ביטוח דירה HOME פלוס של הפניקס

HOME  פלוס – ביטוח דירה הפניקס
תוכנית הביטוח החדשה של הפניקס מיועדת למבני מגורי הבנויים מבנייה מסיבית המתבטאת ביסודות בטון וקירות לבנים וגגות מבטון ו/או מרעפים.
ניתן לבטח מבנה עד לסכום מירבי של 1,500,000 ₪ כאשר התעריף נקבע באופן פרטני בהתאם למיקום הדירה בבניין המגורים ומושפע גם מרכישת הכיסויים למקרי של רעידת אדמה ונזקי מים וגם מקיומו של ממ"ד בדירת המגורים.


מהן האפשרויות הניתנות לרכישת ביטוח מפני נזקי מים למבנה?

אפשרות א- שרברב שבהסדר
תיקון הנזק יתבצע באמצעות שרברבה שבהסדר הנבחר על ידי המבוטח מתוך רשימת השרברבים
שבהסדר המוסכמים על החברה.
ההשתתפות העצמית בחלופה זו הינה- 750 ₪
ההשתתפות העצמית בקריאת סרק הינה- 190 ₪.
הטבה מיוחדת – איטום פנימי ושירותי חירום.
איטום פנימי- ההטבה כוללת תיקון האיטום הפנימי באמבטיה או במטבח או בחדרי השירותים ותיקון הנזקים למבנה או לצמודותיו כתוצאה המאיטום הלקוי או מהיעדר האיטום.
שירותי חירום- טיפול חירום בתקלת אינסטלציה במערכות מים חמים וקירם, דודים ומתקני הסקה 
אחריות החברה לפי הטבה זו – עד 20,000 ₪ לתקופת הביטוח.
ההשתתפות העצמית לביצוע איטום פנימי ושירותי חירום- 190 ₪.
ההשתתפות העצמית בנזק למבנה הנובע מהיעדר איטום, או מאיטום לקוי- 500 ₪.

אפשרות ב- שרברב פרטי
תיקון הנזק יעשה באמצעות שר=ברב פרטי הנבחר על ידי המבוטח (כפוף לבדיקת שמאי טרם התיקון).
ההשתתפות העצמית בחלופה זו הינה בהתאם לסכום בחיטוח המבנה: ע 1,000,000 ₪ = 1000 ₪
מעל 1,000,000 ₪ ועד 1,500,000 ₪- 0.1% מסכום ביטוח המבנה.
הרחבות 
הרחבה 1: ביטוח סכום נוסף לדירה בבית משותף- נזקי רעידת אדמה בלבד.
הרחבה 2: ביטוח סכום נוסף לדירה בבית משותף- כיסוי מורחב כיסוי מורחב (הסיכונים המכוסים בפוליסת הדירה התיקנית).
ניתן לרכוש את ההרחבות עד פי 4 מסכום הביטוח למבנה הדירה.
ההרחבות הנ"ל רלוונטיות לדירה הנמצאת בבית משותף בלבד.
הרחבה מספר 3: כיסוי למבנה עזר, צמחייה ומערכת השקייה בחצר של בתים פרטיים כנגד סיכוני אש ורעידת אדמה- כלולה בחינה עד 5% מסכום ביטוח המבנה.
התאמת סכום ביטוח המבנה
יש לקבוע את סכום ביטוח המבנה על פי מכפלת שטח הדירה ברוטו בעלות הבניה למ"ר בהתאם ל: סוג המבנה, מיקום הדירה,
צמודי המבנה שבדירה, רמת הגימור ולהוסיף אבזור מיוחד במידה וקיים.

תכולת הדירה 


ניתן לרכוש ביטוח לתכולת הדירה בתנאי שמדובר בבנייה במבנה מגורים הבנוי מבנייה מסיבית המתבטאת ביסודות בטון
וקירות לבנים וגגות מבטון ו/או מרעפים.
ניתן לבטח בתוכנית זו עד לסכום ביטוח מירבי בגובה 750,000 ₪.
ניתן לבטח את התכולה בהתאם לאפשרויות הבאות:
כיסוי מקיף לתכולת הדירה כולל לתכשיטים ולשעונים
במסגרת מסלול זה מכוסים תכשיטים ושעונים עד 20% מסכום ביטוח התכולה "בכיסוי מקיף".
הערכת תכשיטים ושעונים במסגרת שערוך תכולת הדירה או המצאת הערכה נפרדת לתכשיטים ושעונים-
יאפשרו טיפול יעיל בתביעה בקרות נזק לתכשיטים ושעונים.

כיסוי מורחב – כל הסיכונים לתכולת הדירה (כולל לתכשיטים ולשעונים).
במסגרת מסלול זה מכוסים תכשיטים ושעונים עד 20% מסכום ביטוח התכולה בכיסוי כל הסיכונים.
במסלול זה חלה חובה על המבוטח להמציא הערכת תכשיטים ושעונים במסגקת שערוך תכולת הדירה,
או על ידי המצאת הערכה נפרדת לתכשיטים ושעונים.
התעריף לביטוח התכולה בשתי האפשרויות הנ"ל נקבע באופן פרטני בהתאם למיקומה של הדירה בבניין. בנוסף, התעריף גם נקבע בהתאם ל-% התכשיטים והשעונים הכלולים בתכולה= ככל שה=% נמוך יותר כך התעריף יהיה זול יותר, וכן מרכישת הכיסוי לרעידת אדמה.
ניתן להפחית את פרמיית הביטוח על ידי ויתור מלא ומוחלט על כיסוי התכשיטים והשעונים.
תכשיטים ושעונים יקרים ששווי הפרטי עולה על 50,000 ₪ חייבים להימצא בכספת ביתית במידה והם אינם ענודים.
פירוט ההרחבות לפרק ביטוח תכולת הדירה

