ביטוח בית כנסת EXTRA הפניקס חברה לביטוח

תוכנית הביטוח extra לבתי כנסת מאפשרת קבלת מענה ביטוחי ייעודי לבתי כנסת בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר,והמעניקה לאחראים מטעם בית הכנסת, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיהם הביטוחיים.

מה כולל ביטוח בית כנסת אקסטרה?

התוכנית נועדה לתת כיסוי רחב ופתרונות ייחודיים וגמישים לצרכיו של בית הכנסת, ובמסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

כיסוי מורחב למבנה בית הכנסת על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע.

הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

   • כיסוי על בסיס ערך כינון

   • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ 10%- מסכום ביטוח המבנה.

   • שבר תאונתי שלשלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ-25,000 ש"ח .

   • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים.

   • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.

   • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות

  כיסוי מורחב לתכולת בית הכנסת על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה רעידת אדמה ונזקי טבע.

  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

    • אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה– עד 10% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 12 חודשים.

    • כיסוי מפני אובדן או נזק לתשמישי קדושה של המתפללים, בעת הימצאם בבית הכנסת, עקב מקרה ביטוח – עד 6000 ₪ למתפלל ולא יותר מ 60,000- ₪ לתקופה

    • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ש"ח, הנמוך מביניהם.

    • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ-25,000 ש"ח.

    • כיסוי בגין נזק לרכוש מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ-50,000 ₪ .

    • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות

    • כיסוי למבנה בית הכנסת, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה

    • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב מקרה תאונתי במקום המבוטח – עד 20% מסכום ביטוח התכולה, למקרה ולתקופה

    • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים

    • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה

    • כיסוי מפני נזקי מים לתכולה בתוקף

    • כיסוי לספרי תורה, כולל תשמישי קדושה ועיטורים על בסיס כל הסיכונים, והכולל סיכוני פריצה ושוד.
     הביטוח לספרי תורה הינו על בסיס ערך מוסכם ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר, 

   אילו הרחבות יחודיות כולל ביטוח Extra לבתי כנסת?

   הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

     • פסילת ספרי תורה מחמת קריעת יריעות ומחמת לחות יתר בארון הקודש, עקב נזקי מים או חלחול מי גשמים, בתקרה או בקירות.

     • כיסוי לספרי תורה מחוץ לחצרי המבוטח.

     • כיסוי לספרי תורה בעת העברה.

     • כיסוי מפני נזק כתוצאה מפרעות

     • ביטוח חבות מעבידים

     • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי

    מה חשוב לדעת על ביטוח בית הכנסת?

    הפוליסה מיועדת לבתי כנסת בהם סכום ביטוח הרכוש (תכולה, ספרי תורה, תשמישי קדושה ומבנה) הינו עד 15 מיליון ₪
    בבתי כנסת בהם סכום ביטוח ספרי תורה ותשמישי הקדושה הינו עד 300,000 ₪, אין דרישה לביצוע סקר מיגון, אך בעת הפקת הפוליסה יוגדרו עבור בית הכנסת אמצעי המיגון הנדרשים והמוכתבים מראש.
    התנאות המיגון מתבססות על התנאה אוטומטית וקבועה מראש.
    בבתי כנסת בהם סכום ביטוח ספרי התורה ותשמישי הקדושה, מעל 300,000 ₪,
    יותנה הביטוח בביצוע סקר מיגונים על ידי מחלקת הסיקור של "הפניקס", לרבות מיגון ספציפי לספרי התורה.

    באפשרות המבוטח לרכוש כיסוי בסיסי למבנה ולתכולת בית הכנסת, הכולל את הכיסויים הבאים:

    כיסוי למבנה בית הכנסת מפני סיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד

      • כיסוי לתכולת בית הכנסת מפני סיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד

      • כיסוי מפני רעידת אדמה ונזקי טבע, למבנה ולתכולת בית הכנסת (ע"פ בחירה)

      • כיסוי לספרי תורה כולל תשמישי קדושה ועיטורים, על בסיס כל הסיכונים

      • ביטוח חבות מעבידים

      • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי

     הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד. פרמיית המינימום לפוליסה הינה 1000 ₪.

     אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

       • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח

       • כיסוי מפני קלקול תכולת מקרר חשמלי עד לסך 10,000 ₪ למקרה ולתקופה

       • כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפריצה, שוד או כל ניסיון לכך

       • הרחבה בגין כיסוי צד שלישי עבור אולם אירועים בשכר 

      ביטוח בית כנסת אקסטרא הפניקס

      תוכן עניינים

      מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
      צרו קשר
      השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

      / 5.