף 125 ד' לבין אלו של תיקון 190?

בשתי התקנות ניתן לחסוך אלפי שקלים בתשלום מס רווח בזמן משיכת הכספים. נשאלת השאלה האם ניתן לשלב בין הטבות המס הניתנות בשתיהן, ואם אכן ניתן למקסם אותם אז מה נדרש לשם כך וכיצד לפעול.

כדי לענות על שאלה זו יש לבחון כל מקרה לגופו: ראשית, המשקיעים צריכים לעמוד בתנאי סף שנקבעו במסגרת פקודת מס הכנסה לעניין סעיף 125 ד', וכן לעמוד בקריטריונים הרלוונטיים לתיקון 190.

בשלב הבא, על מנת למנף את פוטנציאל הרווח באמצעות פיצול של ההפקדות בין קופת גמל לפי תיקון 190 לבין פוליסת חיסכון במסגרת סעיף 125 ד'. כלומר, להשתמש בפוליסת חיסכון בתור אפיק השקעה משלים.

אם נוקטים בפעולה הזו, כל מי שנולד לפני השנה 1948, יכול למקסם את ההטבות באמצעות בניית תיק השקעות מנוהל בעלות מינימלית, שיהיה מורכב מסוגי נכסים מגוונים, כמו: אגרות חוב , נכסים בלתי סחירים, מניות חו"ל וכו'.

למי מתאים שילוב בין חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190 והשקעה בתוכנית חיסכון על פי סעיף 125 ד'?

כאמור, כל מי שעומד בפרמטרים שנקבעו במסגרת פקודת מס הכנסה לעניין תיקון 190 (מי שעבר את גיל 60 ומקבלכבר תשלומי פנסיה בסכום הפנסיה המזערית – 4,525 ₪ [נכון לשנת 2020]), ושיש בבעלותו סכומי כסף נזילים בסך 300,000 שקלים ומעלה, יכול לשלב בין השקעה לפי סעיף 125 ד' וחיסכון לפי תיקון 190. 

איך לחלק את ההפקדות בין המוצרים?

למרות שזוהי שאלה שאנו נתקלים בה הרבה, אין לנו המלצה כללית וגורפת שיכולה להתאים לכולם. אופן חלוקת ההפקדות בין קופת גמל על פי תיקון 190 ופוליסת חיסכון לפי סעיף 125 ד' היא מאוד אישית.

עם זאת, כשמשלבים בהשקעה את שני האפיקים האלה, תהיה לכם הרבה יותר גמישות

ההשקעה בשילוב המוצרים הזה, מאפשרת לכם הרבה יותר שליטה ובקרה,  וגמישות בבחירת אסטרטגיית ההשקעות. מעבר לזה, אפשר למקסם את שיעור הפטורים מתשלום מס בגין רווחיו, מה שמשפר משמעותי את שווי תיק ההשקעות בכללותו וגם לצפות להגדיל את התשואה הפוטנציאלית באופן ניכר.

לצורך חלוקת ההפקדות בהתאמה אישית, יש לקחת בחשבון כל מיני גורמים, למשל:

 • רמת הסיכון שכל משקיע מעוניין בה על פי אופיו, תקציבו ומטרת ההשקעה
 • מנהלי ההשקעות שפועלים בתיק שלו
 • דמי הניהול שנגבים בכל אחד ממוצרי ההשקעה
 • ועוד

איך ניתן למקסם את הטבות המס לגמלאים שמשקיעים בשני האפיקים הללו?

למרות מה שציינו בפסקה הקודמת, יש לזכור שעל מנת שתוכלו למקסם את מלוא הפטורים ממס שאתם יכולים לקבל בתור פנסיונרים, שווה להפקיד כספים לפוליסת חיסכון לפי סעיף 125 ד' עד לתקרה המותרת ואת שאר הכסף להשקיע בקופת גמל על פי תיקון 190.

כך תהיו פטורים מתשלום מס רווח הון עד לתקרה המקסימלית המוגדרת בפקודת מס הכנסה לפי סעיף 125 ד', העומדת על סכום שנתי של 13,560 ש"ח לחוסך יחיד או 16,680 ש"ח לזוג (נכון לשנת 2020). 

