FATCA וCRS – למה מדווחים לרשויות המס בארה"ב ובאירופה?

בעולם החדש והגלובאלי בו חברות משווקות עצמן גם למדינות היושבות בכל מקום על פני הגלובוס קיים חשש לרשויות המס במדינות המקור שחברות ואזרחים יפעלו במדינות חוץ ולא ידווחו על הכנסותיהם. אי לכך ובהתאם לזאת בשנת 2014 חוקקו האמריקאים את חוק ה FATCA (Forein Account Tax Compliance Act)  וזאת על מנת למנוע מתושבי ארה"ב להתחמק מתשלום מס בארצות הברית באמצעות ניהול השקעות מחוצה לה.


החוק קבע שעל גופים פיננסיים שאינם אמריקאיים קיימת החובה להעביר לרשויות המס בארצות הברית מידע על חשבונות המנוהלים על ידי אמריקאים בבנקים מחוץ לארה"ב. כדי להשיג שיתוף פעולה קבעה ארה"ב כי היא תוכל לנכות 30% מכל סכום שיועבר ממקור אמריקאי לגוף פיננסי מחוץ לארה"ב שלא יפעל בהתאם להוראות ה – FATCA.


בעקבות החוק האמריקאי קבעו גם מדינות אירופיות החברות ב OECD  תקן אחיד משלהם ה- CRS (Common reporting Standart)  המיועד לאיסוף המידע הפיננסי בין מדינות החברות בארגון וגם בין  כאלה שאינן חברות בארגון ה OECD . המטרה לאפשר החלפת מידע בין מדינות למטרת אכיפת מס.


מדינת ישראל חתמה על ההסכמים למסירת המידע הן עם רשויות המס של ארה"ב והן עם אלה של אירופה. יש לזכור שגם מדינות אירופאיות מדווחות במקביל לרשויות המס בישראל על ישראלים שמחזיקים אצלם חשבונות בנק וחשבונות השקעה שונים.

מהם ההבדלים בין ה FATCA  לבין ה CRS?

ה FATCA   היא דיווח אל רשות המס האמריקאית וממוענת אליה בלבד. ה CRS  היא רשת דיווח המורכבת מדיווח אל למעלה מ 100 מדינות שונות שכל אחת מהן גם מקבלת מידע אך במקביל גם מחויבת למסור ולשתף במידע שהיא מקבלת כלפי כל יתר המדינות.

ה FATCA   משרת רק את רשויות המס האמריקאיות המקבלות דיווחים באופן חד צדדי ממדינות אחרות בעולם .
קיים לחץ של המדינות השונות על ארה"ב לבצע דיווח הדדי גם למדינות שדיווחו לה על תושבים אמריקאים
המנהלים חשבונות בנק והשקעות מחוץ לארה"ב. כיום קיימים מעל ל-1000 הסכמים הדדיים בין מדינות ליישום דיווח על בסיס ה- CRS.

כיצד מפעילים בפועל את ההסכמים של ה-  FATCA  וה – CRS?

על הגוף המוסדי קיימת החבה לבצע בדיקת נאותות שבה גורם בגוף המוסדי מזהה את הלקוח  והלקוח צריך לדווח האם הוא אזרח ארה"ב (אזרח אמריקאי מתחייב בתשלום מס בארה"ב אף אם הוא תושב של מדינה  אחרת לצרכי מס).

ב CRS  אנחנו מזהים תושבות לצורכי מס כך לדוגמה ישראלי שמחזיק בנוסף גם בדרכון זר (אזרחות זרה) יזוהה כתושב ישראלי ולא כתושב זר לצורכי מס ובהתאם לא לא יועבר מידע לגביו למדינה הזרה אלא למדינה בה הוא תושב בפועל.

קיימת חובה לדווח במסגרת ה FATCA   בגין חשבונות מנוהלים עם יתרות שלמעלה מ50 אלף דולר ליחיד ו 250 אלף דולר לחברה למעט חריגים כגון חסכון פנסיוני שחייבים בדיווח.

לעניין הCRS חובת הדיווח קיימת בלא תלות בסכום היתרה בחשבון אלא יש לדווח על עצם קיומו של החשבון.

מידע על חשבונות של ישראלים המנוהלים בחו"ל מועברים עם יישום תקנות ה – CRS  לישראל לרבות חשבונות שנסגרו בשנים האחרונות ורשויות המס בישראל פועלת כנגד אותם בעלי חשבונות שלא מסרו דיווח או שמסרו דיווח חלקי. לכן, מומלץ לישראלים (וגם לתושבי מדינות זרות) להימנע מחוסר נעימות הכרוך בפניה של רשויות המס בנידון ולדווח בנוהל גילוי מרצון.אהבתם? שתפו

FATCA וCRS - למה מדווחים לרשויות המס בארה"ב ובאירופה?
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ההבדלים בין אנשי מקצוע בתחום הפיננסי והפנסיוני

בשנים האחרונים התחום של ניהול הון בתחום הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי הולך ותופס תאוצה, וישנם אנשי מקצוע רבים בתחום שיכולים לעזור לכם לנהל יותר טוב את הכסף. אז איך בוחרים מתוך היצע את איש המקצוע המתאים ביותר לצורכיכם? אנחנו כאן כדי לעשות סדר.

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.