אישור קיום ביטוח – מהם עיקרי השינויים בהתאם לדרישות הפיקוח החדשות?

ב- 2019 יצרו דרישות פיקוח חדשות עבור חברות ביטוח וסוכני ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח. במאמר זה ריכזנו עבורכם את עיקרי הדברים שיש לתת עליהם דגש.

מדוע היה צורך בשינוי הנפקת אישור קיום ביטוח?

במקרים רבים מזמיני עבודה דורשים להציג אישור על קיום ביטוחים ביטוחים, כתנאי לעבודה ולקבלת שירות מאותו איש מקצוע. למשל אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים וכדומה. דרישה זו נובעת במטרה לוודא שהשירותים הניתנים לו אכן מבוטחים, שהוא לא יהיה חשוף לנזקים שעלולים להיות כרוכים בעצם קבלת השירות ולמעשה לשם שקט נפשי.

אלא שמה שקרה בפועל זה שבמקרים רבים איש המקצוע הציג אישור בנוסח מסוים לבקשת הלקוח, ולמעשה אישור זה אינו תאם את הוראת הפוליסה שברשותו. במילים אחרות, המצב הזה הוביל להנפקת אישור ביטוח שאינו תואם את פוליסת הביטוח של בעל המקצוע, שגם אינה תואמת את סעיף 40 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשמ"א, 1991.

כמו כן נוצרה סיטואציה של ריבוי דרישות להנפקה אישורי ביטוח שונים בגין אותה הפוליסה שמטילה עבור המבוטחים עלויות גבוהות וחוסר בהירות באשר לכיסויים הקיימים עבור המבוטח.

מצב זה עורר צורך להסדיר את התנהלות חברות הביטוח והסוכנים בנושא הנפקת אישור קיום ביטוח. לשם כך הופץ חוזר מטעם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, ד"ר משה ברקת, שכולל הוראות להסדרת הנושא ומספר שינויים שיש לשים לב אליהם.

אישור קיום ביטוח אפשרי רק בשני ורסיות

הממונה על שוק ההון ביקש להסדיר את התנהלותן של חברות הביטוח בהנפקת אישור בדבר קיום ביטוח ונוסח מחייב לאישורים. כך למעשה הוגדרו שני סוגי אישורים:

1) אישור ביטוח כללי – שמטרתו לספק את תמצית הביטוח של המבוטח, המעודכנת בהתאם למועד הפקת האישור.

2) אישור ביטוח מסוים – אישור שמונפק עבור דרישה של לקוח מסוים, שמספק תמצית של הביטוח של אותו נותן שירות. יש לציין שהנפקה זו מחייבת את חברת הביטוח לא לבטל את פוליסת הביטוח ואוסרת עליה לבצע שינויים שאינם לטובת המבוטח ללא מתן הודעה מוקדמת.

החוזר מדגיש שאסור לחברות הביטוח או לסוכן מטעמם להנפיק אישור שונה משני הסוגים שפורטו, על מנת למנוע מצבים שבהם החברה מתחייבת כלפי צד ג' באופן שאינו תואם לפוליסה שיש בידי המבוטח.

עם זאת, הובהר שבמידה ומעוניינים לתרגם את האישור, הדבר לא ייחשב כשינוי נוסח – כל עוד מתבצע תרגום נאמן למקור.

התייעלות בתהליך הנפקת אישור קיום ביטוח

לעתים בעלי מקצוע נדרשים להציג אישורי ביטוח בתוקף למזמינים שונים, ובמיוחד אם הם מתמודדים על מכרזים. לכן החוזר מסדיר את הנושא הזה וקובע שחברות הביטוח חייבות לשלוח למבוטח אישור ביטוח כללי באמצעי דיגיטלי או בדואר, בהתאם לבקשתם, וכמו כן האישור יונפק בנוסח אחיד. כל זאת במטרה לייעל את תהליך ההנפקה, ולאפשר לבעל המקצוע להדפיס את אותו אישור לצרכים שונים.

מה באשר למקרים של ויתור על חריגים וסייגים שעליהם בוחר הלקוח לוותר?

אם הוחלט על גבול אחריות מסוים או ויתור מטעם מבקש האישור או שאיש המקצוע ויתר על חריגים וסייגים שקבועים בפוליסה, המבוטח אחראי לעדכן את הפוליסה ואת פרטי הביטוח. כל זאת, שוב, במטרה לוודא שאישור הביטוח אינו תואם הפוליסה, מבלי שניתנה הודעה מתאימה מראש. הודעה זו מאפשרת לפיקוח להתנגד להוראות מסוימות ואף מאפשר למבקש האישור להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח.

כמו כן, שינוי נוסף שנועד להגן על מבקש האישור קובע שכל שינוי לרעה או ביטול אישור ביטוח שכבר ניתן ללקוח מסוים, ייעשה רק לאחר שניתנה הודעה ללקוח שדרש את המסמך. כך מבקש האישור, שהסתמך על קיום האישור בזמן שהתקשר עם המבוטח, יכול לפעול מול איש המקצוע לפי שיקול דעתו.

