TOP HOME – ביטוח דירה בפרמיה אטרקטיבית מבית מנורה מבטחים

TOP HOME –היא פוליסה מורחבת לביטוח מבנה הדירה ותכולתה בפרמיה אטרקטיבית מאוד.

הפוליסה לביטוח דירה ותכולה היא תוכנית ביטוח המעניקה הגנה כלכלית מפני אירועים העלולים לקרות למבנה ו/או לתכולה כתוצאה
מאש, ברק, עשן, התפוצצות או התלקחות, סערה לרבות גשם, שלג וברד, נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טייס, התנגשות כלי רכב בדירה,
שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, רעידת אדמה, פריצה, גניבה ונזק בזדון.


מסלול טופ הום מיועד לבטח תכולה מינימלית בגובה 50,000 ₪ ותכולה מירבית בגובה 300,000 ₪ במקביל או בנפרד
ניתן לבטח בתוכנית גם את מבנה הדירה בסכום מינימלי בגובה 100,000 ₪ וסכום מירבי בגובה 1,500,000 ₪.

מהן ההרחבות הכלולות בתוכנית ללא כל תוספת פרמיה?

להלן רשימות 10 ההרחבות הניתנות במסגרת התוכנית:

 1. נזקי מים באמצעות שרברב הסדר של חברת הביטוח.
 2. שרותי חרום לדירה כולל הרחבה לכיסוי "צנרת משלים"
 3. גבול אחריות כלפי צד שלישי 3,000,000 ₪.
 4. תכשיטים בכיסוי כל הסיכונים עד 20% מסכום ביטוח התכולה.
 5. חבות מעבידים לעובדי משק ביתו של המבוטח.
 6. שבר תאונתי לכלים סניטריים, משטחי שיש וזכוכית עד 2% מסכום ביטוח המבנה.
 7. אופניים עד 3,000 ₪.
 8. שבר תאונתי למסך טלוויזיה עד לסך 15,000 ₪ למכשיר בודד.
 9. שחזור מסמכים.
 10. דירה חלופית.

מהן ההרחבות הנוספות האפשריות להוספה לתוכנית תמורת תוספת פרמיה?

להלן רשימות ההרחבות הניתנות במסגרת התוכנית:

 • כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים עד 35% מהתכולה.
 • הרחבת פעילות עסקית בדירה.
 • הרחבה לכיסוי דודי שמש.
 • הרחבת "גג יבש" – כיסוי לאיטום גגות.
 • נזקי טרור עד סכום ביטוח של 500,000 ₪ 
 • כיסוי למכפיל חניה. 
 • כיסוי לבריכת שחיה כולל הרחבה לצד שלישי.
 • כיסוי למחזיק נשק ברישיון.
 • כיסוי כל הסיכונים למצלמות ואוספים.
 • כיסוי כל הסיכונים למבנה ואו לתכולה עד 20,000 ₪.
 • הרחבת כיסוי לאופניים מעל 3,000 ₪.
 • הרחבת שבר תאונתי של מסך טלוויזיה מעבר ל 15,000 ₪.
 • כיסוי לריהוט וציוד גן.
 • מלא כרימון – כיסוי מיוחד לציבור הדתי.
 • הרחבת דברי ערך בעת שהיית המבוטח בחו"ל.
 • כיסוי כל הסיכונים למחשב נייד.
 • הרחבה לכיסוי לדירה שאינה תפוסה.
 • הרחבה לכיסוי צד שלישי לבעלי כלבים מסוכנים.

השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית, פירוט הכיסויים והתנאים המחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה וחריגה, לרבות בדף הרשימה.

למידע כללי אודות ביטוח דירה, לחצו כאן.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.