ביטוח מפעלים בתעשייה

מפעלים בתעשייה וקווי ייצור תעשייתי, נדרשים לערוך ביטוח בהתאם לאופי הפעילותם העסקית.

בעריכת ביטוח למפעל תעשייתי יש לתת תשומת לב פרטנית לצורך הייחודי של כל מפעל בהתאם לאופייה הייחודי של הפעילות התחומי המפעל,  חומרי הגלם, והמוצרים המוגמרים שמאוחסנים בשטח המפעל.
 

ביטוח מפעל תעשייתי – כל הכיסויים הביטוחיים בפוליסה אחת!

ביטוח מפעלי תעשייה הוא למעשה פוליסת ביטוח מורכבת המאפשרת לבעלי המפעל ליהנות מכיסוי מורחב הנדרש לצורך פעילותם העסקית.

בפוליסת ביטוח מפעל בתעשייה תוכלו למצוא את הכיסויים הבאים:

  • ביטוח מבנה ותכולה המפעל המעניק הגנה מפני נזקי אש, התפוצצות, עשן, נזקי טבע, קרי שיטפון, סופה, סערה ושלג וכו'. 
  • ביטוח למקרה פריצה גניבה ושוד. 
  • ביטוח אחריות מוצר שמטרתו כיסוי נזקי גוף ו/או רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב שימוש במוצרים המיוצרים, משווקים, מופצים ו/או מותקנים באמצעות המפעל. 
  • ביטוח חבות מעבידים המיועד לספק הגנה מפני הוצאות משפט ופיצויים בגין אירוע תאונתי ו/או מחלת מקצוע לאחד/אחת מעובדי המפעל כאשר הוגשה תביעה על ידי עובד המפעל כנגד המעסיק.
  • ביטוח אובדן רווחים/הכנסות המיועד לצרכי פיצוי כספי במקרים בהם נגרם נזק למבנה ולרכוש כתוצאה ממקרה ביטוח המוגדר בפוליסה שכתוצאה ממנו הופסקה פעילות המפעל לטובת תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו. 

ביטוח מפעלים בתעשייה- הרחבות אפשריות

במסגרת הפוליסה לביטוח מפעל תעשייתי ניתן לרכוש הרחבות ביטוחיות נוספות בהתאם לצרכי בעליו ומנהליו  של המפעל כדוגמא: ביטוח דמי שכירות ודמי ניהול עבור מבנה חלופי למפעל במידת הצורך, ביטוח נזק לחפצים אישיים של העובדים והמבקרים במפעל, ביטוח רכוש המפעל הנמצא מחוץ למפעל, ביטוח רכוש בהעברה, ביטוח הוצאות בגין פינוי הריסות עקב מקרה ביטוח, ביטוח נזק ללוחות חשמל ועוד.  

מוצרים נוספים

מאמרים נוספים בנושא

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.