כיסוי זמני לנהג צעיר וחדש

כיסוי זמני לנהג צעיר וחדש

תנאי הכיסוי

הרחבת הכיסוי הביטוחי לנהיגת כל נהג צעיר וחדש למשך עד 4 ימים.

פטור מהרחבת הכיסוי בביטוח חובה, עבור נהג צעיר וחדש מזדמן, ככל שקיים באיילון ביטוח חובה ובתנאי שנרכשה ההרחבה בביטוח המקיף.

פרמיה קבועה (ללא גילום דמי אשראי) לרכבים בשווי עד 300,000 ש"ח, כמפורט:

שווי רכב עד 150,000 ש"ח – 70 ש"ח.

שווי רכב בין 150,001 ש"ח ועד 300,000 ש"ח – 150 ש"ח.

השתתפות עצמית

גובה ההשתתפות העצמית בפוליסה לתקופת התל"ק (תוספת לתקופה קצרה), יחול עפ"י תנאי הפוליסה לנהיגת נהג צעיר וחדש נכון למועד התוספת.

הבהרה: ביטול ההשתתפות העצמית לא יחול במקרה בו נרכשה הרחבה זמנית לנהיגת נהג צעיר וחדש ובמקרה זה תחול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

דגשים

הרחבה בביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (ענף 640).

הכיסוי אפשרי לפוליסות המשולמות בכרטיס אשראי או הו"ק בלבד.

הפרמיה בגין התוספת הזמנית תצטרף ליתרת התשלומים בפוליסה.

הכיסוי מותנה בפוליסה שאינה נמצאת בחוב.

ניתן לרכוש הרחבה לאותו יום ואילך (למעט בפוליסה שהופקה באותו יום).

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.