מה עושים במקרה של סתירה בין תנאי האישור לבין תנאי הפוליסה?

החוזר מדגיש באופן חד משמעי שבמקרה של סתירה בין אישור הביטוח לבין תנאי הפוליסה, מה שיקבע הוא תנאי הפוליסה בלבד, אלא אם כן אישור הביטוח מטיב עם הלקוח. כל זאת במטרה לאפשר לו להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח המפורט באישור הביטוח ובכפוף לרשימות הסגורות שנקבעו בנספח.

החוזר מדגיש כי מוטלת על חברת הביטוח האחריות לציין באישור הביטוח שהמסמך אינו כולל את כל תנאיה וחריגיה, ושמדובר בתמצית בלבד של הפוליסה. עם זאת, במידה ולא צוינו החריגים באישור הביטוח, לא מדובר בסתירה ואין הכוונה שלא יחולו כלפי הלקוח.

מוצרים נוספים

ביטוח אחריות מקצועית לחשמלאים וטכנאים
בין אם אתה חשמלאי, טכנאי מיזוג אויר או טכנאי מכשירי חשמל מוטלת עלייך אחריות רבה. גם לחשמלאים ולטכנאים המנוסים ביותר עלולות לקרות תקלות כתוצאה מרשלנות מקצועית. תקלות במהלך עבודתם של חשמלאים וטכנאים עלולות לסכן את לקוחותיהם הן מבחינת נזקים לגוף והן מבחינת נזקים לרכוש. …
ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים
מדוע כל כך חשוב שיהיה לכם ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ומה הוא בדיוק מכסה? כל הפרטים במאמר שלפניכם. ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים נועד כדי להעניק לכם כיסוי מפני תביעת נזיקין משמעותית. בדומה לאדריכלים, ובעצם לכל מי שעוסק במקצוע חופשי, גם אתם מספקים שירות, ייע…
ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים
ביטוח אחריות מקצועית להנדסאים הוא הביטוח החשוב ביותר שאתם צריכים שיהיה לכם כהנדסאים. על כל הנדסאי בניין, הנדסאי אדריכלות או כל הנדסאי בתחום אחר מוטלת אחריות רבה. במקרה של רשלנות מקצועית, גם אם קרתה בתום לב, אתם חשופים לתביעה מצד לקוחותיכם, שעלולים לדרוש פיצוי משמעותי בגין…
ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון
רואי חשבון, יועצי מס ומנהלי חשבונות חייבים להחזיק ברשותם פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. תחומי ראיית החשבון בכלל ייעוץ המס והנהלת החשבונות הינם תחומי פעילות הכורכים בתוכם מורכבות רבה ואחריות רבה. המורכבות הרבה והלחץ היומיומי בעבודה השוטפת בתחום הפיננסים עלולה לגרום לרואי ה…
ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר
ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות (חבות) מוצר מורכב מ-2 חלקים עיקריים: ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות (חבות)המוצר. הביטוח מתייחס לחברה המפתחת תוכנה באופן ייעודי למזמין עבודה וגם לזו שפיתחה תוכנות מדף.  ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות (חבות) מוצ…
ביטוח אחריות מקצועית לרופאים
רופאים עושים עבודה מצוינת ברוב המקרים, אך לעתים, בתום לב נגרמים לפציינטים נזקים כתוצאה מעבודה רשלנית של רופא. הרופא ידרש בפיצוי כספי משמעותי ולכן, ביטוח אחריות מקצועית לרופאים הוא הכרחי להגנה מפני תביעות ודרישות הלקוחות לפיצוי כספי.   מהו ביטוח אחריות …
ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים
אדריכלים רבים עובדים על פרויקטים גדולים ומורכבים בהם מוטלת עליהם אחריות גדולה ביותר להצלחת הפרויקט וסיומו בזמן בהתאם לסיכום שנערך עם מזמין העבודה. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם לא הכול עובד לפי התכנית והאדריכל מבצע טעות בתכנון - דבר שעלול לסכן אותו בהגשת תביעה מצד הלקוח. לכן…
ביטוח אחריות מקצועית למטפלים ברפואה המשלימה
מטפלים במקצועות הרפואה המשלימה (אלטרנטיבית) חשופים, בדומה לרופאים מטפלים, ולבעלי מקצועות חופשיים שונים לתביעות בגין רשלנות רפואית מקצועית – הגשת תביעה יכולה להתרחש גם זמן רב לאחר הטיפול עצמו. אילו יתרונות מעניק להם ביטוח אחריות מקצועית למטפלים ברפואה המשלימה? …
ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים שפי
אחריות מקצועית בתנאי שפי מה זה אומר? בסוף שנת 2005 התקשרה סוכנות הביטוח שפי למקצועות ההנדסה והאדריכלות בע'מ בבעלות של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בע'מעם חברת הביטוח איילון לצורך בנייתה של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית משופרת עבור חברי הארגון.הפוליסה שנבנתה על ידי האר…

מאמרים נוספים בנושא זה

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