ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה נועד לספק הגנה מקסימלית לעובדים הבכירים בכל חברה או ארגון.  למי הוא מתאים, איזה כיסוי אתם מקבלים במסגרתו והאם הוא תקף גם למקרי עבר? כל התשובות במאמר שלפניכם.

מהו ביטוח דירקטורים?

כשעובדים באחד מתפקידי המפתח במקומות עבודה גדולים, צריכים לעתים לקבל החלטות קשות. בשביל לקבל החלטות בלב שקט, חייבים לדעת שמוגנים. לכן, משרדים, חברות וארגונים מספקים למנהלים ולאנשי דירקטוריון שלהם ביטוח דירקטורים. 

דירקטורים ובעלי משרות ניהוליות בכירות בארגונים חשופים לתביעות במשך תקופת העסקתם וגם לאחריה. ביטוח זה נועד לספק להם הגנה משפטית וביטחון כלכלי במקרה שיתבעו על ידי לקוחות, בעלי מניות וספקים בעקבות פעילותם השוטפת בניהול הארגון או אחריה. 

באילו מקרים חברי הדירקטוריון חשופים לתביעות?

חשוב לדעת שעל פעילותו של נושא משרה בתאגיד חלות חובות המוגדרות בחוק כגון:  חובת אמונים, חובת הזהירות, איסור תחרות, איסור ניגוד עניינים ועוד. אי קיומן ו/או הפרתן של החובות הנ"ל, עלול להעמיד את נושא המשרה במצב לא נעים שבו הוא יתבע באופן אישי. ניתן להגיש תביעה בכת עת: הן במהלך תקופת ההעסקה, והן לאחר סיום ההעסקה כדירקטור או כנושא משרה בכירה בארגון.

ביטוח דירקטורים מעניק לכם הגנה ושקט נפשי!

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה היא חלק ממגוון מוצרי ביטוח סיכונים מיוחדים, ותעניק הגנה אישית לבעל המשרה. ביטוח דירקטורים יאפשר את מימון ההגנה המשפטית הכרוכה בניהול תביעה שהוגשה כנגד בעל המשרה עקב מעשה או מחדל שלו שלא כדין שנעשה בתום לב ומתוקף תפקידו בארגון וזאת במשך תקופת הביטוח.

מה מכסה ביטוח נושאי משרה?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניק כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה:

  • הגנה במקרה של מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה, חריגה מסמכות, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה. 

  • הגנה במקרה של הפרת חובת הזהירות כלפי החברה וגורמים אחרים אליהם חב בעל המשרה לפי חוק בחובת הזהירות.

  • הגנה במקרה של הפרת חובת אמונים כלפי החברה

האם ביטוח דירקטורים תקף גם למקרי עבר?

מרבית הפוליסות מעניקות כיסוי רטרואקטיבי גם למעשים שאירעו טרם כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים למבוטח במועד תחילת הביטוח, ואשר תביעות בגינם הוגשו כנגד המבוטח במשך תקופת ביטוח דירקטורים נושאי משרה.

ניתן לרכוש במסגרת הביטוח הרחבות לתביעות שיוגשו בהקשר לדיני ניירות ערך, תביעות שיוגשו בנגד בעלי המשרה  על רקע הנפקות ציבוריות וכיסוי לביטוח נושאי משרה בחברות שעברו שינויים הנובעים מפירוק החברה , מכירתה או מיזוגה לחברה אחרת.

חשוב לדעת

מספר רב של נושאי משרה בחברות בישראל ובעולם נתבעו בשנים האחרונות או על ידי החברה בה הועסקו או על ידי הרשויות, בעלי המניות, עובדי החברה, הספקים, המלווים, השכנים הנמצאים בקרבה למפעל ועוד. 

המומחים שלנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח, נמצאים כאן כדי לדאוג שזה לא יקרה לכם או לחברי הדירקטוריון שלכם. אנו מתמחים זה שנים בהתאמת ביטוחים מכל הסוגים לעסקים, חברות וארגונים וגם לפרטיים.

אתם מוזמנים להשאיר לנו פרטים, ונשמח להעניק לכם מענה אישי, מקצועי ואיכותי.

מוצרים נוספים

מאמרים נוספים בנושא

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.