מה זה קצבה מוכרת ואיך היא באה לידי ביטוי תיקון 190?

רשות המסים מבחינה בין שני סוגי קצבאות: קצבה מוכרת וקצבה מזכה. בעוד הקצבה המזכה חייבת בתשלום מס חלקי, הרי שעל קצבה מוכרת מקבלים פטור מלא ממס. במאמר זה נעסוק בשאלה מה זה קצבה מוכרת שפטורה ממס, ואיך היא בעצם קשורה לחיסכון באמצעות תיקון 190?

לפני הכול חשוב לדעת: מהי קצבה מוכרת?

כדי להבין מה זה קצבה מוכרת, חשוב להכיר את הגדרה שניתנת בסעיף 9 (א) לפקודת מס הכנסה: "חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה, שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים". במילים אחרות – קצבה מוכרת משולמת מתוך הכספים שהופקדו לאורך השנים במוצרי חיסכון פנסיוניים (קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).

מי זכאי לפטור ממס על קצבה מוכרת?

מי שמושך את כספי הפנסיה שלו, מקבל פטור ממס על הקצבה המוכרת, וזאת מאחר וכבר שילם מס בעת ביצוע ההפקדות על סכומי הכסף שהפקיד לאורך השנים במכשיר החיסכון הפנסיוניים. כל זאת בתנאי שימשוך את הכספים בתור קצבה.

הודות לקצבה המוכרת, פנסיונר שרוצה למשוך את כספי התגמולים או הפיצויים שהמעסיק שלו הפקיד עבורו לצורך חיסכון פנסיוני במשך שנות עבודתו, פטור ממס. זאת מאמר שהכסף שהמעסיק הפריש לטובת רכיב התגמולים נזקף להכנסת העובד וכבר חויב בתשלום מס (בהתאם לסעיף 3 – ה' 3 לפקודת מס הכנסה).

כמו כן, גם מי שהפקיד כספים באופן עצמאי או ביצע הפקדות עובד במעמד עצמאי (בהתאם לסעיף 47 לפקודת מס הכנסה), ולא קיבל הטבת מס כנגדם בזמן הפקדתם, לא יצטרך לשלם מס בזמן שימשוך את הכספים כקצבת פנסיה.

מה נחשב בתור קצבה מוכרת ומה ההבדל מכספי הקצבה המזכה?

כאשר אנו פורשים לגמלאות, תשלומי הפנסיה שלנו לכאורה חייבים במס, אך בפועל אנו משלמים מס רק על חלקם, מאחר ורשות המסים מבדילה בין קצבה מוכרת לבין קצבה מזכה. כאמור, על קצבה מוכרת תהיו פטורים לחלוטין ממס אך על קצבת הפנסיה שמשולמת מתוך הקצבה המזכה, תאלצו לשלם מס חלקי.  

הקצבה המזכה נגזרת מתוך קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים או הפנסיה התקציבית ששלמו לו לאורך השנים כשהועסק בתור שכיר. ניתן לקבל את הקצבה המזכה כבר בגיל 60. עם זאת, רק כשתגיעו לגיל הפרישה החוקי (67 לגברים ו – 62 לנשים, נכון לשנת 2020), תוכלו לממש את הפטור החלקי ממס.

לעומת זאת, קצבה מוכרת, פטורה לחלוטין מתשלום מס. זאת, כאמור, מאמר וכבר המס נוכה ממנה בזמן ביצוע ההפקדות למכשירי החיסכון הפנסיוני. כלומר כבר מגיל 60, ברגע שתמשכו את הכספים בתור קצבה, התשלום יהיה פטור ממס.

מה הקשר בין קצבה מוכרת לבין תיקון 190?

בעבר הרבה מאוד אנשים בישראל היו חוסכים לקראת הפנסיה בעיקר באמצעות פקדונות בנקאיים וקרנות נאמנות. בשנת 2012, כשנכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודה מס הכנסה, החלה מגמת שינוי בשוק מוצרי החיסכון לטווח הבינוני והארוך. בין היתר, המגמה החלה הודות למספר שינויים מהותיים הנוגעים לחיסכון לגיל פרישה והיבטי המיסוי הנוגעים לו שהביא איתו תיקון 190.

השינוי המרכזי של תיקון 190 היה האפשרות לבני 60 ומעלה להפקיד את כספיהם הנזילים בקופת גמל, וליהנות משלל יתרונות, כשהבולטות שבהם הן דמי ניהול מוזלים, הטבות מס מעולות במועד משיכת הכספים ועוד.

