ביטוח עבודות קבלניות הפניקס EXTRA לבונה ולמשפץ

ביטוח עבודות קבלניות הפניקס EXTRA לבונה ולמשפץ יעניק לכם קבלנים, בונים ומשפצים הגנה כלכלית ייעודית באמצעות מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים.

מה כולל ביטוח הפניקס Extra לבונה ולמשפץ?

הביטוח מיועד לבנייה ושיפוץ של בתים פרטיים, וכן לשיפוץ פנימי של דירות, חנויות ומשרדים. המסלול כולל שלושה פרקים בסיסיים עיקריים וכן פרק הרחבות, המותאמים לביטוח מלא של הפרויקט.

בביטוח הרכוש יתאפשר כיסוי במקרה נזק פיזי לפרויקט במהלך ביצועו, כולל כיסוי חומרי הבנייה, עלויות עבודה ועלויות נלוות. המסלול נועד לבטח פרויקטים/עבודות קבלניות בעלי סכום ביטוח מרבי של 4,000,000 ₪ לסיכוני רכוש.

מהן ההרחבות לביטוח הרכוש במסגרת התוכנית לבונה ולמשפץ?

 •  כיסוי מפני רעידת אדמה ונזקי טבע
 •  כיסוי מפני נזק ישיר ועקיף, הנגרם כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה – עד 20% משווי הפרויקט
 •  פינוי הריסות – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי למתקנים וציוד קל לבניה – עד 20,000 ₪ לפריט ולא יותר מ 20%- משווי הפרויקט
 •  כיסוי למבני עזר ותכולתם – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי מפני נזק לרכוש סמוך – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי מפני נזק לרכוש עליו עובדים – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי להוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק, הנדרשות בשל עבודה בשעות נוספות, עבודת לילה, שבתות וחגים –
 • עד 10% מהנזק ולא יותר מ 250,000- ₪

במסגרת התוכנית יכלל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ונזקי רכוש של צד שלישי, עד לסך של 6,000,000 ₪. 

מהי רכישת ההרחבות לביטוח לקבלן ולמשפץ?

 •  כיסוי לנזק גוף הנגרם מציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב, ואין חובה חוקית לבטחו
 •  כיסוי לנזק ישיר הנגרם למתקנים תת – קרקעיים
 •  כיסוי לנזק עקיף הנגרם למתקנים תת – קרקעיים – עד 10% מגבול האחריות של פרק זה
 •  כיסוי לנזק לרכוש של צד שלישי, הנגרם על ידי כלי רכב של המבוטח, בשטח אתר העבודות – עד לסך 1,200,000₪ למקרה ולתקופה,
  מעל גבול האחריות בפוליסת כלי הרכב.
 •  כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד לסך 200,000 ₪
 •  כיסוי לחבות עקב נזק לרכוש צד שלישי, כתוצאה מרעד, הסרה או החלשת משען, תוך ביצוע העבודות -עד לסך 20% מגבול האחריות.
 • ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריותו של המבוטח כלפי העובדים בפרויקט – עד לסך 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
 • הביטוח מורחב לכלול כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד לסך 200,000 ₪.

מה חשוב עוד לדעת?

 • מסלול הביטוח כולל מספר פרקים מפוליסה לביטוח עבודות קבלניות – "קבלנית" – מהדורת ספטמבר 2017של הפניקס
  המיועדים לבונה ולמשפץ.
 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר מהירה באמצעות מחולל תעריפים ייעודי.
 •  מסלול הביטוח מיועד לעבודה קבלנית אחת באתר אחד.
 •  מסלול הביטוח מיועד לבטח את יזם הפרויקט, מזמין העבודה ואת הקבלן המבצע, כולם יחד או כל אחד לחוד.
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון תיקבע בהתאם לסוג העבודות בפרויקט, מיקום האתר והיקף הכיסוי הביטוחי.
 • הפרמיה המינימלית לפרויקט שתקופת הביטוח בו הינה עד 30 ימים – 750 ₪ ברוטו.
 •  הפרמיה המינימלית לפרויקט שתקופת הביטוח בו הינה מעל 30 ימים – 1,100 ₪ ברוטו.
 •  פרויקטים ששווים הינו עד 1,500,000 ₪ – ניתן לבטחם במסגרת מסלול זה, לתקופה של עד 18 חודשים.
 •  פרויקטים ששווים הינו מעל 1,500,000 ₪ ועד 4,000,000 ₪ – ניתן לבטחם במסגרת מסלול זה, לתקופה של עד 24 חודשים.
 •  מסלול הביטוח כולל כיסוי "תקופת תחזוקה מורחבת" עד ל 12- חודשים ממועד מסירת הפרויקט.
 •  מסלול הביטוח כולל כיסוי לתקופת הרצה עד ל 30- ימים.

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 •  כיסוי מפני פריצה וגניבה, למעט בגין רכוש של קבלני משנה
 •  כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 •  הרחבת הכיסוי הביטוחי והגדלת סכום גבול האחריות לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים.

קיימות 4 אפשרויות לרכישת הרחבות אלו:
א. גבול אחריות עד 20% משווי הפרויקט (עבור כל אחת מ 2- ההרחבות הנ"ל) – ללא תוספת פרמיה
ב. גבול אחריות בגובה 2,000,000 ₪ (עבור כל אחת מ 2- הרחבות אלו) – בתוספת פרמיה.
ג. גבול אחריות בגובה 3,000,000 ₪ (עבור כל אחת מ 2- הרחבות אלו) – בתוספת פרמיה.
ד. גבול אחריות בגובה 4,000,000 ₪ (עבור כל אחת מ 2- הרחבות אלו) – בתוספת פרמיה.
 

ביטוח עבודות קבלניות הפניקס אקסטרא לבונה ולמשפץ
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.