הטבות מס לבעלי שליטה במסגרת תיקון 190

במשך הרבה מאוד שנים, פקודת מס הכנסה מנעה את האפשרות להפקיד במכשירי חיסכון פנסיוניים סכומי כסף משמעותיים מבעלי שליטה בחברות שמושכים לעצמם שכר. האילוץ הזה העמיד הרבה מאוד אנשים במצב של אי ודאות בנוגע לקצבת הפנסיה הצפויה להם. תיקון 190 נועד בין היתר כדי לתקן את העוול הזה, ומביא איתו בשורה של ממש, אם כי עדיין ישנם אילוצים שצריך להכיר.

מי מוגדר בתור שכיר בעל שליטה לצורכי מס?

לפני שנדבר על היתרונות והאילוצים שיש לתיקון 190 להציע לבעלי שליטה, חשוב ליישר קו ולהבין קודם כל מי מוגדר בתור בעל שליטה ברשויות המסים: בגדול, מדובר באדם ששולט בתאגיד ויש לו את היכולת לנתב את הפעילות העסקית והפיננסית של החברה. אם נדייק, בעל שליטה בחברה מוגדר בסעיף 32 (9) לפקודת מס הכנסה על פי הקריטריונים הבאים:

מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:

  • ב – 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב – 10% לפחות מכוח ההצבעה
  • בזכות להחזיק ב – 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב – 10% לפחות מכוח ההצבעה או בזכות לרכשם
  • בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים
  • בזכות למנות מנהל 

חשוב להבין שעל בעל שליטה, שמועסק בתור שכיר בחברה שבשליטתו, חלים כללי מיסוי שונים מאלו אשר חלים על שכירים פשוטים (שאינם בעלי שליטה). אך כאמור, תיקון 190 נועד כדי לתת לשכירים בעלי שליטה את האפשרות לנצל את הטבות המס שהוא מציע תחת תנאים מסוימים, שיצוינו בהמשך המאמר.

חידושים במסגרת תיקון 190 לבעלי שליטה שכירים בהפקדות הפנסיוניות

אפשרות להפקיד לרכיב הפיצויים

בעבר, בעלי שליטה שכירים היו צריכים לבחור היכן להפקיד את כספיהם הפנסיוניים: או לרכיב התגמולים או לרכיב הפיצויים. כיום, בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, בעלי שליטה יכולים להגדיל את ההפקדות שלהם לרכיב התגמולים בקרן הפנסיה וכך למעשה להגדיל את חסכונותיהם העתידיים ובמקביל גם לצמצם את שיעור ההכנסה החייבת במס בעסקיהם. 

כמו כן, התיקון למעשה מאפשר לכל בעל שליטה להפריש כספים לקרן הפנסיה לרכיבים נפרדים של תגמולי עובד ותגמולי מעביד, כמו כל עובד שכיר אחר בחברה, בנוסף להפרשות לרכיב הפיצויים.

תקרת ההפקדה השנתית של שכירים בעלי שליטה לפיצויים עומדת בשנת 2020 על סכום של 12,400 ש"ח או בחישוב חודשי: 1,033 ש"ח.

טיפ חשוב: מאחר שההפקדה לתגמולי המעסיק נחשבת כהוצאה מוכרת של העסק, במקרים רבים כדאי להגדיל את שיעור ההפקדות לתגמולים ל – 7% מן השכר.

אפשרות ליהנות מפנסיה תקציבית

מדובר למעשה בקצבת פנסיה שמשולמת מתוך התקציב השוטף של הארגון בו הועסק הפורש ומשך שכר לאורך השנים. בפנסיה תקציבית ההפקדות לקרן הפנסיה מבוצעות בידי המעסיק בלבד, והוא יכול לבחור אם להפריש לקרן הפנסיה הפרשות שוטפות או להתחייב לתשלום הפנסיה על חשבונו, מה שלמעשה הופך את המעסיק לגורם המבטח.

כאמור, תיקון 190 מאפשר לבעלי שליטה להגדיל את קצבת הפנסיה שלהם ולרשום את תשלומי הפנסיה כהוצאה מוכרת של העסק, וכך להקטין את חבות המס שלהם.