  • הרחבת נזקי מים לתכולה- כלולה בחינם.
  • תכשיטים ושעונים יבוטחו עד 20% מסכום ביטוח התכולה בכיסוי מקיף.
  • כיסוי לתכולה בהימצאה בחצרי המבוטח מחוץ לדירה תבוטח עד 5% מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת תשלום.
  • הוצאות בגין שחזור מסמכים עד 1% מסכום ביטוח התכולה.
  • אחריות המבוטח כשוכר כלפי המשכיר בשל נזק למבנה הדירה כתוצאה מהסיכונים הכלולים בפוליסת הדירה התיקנית יכוסו עד 10% מסכום ביטוח התכולה.
  • ביטוח שבר מתאונה לציוד אלקטרוני ביתי יכוסה עד 5% מסכום ביטוח התכולה ועד מקסימום של 10,000 ₪ לפריט.
  • ביטוח שבר מתאונה לשמשות, כיורים ומראות עד 5% מסכום הביטוח לתכולה.
  • ביטוח אופניים עד לסך של 5000 ₪.
  • שאר תכולת הדירה שאינה מופיעה בהרחבות הנ"ל ועד 10% מסכום ביטוח התכולה תבוטח בהתאם לכיסוי מורחב מסוג "כל הסיכונים".

סקר תכולה ידרש לדירות בהן ערך התכולה עולה על 250,000 ₪ ושבהן לא בוצע שיערוך תכולה במהלך 3 השנים האחרונות.
כאשר בוצע שיערוך שלאחריו נרכשו פריטים נוספים , יש צורך להעביר חשבוניות רכישה או הערכה של תכשיטים בגינם.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח צד שלישי יכלל אוטומטית בעת רכישת ביטוח מבנה או ביטוח תכולה לרבות בעת רכישתם יחדיו ויכסה את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגבולות אחריות גבוהים בסך 2,000,000 ₪.


ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות המעבידים יכלל אוטומטית בעת רכישת ביטוח מבנה או ביטוח תכולה לרבות בעת רכישתם יחדיו ויכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדי משק בית המועסקים על ידו בדירה המבוטחת בגבולות אחריות  גבוהים בסך 6,000,000 ₪ לתובע ו- 20,000,000 למקרה.


ביטוח סיכוני טרור למבנה-כיסוי מעל מס רכוש
ביטוח זה אופציונלי לרכישה בסכום ביטוח מירבי בגובה 1,500,000 ₪ בהתאם לסכום ביטוח המבנה.
ביטוח מלחמה וטרור לתכולה- כיסוי מעל מס רכוש
ביטוח זה אופציונלי לרכישה בסכום ביטוח מירבי בגובה 750,000 ₪ בהתאם לסכום ביטוח התכולה.

השתתפות עצמית 


1.    מבנה- כל נזק למעט רעידת אדמה -500 ₪. נזקי רעידת אדמה 10% מסכום הביטוח למבנה. ניתן להקטין את שיעור ההשתתפות העצמית תמורת תוספת פרמיה. נזקי מים בהתאם לאפשרויות המופיעות לעיל. בהרחבת סכום ביטוח נוסף (ערך קרקע) לא ניתן להקטין את שיעור ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה.
2.    תכולה- כל נזק למעט רעידת אדמה -500 ₪ כולל נזקי מים. נזקי רעידת אדמה 10% מסכום הביטוח למבנה. לא ניתן להגדיל את שיעור ההשתתפות העצמית תמורת הנחה.
3.    צד שלישי וחבות מעבידים- 500 ₪.
4.    נזקי טרור למבנה ונזקי מלחמה וטרור לתכולה- ללא השתתפות עצמית.

את מי לא ניתן לבטח בתוכניתHOME פלוס?

לא ניתן לבטח בתוכנית זו מבוטח שהגיש 2 תביעות ומעלה ב-3 השנים האחרונות.
בנוסף, מבוטח ששולמה לו תביעה בודד בסך העולה על 10,000 ₪ במהלך 3 השנים האחרונות.
לא יבוטחו מבנים מעץ, מבנים בבנייה קלה, דירות בהם מתקיימת פעילות עיסקית, דירות מפוצלות או מחולקות,
בתים פרטיים או דירות המכילות בתוכן בריכת שחיה, כמו כן דירה המשמשת לשירותי לינה ואירוח ארעיים/מתחלפים בתשלום דוגמת Airbnb.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
חשיבותו של ביטוח שריפה במסגרת ביטוח דירה

ביטוח שריפה הוא כיסוי חשוב בפוליסת ביטוח דירה שנועד על מנת להגן על אחד הנכסים היקרים ביותר שלכם מפני נזקי שריפות. לצערנו אנחנו נחשפים לאחרונה למקרים רבים של שריפות שגרמו לנזק כלכלי עצום. אז מה הביטוח מכסה, ומה צריך לקחת בחשבון לפני שרוכשים אותו?

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.