אישור קיום ביטוח – חשוב לצרכן, חשוב לספק

הדרישה לקבלת אישור קיום ביטוח נפוצה אצל מספר רב של מזמיני עבודה, כתנאי לסגירת הסכמי עבודה בתחומים שונים.

מהו אישור קיום ביטוח?

כאשר אדם, רשות, או עסק מזמינים עבודה כלשהי מיועץ, קבלן או כל עסק אחר, הם עשויים לדרוש כתנאי לעריכת הסכם העבודה את קיומם של ביטוחים שונים בחברת ביטוח מוכרת. המקרים הנפוצים ביותר, הם הדרישות של מזמיני עבודה בענף הבנייה וההנדסה כלפי הקבלנים שלהם, המבצעים עבודות בנייה. לדוגמה: להחזיק מספר ביטוחים במסגרת פוליסת כל הסיכונים לביטוח עבודות קבלניות. דרישה זו נפוצה מאוד וקיימת גם כלפי מקצועות ייעוץ הנדסי ועסקים במגוון רחב של תחומים.

אישור על קיום ביטוחים מעניק למזמין העבודה ביטחון ושקט נפשי

  1. אישור על כך שהקבלן/היועץ מחזיק בהגנות מטעם חברת ביטוח מוכרת, מפני מקרים של נזקים שונים שעלולים להיגרם כתוצאה מההתקשרות העסקית ביניהם. הגנות נפוצות: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים, ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים, ביטוח אחריות מקצועית הייטק, ביטוח צד ג (ביטוח צד שלישי), ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מוצר, ביטוח מפני פריצה גניבה ושוד ועוד מגוון פוליסות שלעתים נכללות במסגרת ביטוח עסקים.
  2. אישור בדבר קיומן של הרחבות נדרשות לפוליסת הביטוח של הקבלן. לדוגמא: הרחבת אובדן מסמכים, אי יושר עובדי המבוטח, הוצאות בגין דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.
  3. דרישות ייחודיות של מזמין העבודה כגון: ויתור על זכות התחלוף לטובת מבקש האישור, דרישה להוספת מבוטחים נוספים בפוליסה, דרישה שהרכוש של מבקש האישור ייחשב כצד ג' ועוד.
  4. דרישה מחברת הביטוח שכל שינוי לרעת המבקש או ביטול של פוליסת הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה בדבר השינוי או הביטול.

חשוב שצרכנים פרטיים של עבודות שונות ידעו כי זכותם לדרוש מבעלי מקצוע אישור על קיום ביטוחים.
בעלי עסקים וספקי שירות חייבים לדעת כי הם צפויים לדרישה כזאת, וכדאי להחזיק בביטוחים איכותיים על מנת לזכות בעבודות ובמכרזים.

החל משנת 2019 נקבעו, ע"י המפקח על הביטוח ושוק ההון, כללים מחייבים בכל הקשור להנפקת אישורי קיום ביטוח. כללים אלה מחייבים הן את חברות הביטוח והן את סוכני הביטוח, ומגדירים נוסח אחיד למענה, תכולת האישור, ולוחות הזמנים להנפקת אישור קיום ביטוח.

אנו עומדים לשירותכם בייעוץ בכל הקשור לבקשה או לאספקה של אישורי קיום ביטוח.
ללקוחותינו העסקיים אנו מספקים שירות של קבלת אישורים מול חברות הביטוח.

אישור קיום ביטוח – חשוב לצרכן, חשוב לספק
תרצו לחזור לנושא מסוים?
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.