אם פעם בעלי שליטה בחברות נאלצו לבחור אם לחסוך כספים לפנסיה או להפקיד כספים עבור פיצויי פיטורין, הרי שבזכות תיקון 190 הם יכולים לבצע הפקדות לקרנות פנסיה בדומה לשכירים ואפילו ליהנות מפנסיה תקציבית שתשולם על ידי העסק שבבעלותם. כל זאת כי תיקון 190 מאפשר לבעלי שליטה (ולבני משפחתם המועסקים בעסק), למשוך לאחר פרישתם מהעסק שכר חודשי הנחשב במס הכנסה בתור קצבת פנסיה.

בפקודת מס הכנסה מוגדרים תשלומי הפנסיה הקבועים הללו בתור קצבה מזכה (קצבת פנסיה הפטורה ממס), ולכן הם מזכים בהטבות המס של תיקון 190. באופן זה, קצבת הפנסיה נחשבת בתור הוצאה מוכרת של העסק, שמזכה את החברה בהטבת מס עד תקרה של 1.5% לכל שנת עבודה במכפלת המשכורת הממוצעת של השכיר בעל השליטה, לאורך כל שנות עבודתו בארגון.

כלומר, אם בעל שליטה הועסק בתור שכיר של חברה מסוימת 20 שנים אשר משכורתו הממוצעת לאורך כל שנות עבודתו בחברה עמדה על 15,000 ש"ח, יוכל לקבל מהחברה פנסיה תקציבית קבועה בסכום של 8,100 ש"ח על פי התחשיב הבא:

8,100 ש"ח = (1.5% × 20) 45% × 15,000 ש"ח

קצבה זו תהיה מוכרת במלואה כהוצאה מוכרת של העסק, ובנוסף יוכל בעל השליטה לנצל את הטבות המס להם זכאים פנסיונרים על פי תיקון 190. במילים אחרות, בעל השליטה לא יחויב בתשלום מס הכנסה כמו על שכר רגיל, אלא ישלם מס בשיעור נמוך משמעותית.

במידה ובעל השליטה ילך לעולמו, יקבלו בן / בת זוגו קצבת שארים, שגם היא תחשב בתור הוצאה מוכרת של החברה.

ניתן להפקיד כספים לפנסיה לשכירים בעלי שליטה אבל…

בשנת 2012 נכנס לתוקפו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. במסגרת זו הוסדרו ההפקדות לשכירים בעלי שליטה ומאז גם שכירים בעלי שליטה, יכולים להפקיד כספים הן לרכיב הפיצויים והן לרכיב התגמולים באמצעות קופת גמל. ובכל זאת, עדיין קיימות מסוימות שחלות על שכירים בעלי שליטה בנוגע להפקדות לרכיב הפיצויים ובהחלט מומלץ להכיר אותן היטב.

מהם היתרונות שתיקון 190 מעניק לבעלי שליטה בחברות?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא חלק בלתי נפרד מהרפורמה שנולדה במטרה לדרבן את ציבור החוסכים לחסוך כסף לגיל פרישה באמצעות מכשירי החיסכון הפנסיוניים שכולנו מכירים: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

במסגרת הרפורמה הובטח שכל מי שיחסוך באמצעות קופת גמל לפי תיקון 190 יוכל ליהנות ממגוון ההטבות המוצעות לפורשים, לרבות הטבה בדמי הניהול והטבות מיסוי דרמטיות.

כמו כן, תיקון 190 נועד לספק מענה גם לבעלי שליטה על ידי כך שהוא נותן פתח להגדלת הטבות המס להן זכאי ציבור זה, אשר היה נתון תחת מגבלות שונות במסגרת החקיקה הקודמת.

תיקון 190 מועיל מאוד עבור בעלי השליטה, שבעבר נדרשו לבחור בין האפשרות למימוש הטבות המס על רכיב הפיצויים ובין האפשרות לממשה על כספי התגמולים במעמד ההפקדה. בהתחשב בכך (ובתקרת הסכום המזכה), בעלי השליטה הגיעו בצדק למסקנה שהרבה יותר שווה להם להפקיד כספים לרכיב התגמולים בלבד, כי את כספי הפיצויים יוכלו לשלם לעצמם בתום תקופת עבודתם.