כמו כן, תיקון 190 כלל הגדרה מעודכנת לקצבה המוכרת ומקורות התשלומים הפטורים ממס, והצליח להביא בשורה של ממש לציבור הפורשים והיא: האפשרות להמיר את כל כספי החיסכון שלהם לקצבה מוכרת, כך שיהיה ניתן למשוך אותה עם פטור מלא ממס.

בהמשך, בשנת 2017, נוספו 2 מקורות תשלומים נוספים שמהם נגזרת הקצבה המוכרת: קופות גמל להשקעה והפקדות המעביד לרכיב הפיצויים שחורגות מהתקרה. עם זאת, חשוב לציין שהקצבה המוכרת אינה קיימת בקרנות פנסיה ותיקות ובפנסיה תקציבית.

ההשפעה של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה על הקצבה המוכרת

הודות לתיקון 190 הוגדלה תקרת הפטור במשיכה הונית של הקצבה: בעבר הפורש היה צריך לבחור במועד פרישתו אם לקבל הטבת מס בגין הקצבה המוכרת או הקצבה המזכה, הרי שנכון להיום תודות בזכות התיקון, הטבות המס חלות גם על הקצבה המזכה וגם על הקצבה המוכרת ברוב מכשירי החיסכון הפנסיוניים.

מי שבחר להשקיע את כספיו הנזילים בקופות גמל בהתאם לתיקון 190 כדי שבבוא היום יוכל לפדות את הכספים בעתיד במשיכה חד פעמית (הונית), יכול כיום לבחור למשוך אותם כקצבת פנסיה, להמיר את חסכונותיו לקצבה מוכרת, וכך ליהנות מפטור מלא ממס הכנסה ומס רווחי הון במועד משיכת הכספים.

מה בנוגע לפטור ממס בהיוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190?

כספי חיסכון הנחשבים כקצבה מוכרת, ניתנים למשיכה הונית כסכום חד פעמי (היוון קצבה), אך בפטור מס חלקי. תאלצו לשלם תשלום מס רווח הון בשיעור מופחת של 15% מהרווח הנומינלי, במקום 25% מן הרווח הריאלי – שמקובל באפיקי חיסכון חלופיים.

שימו לב שכדי ליהנות מההטבות המס על כספי הקצבה המוכרת בעת משיכה, רק אם תעמדו בקריטריונים מסוימים: אתם חייבים להיות לפחות בני 60, ובנוסף לכך להוכיח שקיבלתם לפחות 3 תשלומים של קצבת פנסיה מינימלית בסך 4,525 ש"ח לחודש לכל הפחות (נכון לשנת 2020). כמו כן תאלצו להצהיר שהכספים שהופקדו בקופת הגמל שלכם ושעמדתם בתקרת ההפקדה המוגדרת ע"י מס הכנסה.

רק אם עמדתם בכל התנאים האלה, תוכלו למשוך את הכספים שהפקדתם בקופת הגמל במסגרת תיקון 190, מלבד סכום בסך 34,848 ₪, שמסומן בתור כסף ייעודי לצורך קצבה מזכה. יתרת הסכום המצוי בקופת הגמל, ניתן למשיכה במסגרת היוון קצבה המזכה בפטור ממס או מחויב בתשלום מס שולי.

זה הזמן ליצור לעצמכם קצבה מוכרת על פי תיקון 190!

כאמור, קצבה מוכרת מוגדרת כקצבה הנוצרת מתשלומים פטורים ממס, שהופרשו לאורך השנים העובד ומעבידו לחיסכון פנסיוני. תיקון 190 נועד, בין היתר, כדי להסדיר ולעדכן את ההגדרה של מקורות הקצבה המוכרת, או במילים אחרות – להסגיר מהם הכספים שלא קיבלנו עבורם הטבת מס במעמד ההפקדה, ולכן יהיו פטורים ממס במועד תשלום קצבת הפנסיה (לאחר גיל 60). לכן, כיום, גם הפקדות עצמאיות לקופות גמל שלא ניתנה בגינן הטבת מס, מעל לסכום של 34,848 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2020), נחשבות כיום כקצבה מוכרת.

עם זאת, למרות שניתן למשוך את ההפקדות הללו בתור קצבה מוכרת שניתן עבורה פטור מלא ממס, בפועל רוב הפורשים בוחרים לבצע משיכה הונית חד פעמית של מלוא הסכום, ולשלם מס רווח הון בסך 15 אחוז מן הרווח הנומינלי בקופה.

רוצים ליהנות מכל היתרונות שיש לתיקון 190 להציע לכם?