במילים אחרות, כדאי קודם כל להפקיד את הכספים שברשותכם לפוליסת חיסכון על פי סעיף 125 ד' על מנת שתוכלו לנצל את מלוא הפטור ממס רווח הון עד לתקרה הקבועה בחוק, ורק לאחר מכן להפקיד את סכומי הכסף הנזילים שנותרו בידכם, לקופת גמל על פי תיקון 190, כדי ליהנות מן הפטור החלקי ממס רווח הון במשיכה הונית של כספי החיסכון – 15 אחוז מהרווח הנומינלי בקופה במקום 25 אחוז מן הרווח הריאלי.

מה עדיף – לחסוך כספים במסגרת תיקון 190 או לפי סעיף 125 ד'?

אם אתם חוסכים כספים לגיל הפרישה במסגרת חשבון הבנק שלכם, בפיקדונות בנקאיים או בתיקי השקעות, הגיע הזמן לשינוי: באמצעות השקעה משולבת בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה וסעיף 125 ד', תוכלו לצמצם משמעותית את שיעור המסים שאתם משלמים על החסכונות שלכם, ועל הדרך גם להגדיל באופן משמעותי את הסכומים העומדים לרשותכם – לפחות כמה אלפי שקלים בשנה. שווה, לא?

כאמור, סעיף 125 ד' מעניק לחוסכים הטבת מס מאוד משמעותית, אם נולדו לפני קום המדינה. אך למרות שמדובר בפטור ממס שבדרך כלל מאוד כדאי לנצל אותו, במקרים מסוימים, דווקא חיסכון באמצעות תיקון 190 יכול להיות יותר משתלם. אך יש מצבים שניתן לשלב בין שתי ההטבות, על מנת למקסם את הפטורים שרשות המסים מעניקה לפנסיונרים.

על מנת לדעת מהו הפתרון האידיאלי עבורכם, חשוב לזכור את תנאי הסף המאפשרים לכם ליהנות מכל אחת מהאפשרויות. לאחר מכן יש לקחת בחשבון את סכום ההשקעה וכן את טווח ההשקעה כדי לבחון מהו פוטנציאל הרווח שלכם. מדובר בתהליך חשוב מאוד מאחר ויש לו השפעה מכרעת על הכסף שיהיה לכם בסופו של דבר, ולכן כדאי לפנות לאחד המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח שעוסקת כבר עשרות שנים בתכנון פנסיוני וייעוץ פרישה.

סעיף 125 ד
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
תכנון פנסיוני
תכנון פנסיוני – למה זה חשוב?

תכנון פנסיוני הוא צעד מבורך שיכול לשרת אתכם בעתיד. החיים הם מסע מאתגר, אבל גם מלא בהזדמנויות. אנחנו עובדים קשה כדי להקים משפחה, לרכוש בית, לחסוך כסף לעתיד. אבל מה יקרה לנו כשלא נוכל לעבוד יותר?

קראו עוד »
איפה כדאי להשקיע 100 אלף ₪?
איפה כדאי להשקיע 100 אלף ₪?

איפה כדאי להשקיע 100 אלף ₪ היא שאלה שחולפת בראשם של אנשים רבים שהספיקו לצבור כסף פנוי.  השקעה של 100 אלף ₪ היא הזדמנות טובה להגדיל את ההון הפיננסי. עם זאת, חשוב לבחור את אפיק ההשקעה המתאים ביותר, בהתאם לצרכים ולמטרות שלכם. במאמר זה נתמקד בהשקעות בשוק ההון ונבחן את יתרונותיהם.

קראו עוד »
קיבוע זכויות בגיל פרישה
קיבוע זכויות בגיל פרישה: מה חשוב לדעת?

קיבוע זכויות בגיל פרישה הוא הליך חשוב שנועד למזער באופן ניכר את חבות המס שלכם על החיסכון הפנסיוני. יש ליזום את התהליך מול רשות המיסים, על מנת להימנע מתשלום סכום גבוה למדינה שלא לצורך. אז איך עושים זאת נכון?

קראו עוד »
להצטרפות לקופת גמל תיקון 190
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.