ביטוח דירה הפניקס הבית שלי

ביטוח הדירה במסגרת תוכנית הביטוח "הבית שלי" בהפניקס חברה לביטוח תעניק לכם הגנה כלכלית במקרי ביטוח רבים העלולים להתרחש בדירת המגורים שלכם.


תוכנית הבית שלי מאפשרת רכישת פוליסת ביטוח מקיפה, הכוללת מגוון רחב של כיסויים מפני סיכונים שונים ורבים אליהם חשופים בעלי דירות ובני המשפחה המתגוררים בבית. 
פוליסת ביטוח הדירה תעניק לכם ולבני משפחתכם שקט נפשי. 
 

רגע, מה זה בעצם ביטוח דירה? תוכלו להבין קצת יותר בלינק הבא – ביטוח דירה.
 

מהם היתרונות בביטוח הבית שלי?

תוכנית הביטוח "הבית שלי" מיועדת לדירות מגורים בבתים משותפים ולבתי מגורים פרטיים. 
במסגרת התוכנית ניתן לבטח את מבנה הדירה, תכולת הדירה ואת אחריות המבוטח בגין 
נזקים שעלולים להיגרם לצד שלישי ולעובדי משק הבית. 

כיסוי למבנה הדירה 
הכיסוי ניתן כנגד סיכוני: אש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי גניבה ופריצה למבנה ונזקים בזדון. לפי בקשת המבוטח,
ניתן לכלול נזקים למבנה הנובעים מסיכוני מים ונוזלים אחרים. 
לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים: המבוטח רשאי לבחור מראש בעת עריכת הביטוח, את אופן הטיפול והתיקון של נזקים
אלה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות: 

 • טיפול ותיקון הנזק באמצעות שרברב שבהסדר, הנבחר ע"י המבוטח מתוך רשימת שרברבים שבהסדר המוצעים  ע"י החברה .
 • טיפול ותיקון הנזק באמצעות שרברב פרטי הנבחר על ידו (מותנה בבדיקת שמאי טרם ביצוע התיקון)

ביטוח המבנה כולל הרחבות כגון:

 • אובדן שכר דירה במקרה נזק שבעקבותיו הדירה אינה ראויה למגורים, לתקופה של עד  12 חודשים 
 • ולא יותר מ 15% מסכום ביטוח המבנה.
 • הוצאות לאחר קרות נזק עבור פינוי הריסות ושכר אדריכלים ומהנדסים לצורך שיפוץ הדירה ותיקונה.

ביטוח סכום נוסף לדירות בבית משותף: 
במסגרת ביטוח המבנה, מוצעת לכם הרחבה לכיסוי סכום ביטוח נוסף מעל הסכום הנדרש לשיקום הדירה.
הרחבה זו מיועדת לכם במקרה שהדירה בבעלותכם נמצאת בבית משותף. 
במקרה של נזק כבד לבית המשותף, קיים סיכוי גבוה לפיו לא יהיו בידי כל הדיירים האמצעים הכספיים הדרושים לשיקום מבנה הבניין.
במקרה שכזה, גם אם ביטחת את דירתך בסכום ביטוח מתאים, לא תוכל לשקם את דירתך, מסיבות שאינן תלויות בך.
כיסוי מבנה הדירה בסכום ביטוח נוסף מתאים, יאפשר לכם לקבל את מלוא שווי השוק של דירתכם. 
בדרך זו תוכלו לרכוש דירה דומה (במקום דירתכם שניזוקה), ללא תלות באפשרויות המימון של שאר בעלי  הדירות בבית המשותף.
ניתן לרכוש כיסוי סכום ביטוח נוסף עד פי 4 מסכום ביטוח המבנה. 
כיסוי לתכולת הדירה: 
לרשותכם עומדות שתי חלופות לבחירה: 

 • כיסוי מקיף לתכולה, הכולל כיסוי כנגד סיכוני: אש, ברק, התפוצצות, פריצה, שוד, גניבה, רעידת אדמה, נזקי טבע ונזקים בזדון. 
  ניתן גם לכלול כיסוי לנזקי מים ונוזלים אחרים לתכולת הדירה. הביטוח לפי חלופה זו, כולל כיסוי  לתכשיטים ולשעונים מפני "כל הסיכונים" (בכפוף להערכה), בסכומים מ- 10% עד 25% מסכום ביטוח התכולה וזאת בהתאם למיקום הדירה בבניין. 
 • כיסוי לתכולה על בסיס "כל הסיכונים", המכסה נזק תאונתי לתכולת הדירה, מכל סיבה שלא הוחרגה בפוליסה. גם בחלופה זו, קיים כיסוי לתכשיטים ולשעונים מפני "כל הסיכונים" (בכפוף להערכה)בסכומים מ- 10% עד 25% מסכום ביטוח התכולה וזאת בהתאם לסכום ביטוח התכולה ומיקום הדירה בבניין. 