זה הזמן להתייעץ עם אחד המומחים שלנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח. צרו איתנו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לשירותכם ולהציע לכם שירות מקצועי, יחס אישי וחם ומענה אדיב וסבלני על כל שאלה שיש לכם בנושא. אנחנו מתמחים בתחום הפרישה כבר עשרות שנים ומלווים לקוחות רבים אל מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ, כדי להשיג עבורם את התנאים המשתלמים ביותר. אז אל תהססו, פנו אלינו עוד היום והצטרפו לרשימת לקוחותינו המרוצים.

מוצרים נוספים

ייעוץ פרישה
כיצד ניתן להבין אם הסכום שצברתם לפנסיה מספיק? אם לא, מה ניתן לעשות בנושא? ובעצם, מה זה בכלל "מספיק"? על שאלות אלו, בגדול, מנסים לענות בשירות ייעוץ פרישה.עם חובת ההפרשה לפנסיה לשכירים ולעצמאים, יחד עם העלייה בפופולריות של אמצעי חסכון נוספים – המונח "ייעוץ פרישה" נהיה רלוו…
קרן השתלמות
קרן השתלמות היא אפיק חיסכון משתלם ביותר. מכיוון שהשם קצת מבלבל לא כולם מקשרים זאת ישירות עם מוצר שקשור לחיסכון כמו קופת גמל, אבל בעצם מדובר אפיק חיסכון לכל דבר. מהי קרן השתלמות? הקרן מיועדת לחוסכים לטווח ארוך או בינוני – בין אם מדובר על עובד שכיר, שנהנה מהפקדות של …
קרנות גידור בישראל
מהי קרן גידור?קרן גידור היא קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה. קרנות גידור מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מנוסים לאחר שעבדו שנים רבות בתעשיית קרנות הנאמנות או ניהול השקעות מסורתי.מה מא…
השקעה בנדלן בחול
מדוע וכיצד להשקיע בנדל"ן בחו"ל?מרבית האנשים מבינים היום שכסף אמור לעבוד עבור בעליו.כיוון שהריבית במשק נמוכה מאוד ותוכניות החיסכון המקובלות אינן מניבות תשואות סבירות, אנשים רבים חיפשו ומצאו אלטרנטיבה בצורת השקעת הכספים הנזילים שברשותם בנדל"ן בחו"ל.ראו גם: השקעות …
ניהול תיק השקעות
ניהול תיק השקעות הינו מוצר המתאים לבעלי 300,000 ש"ח נזילים ופנויים להשקעה.מנהל התיק הינו עובד בבית ההשקעות שהינו בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.לאחר פגישת היכרות עם מנהל תיקים, מתכנן פיננסי בכיר או מנהל בכיר בבית ההשקעות יתאימו עבורך מס…
קופת גמל להשקעה
מה זה קופת גמל להשקעה?קופת גמל להשקעה, נחשבת לאחד המוצרים הפיננסיים החדשים יחסית, והיא נועדה לאפשר לכל החוסכים לחסוך כסף ולמשוך אותו ברגע שהוא רוצה. כלומר מדובר באפיק חסכון נזיל וגמיש למדי. מדובר באפיק חסכון מעניין למי שמעוניין לחסוך כסף באופן גמיש ובלתי מחייב, בין …
השקעות אלטרנטיביות
בשנים האחרונות אנחנו עדים לצמיחה משמעותית בערכן של החברות הנסחרות בבורסות השונות. עלייה מתמדת בשערי המניות העלה צורך של משקיעים רבים לפזר את ההשקעות באפיקים נוספים שאינם נמצאים בקורלציה לשווקי המניות ושווקי האג"ח בארץ ובעולם.מהם אפיקי ההשקעה שאנו רואים בהם כהשק…
פוליסת חיסכון
מי שמחפש ערוצי חיסכון המניבים תשואות יפות אך לא מעוניין להסתכן יתר על המידה יכול ליהנות מפוליסת החיסכון המוצעת על ידי חברות הביטוח השונות. מהי פוליסת חיסכון ומה יתרונה הבולט כנגד חסכון בקרנות נאמנות או באפיקי חסכון בבנק? איזה סוג חיסכון היא מתאימה?צרו קשר כדי לקבל …
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בעניין חיסכון בקופת גמל הינו תיקון שנעשה בפקודת מס הכנסה במטרה לעודד את החיסכון הפנסיוני באמצעות הפיכת קופת הגמל לערוץ חיסכון שיעניק לחוסכים שיעמדו בקריטריונים מסוימים ליהנות מהטבות מס משמעותיות.קראו עוד: מה זה תיקון 190?מהם ית…

מאמרים נוספים בנושא זה

להצטרפות לקופת גמל תיקון 190
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