בזכות תיקון 190 בעלי שליטה הן שוות ערך יכולים ליהנות מאותן הטבות שזמינות לשכירים, ול צריכים "לשבור את הראש" בנוגע לשאלה אם עדיף להפקיד לרכיב התגמולים או לפיצויים. פוטנציאל החיסכון הכספי הוא פשוט עצום, ומאפשר לבעלי שליטה לחסוך עד אלפי שקלים מדי חודש בחודשו.

אילו הגבלות מיוחדות על ההפקדות חלות על שכירים בעלי שליטה?

כדי לדעת אם אתם זכאים להטבת מס לבעלי שליטה לפי תיקון 190, יש לבחון מהו גילכם ומהו במצבכם התעסוקתי:

מי שבעל שליטה בגיל פנסיה וטרם פרש

אם אתם בעלי שליטה, הגעתם לגיל הפרישה המוגדר בחוק (או עברתם אותו), ואתם עדיין עובדים אך מתכננים לפרוש בזמן הקרוב, תוכלו לקבל קצבת פנסיה חודשית מהעסק בו עבדתם.

על פי תיקון 190 תשלומי פנסיית הזקנה נחשבים כקצבה מזכה, לכן תוכלו ליהנות מפטור חלקי או מלא עבורה, כתלות בגובה הקצבה לה אתם זכאים והמענקים שתמשכו במועד הפרישה.

קצבת הפנסיה שלכם תשולם לכם למשך שארית חייכם, ולאחר פטירתכם לבני זוגכם הנותרים (המוטבים שהוגדרו בתור שארים).

חשוב לדעת: אם תקבלו פנסיה תקציבית, היא לא תחשב בתור קצבת פנסיה מינימלית שמאפשרת לכם למשוך את החיסכון הפנסיוני שלכם כסכום חד פעמי (משיכה הונית) על פי תיקון 190.

בעלי שליטה שטרם הגיעו לגיל הפנסיה

בעלי שליטה שטרם פרשו מעבודתם, יוכלו לחתום על הסכם פנסיה תקציבית מול העסק שלהם, ובכך לייצר חוב אקטוארי של החברה מול בעל השליטה.

כך תוכלו לחסוך באחת מ- 2 הדרכים הבאות:

  • לייעד את הכספים של החברה לאחר תשלום מס חברות בגינם, ולקבע את הכספים הללו לבעל השליטה בלבד. במקרה זה קיימת אפשרות לייעד את החוב האקטוארי במלואו עבור בעל השליטה.
  • לייעד את הכספים של החברה לבעל השליטה ללא תשלום מס חברות בגינם, ולקבע את הכספים הללו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן לייעד רק חלק מן החוב האקטוארי עבור בעל השליטה.

רוצים גם אתם ליהנות מכל היתרונות?

הודות לתיקון 190בעלי שליטה שמבטחים את עתידם הפיננסי לאחר פרישתם, יכולים כיום למקסם את הטבות המס שמגיעות להם בתור גמלאים מקבלי קצבה, ובמקביל גם ליהנות כבעלי שליטה מהטבת מס בגין תשלומי הפנסיה שהעסק משלם להם, בזכות כך שפנסיה תקציבית המשולמת מכספי החברה נחשבת כהוצאה מוכרת לצורכי מס. את הכספים הללו ניתן לממש בעת הפרישה מהחברה בתור קצבת פנסיה, או לחילופין – כמענק פיצויים, או לשלב בין שתי האופציות הללו גם יחד.

אם גם אתם בעלי שליטה ומעוניינים ליהנות מכל היתרונות שהזכרנו במאמר זה, כל מה שעליכם לעשות הוא לפנות עוד היום אל המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח. נשמח לעמוד לשירותכם ולהתאים לכם את הפתרון האידיאלי לצורכיכם.