ביטוח תכולת הדירה על פי כל אחת מהאפשרויות לעיל ("מקיף" או "כל הסיכונים") 
כולל את ההרחבות הבאות: 

 • כיסוי לבגדים וחפצים אישיים של אורחי המבוטח בהמצאם בדירה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי לבגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו בהימצאם באופן ארעי מחוץ לדירה – עד  5% מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי לתכולה בהימצאה במבנה שירותים, מחסן או בניין עזר – עד 5% מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי להוצאות עבור שחזור מסמכים – עד  1% מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי  מפני שבר תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי – עד מקסימום  10000 ₪ לפריט ועד 5% מסכום ביטוח התכולה בסך הכל.
 • כיסוי מפני שבר תאונתי לשמשות, כיורים ומראות בדירה – עד  % מסכום ביטוח התכולה בסך הכל.

ביטוחי אחריות 
מבוטח אשר רכש ביטוח לתכולת דירתו, יקבל ללא תוספת פרמיה את הכיסויים הבאים: 

 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – עד לסך  2,000,000 ₪ למקרה ולכל תקופת הביטוח.
 • ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית – עד לסך 5,250,000 ₪ לתובע ועד לסך 17,500,000 למקרה ולכל תקופת הביטוח.

כיסויים נוספים שניתן לרכוש בתוספת פרמיה

 • כיסוי לתכשיטים ולשעונים ב"כל הסיכונים" מעבר לכיסוי הנכלל אוטומטית בפוליסה כאמור לעיל 
 • ביטוח "כל הסיכונים" לדברי ערך כגון: מצלמות, מסרטות, כלי נגינה וכד' 
 • ביטוח לאופניים 
 • ביטוח לרכוש בכספת בנק
 • ביטוח מפני סיכוני טרור למבנה 
 • ביטוח תאונות אישיות 
 • "קליבר" – ביטוח לאקדח 

  ביטוח לתכולת הדירה כנגד נזקי מלחמה וטרור 

 במקרה של נזק שנגרם לתכולת הדירה כתוצאה ממלחמה וטרור, זכאים תושבי ישראל לקבל פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים. ואולם, הפיצויים הניתנים על פי החוק הינם מאוד מוגבלים בסכומי הפיצוי (בהתאם למפורט בחוק ובתקנות), וברוב המוחלט של המקרים לא יאפשרו למבוטח לחזור למצבו כפי שהיה טרם הנזק. 
 הביטוח המוצע על ידי "הפניקס" מעניק שיפוי בגין הרכוש שניזוק כתוצאה ממלחמה וטרור, בסכום ההפרש שבין שווי הרכוש לפי ערך כינון לבין הפיצויים שקיבל המבוטח על פי חוק. 
תנאי בסיסי לקבלת פיצוי לפי הפוליסה: קבלת פיצוי בפועל ממס רכוש: 

 • יש לבטח את תכולת הדירה מפני נזקי מלחמה וטרור לפי סכום הביטוח המלא בפרק תכולת הדירה (כולל תכשיטים ושעונים)
 • חפצי אומנות, תכשיטים ועתיקות – נכללים בכיסוי
 • תעריף:  0.1% מסכום הביטוח המלא לתכולה מינימום254 ₪
 • השיפוי: מעל התגמולים המשולמים למבוטח ע"י מס רכוש ללא השתתפות עצמית.
  בכל מקרה של נזקי מלחמה וטרור, תגמולי הביטוח לא יפחתו מסכום השווה ל 10% מהסכום ששולם.
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
חשיבותו של ביטוח שריפה במסגרת ביטוח דירה

ביטוח שריפה הוא כיסוי חשוב בפוליסת ביטוח דירה שנועד על מנת להגן על אחד הנכסים היקרים ביותר שלכם מפני נזקי שריפות. לצערנו אנחנו נחשפים לאחרונה למקרים רבים של שריפות שגרמו לנזק כלכלי עצום. אז מה הביטוח מכסה, ומה צריך לקחת בחשבון לפני שרוכשים אותו?

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.