נכות כללית – מהם סכומי קצבת נכות?

להלן סכומי הקצבאות (מעודכן ל- 01.01.2020):

קצבה חודשית

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש"ח .

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 954 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 706 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 620 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 572 ש"ח .

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח .
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.


סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 882 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 775 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 715 ש"ח .

לתשומת לבך,
אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויח יותר מ-2,216 ש"ח , תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

כדאי לך לצאת לעבודה
אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד!

השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים – יופחת  מהתוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות – 3,321 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים.

כמה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 100%

סכום הקצבה בחישוב סופי מעודכן ל- 01.07.2020

סכום הכנסה מעבודההפחתה מהקצבהליחיד ליחיד + ילדליחיד + 2 ילדים יותרליחיד + בת זוגליחיד + בת זוג וילדליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר
עד 5,30003,3214,2755,2294,5135,4676,421
5,500603,2614,2155,1694,4535,4076,361
6,0002103,1114,0655,0194,3035,2576,211
6,5003602,9613,9154,8694,1535,1076,061
7,0005102,8113,7654,7194,0034,9575,911
7,5006932,6283,5824,5363,8204,7745,728
8,0008932,4283,3824,3363,6204,5745,528
8,5001,0932,2283,1824,1363,4204,3745,328
9,0001,2932,0282,9823,9363,2204,1745,128
9,5001,4931,8282,7823,7363,0203,9744,928
10,0001,7301,5912,5453,4992,7833,7374,691
10,5002,0301,2912,2453,1992,4833,4374,391
11,0002,3309911,9452,8992,1833,1374,091
11,5002,6306911,6452,5991,8832,8373,791
12,0002,9303911,3452,2991,5832,5373,491
12,5003,23001,0451,9991,2832,2373,191
13,0003,53007451,6999831,9372,891
13,5003,83004451,3996831,6372,591
14,0004,130001,0993831,3372,291
14,5004,4300079901,0371,991
15,0004,7300049907371,691
15,5005,03000004371,391
16,0005,330000001,091
16,5005,63000000791
17,0005,93000000491
17,5006,230000000

 *התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,014 ש"ח (החל ב-01.01.2020). עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.

נכות כללית - מהם סכומי קצבת נכות?
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.