מוצרים נוספים

ייעוץ פרישה
כיצד ניתן להבין אם הסכום שצברתם לפנסיה מספיק? אם לא, מה ניתן לעשות בנושא? ובעצם, מה זה בכלל "מספיק"? על שאלות אלו, בגדול, מנסים לענות בשירות ייעוץ פרישה.עם חובת ההפרשה לפנסיה לשכירים ולעצמאים, יחד עם העלייה בפופולריות של אמצעי חסכון נוספים – המונח "ייעוץ פרישה" נהיה רלוו…
קרן השתלמות
קרן השתלמות היא אפיק חיסכון משתלם ביותר. מכיוון שהשם קצת מבלבל לא כולם מקשרים זאת ישירות עם מוצר שקשור לחיסכון כמו קופת גמל, אבל בעצם מדובר אפיק חיסכון לכל דבר. מהי קרן השתלמות? הקרן מיועדת לחוסכים לטווח ארוך או בינוני – בין אם מדובר על עובד שכיר, שנהנה מהפקדות של …
קרנות גידור בישראל
מהי קרן גידור?קרן גידור היא קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה. קרנות גידור מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מנוסים לאחר שעבדו שנים רבות בתעשיית קרנות הנאמנות או ניהול השקעות מסורתי.מה מא…
השקעה בנדלן בחול
מדוע וכיצד להשקיע בנדל"ן בחו"ל?מרבית האנשים מבינים היום שכסף אמור לעבוד עבור בעליו.כיוון שהריבית במשק נמוכה מאוד ותוכניות החיסכון המקובלות אינן מניבות תשואות סבירות, אנשים רבים חיפשו ומצאו אלטרנטיבה בצורת השקעת הכספים הנזילים שברשותם בנדל"ן בחו"ל.ראו גם: השקעות …
ניהול תיק השקעות
ניהול תיק השקעות הינו מוצר המתאים לבעלי 300,000 ש"ח נזילים ופנויים להשקעה.מנהל התיק הינו עובד בבית ההשקעות שהינו בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.לאחר פגישת היכרות עם מנהל תיקים, מתכנן פיננסי בכיר או מנהל בכיר בבית ההשקעות יתאימו עבורך מס…
קופת גמל להשקעה
מה זה קופת גמל להשקעה?קופת גמל להשקעה, נחשבת לאחד המוצרים הפיננסיים החדשים יחסית, והיא נועדה לאפשר לכל החוסכים לחסוך כסף ולמשוך אותו ברגע שהוא רוצה. כלומר מדובר באפיק חסכון נזיל וגמיש למדי. מדובר באפיק חסכון מעניין למי שמעוניין לחסוך כסף באופן גמיש ובלתי מחייב, בין …
השקעות אלטרנטיביות
בשנים האחרונות אנחנו עדים לצמיחה משמעותית בערכן של החברות הנסחרות בבורסות השונות. עלייה מתמדת בשערי המניות העלה צורך של משקיעים רבים לפזר את ההשקעות באפיקים נוספים שאינם נמצאים בקורלציה לשווקי המניות ושווקי האג"ח בארץ ובעולם.מהם אפיקי ההשקעה שאנו רואים בהם כהשק…
פוליסת חיסכון
מי שמחפש ערוצי חיסכון המניבים תשואות יפות אך לא מעוניין להסתכן יתר על המידה יכול ליהנות מפוליסת החיסכון המוצעת על ידי חברות הביטוח השונות. מהי פוליסת חיסכון ומה יתרונה הבולט כנגד חסכון בקרנות נאמנות או באפיקי חסכון בבנק? איזה סוג חיסכון היא מתאימה?צרו קשר כדי לקבל …
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בעניין חיסכון בקופת גמל הינו תיקון שנעשה בפקודת מס הכנסה במטרה לעודד את החיסכון הפנסיוני באמצעות הפיכת קופת הגמל לערוץ חיסכון שיעניק לחוסכים שיעמדו בקריטריונים מסוימים ליהנות מהטבות מס משמעותיות.קראו עוד: מה זה תיקון 190?מהם ית…

מאמרים נוספים בנושא זה

להצטרפות לקופת גמל תיקון 190
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