מוצרי הריסק בביטוח החיים לבחירתם – לא לוקחים סיכון על החיים שלכם

מוצרי הריסק בביטוח החיים לבחירתם – לא לוקחים סיכון על החיים שלכם

מוצר 1 :RISK WELL – ביטוח חיים למקרה פטירה 

RISK WELL הינו ביטוח חיים ריסק למקרה פטירה צמוד למדד עם הנחה לתקופה של שש השנים ראשונות מתחילת הביטוח בשעיור של 30% מהפרמיה המלאה לשלוש השנים הראשונות ולאחר מכן תינתן למבוטח הנחה בשיעור של 15% מהפרמיה המלאה לשלוש שנים נוספות. למבוטח קיימת האפשרות, לאחר שלוש שנים מתחילת הביטוח, לקבלת הנחה בשיעור של 20% מהפרמיה המלאה בכפוף להצהרת בריאות או לקבלת הנחה בשיעור של 30% מהפרמיה המלאה בכפוף להצהרת בריאות ודו"ח מצב רפואי עדכני רשמי מקופ"ח בה הוא חבר.

האפשרות קיימת למבוטח בתום כל שלוש שנים ממועד ההצטרפות לביטוח. למען הסר ספק, ככל שלא התקבלה הצהרת בריאות, בצירוף או ללא צירוף אישור רפואי, בתקופה שבין שלושה חודשים לפני תום תקופת ההטבה ועד תום תקופה ההטבה, או ככל שהתקבלה הצהרת בריאות, בצירוף או ללא צירוף אישור רפואי, ולא אושרו תנאים רגילים ו/או נקבעה תוספת רפואית בהתאם להצהרת הבריאות העדכנית שהועברה לצורך חידוש ההטבה, לא תחודש ההטבה או ההטבה המוגברת בתום תקופת ההטבה.

מסלול הטבות RISK WELL
בפרמיה חודשית של 80 ש"ח ומעלה לפני הנחה35% הנחה ל-3 שנים ראשונות והמשך הטבות על פי המפורט במסלול 

מוצר 2:"ביטוח ריסק 1"- פרמיה משתנה כל שנה בהתאם לגיל המבוטח.

מה הביטוח מציע?

במקרה פטירה בטרם עת של אחד המפרנסים, יכולת הקיום היומיומית של משפחת הנפטר עלולה להיפגע כתוצאה מאובדן ההכנסה. ביטוח ריסק 1 חד פעמי מעניק למשפחה בעת קרות האירוע, סכום כספי חד פעמי שיאפשר להם לשמור על רמת החיים לה הם רגילים ולהמשיך בשגרת חייהם, ללא צורך בהסתגלות למציאות כלכלית חדשה ומגבילה.

יתרונות:

  • ביטחון כלכלי עבור בני המשפחה במקרה פטירה בטרם עת של המפרנס.
  • המבוטח קובע מראש את סכום הביטוח וסכום זה אינו משתנה (מלבד מדד).
  • הפרמיה תשתנה מידי שנה.

חשוב לדעת!

הגבלת אחריות חברה:
הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו במהלך השנה הראשונה:

א. ממועד תחילת הביטוח.
ב. מיום חידוש הפוליסה.
ג. ממועד תחילת הביטוח של סכום ביטוח מוגדל (לגבי הגדלה, ככל שהתבקשה, בין אם בביטוח היסודי או בכיסויים הביטוחיים).

באילו דרכים ניתן לקבל את סכום הפיצוי?

ביטוחי ריסק מציעים שלוש דרכים לקבל את סכום הפיצוי:
קבלת סכום הפיצוי שנקבע בפוליסה מיד עם קרות המקרה הביטוחי
קבלת סכום הפיצוי שנקבע בפוליסה בתום תקופת הביטוח ולא בסמוך לקרות המקרה הביטוחי
כאשר מדובר בביטוח חיים, קיימת אפשרות להעברת סכום הפיצוי למוטבים בתשלומים חודשיים במקום בהעברה חד פעמית.

כאשר רוכשים ביטוח ריסק, חשוב לשקול את הצרכים הביטוחים שלכם ובהתאם לכך להחליט איזה ביטוח לרכוש. האם אתם מסתפקים בביטוח ריסק או אולי רוצים לשלב אותו עם מרכיב חסכון? האם מעדיפים לקבל פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית?
בנוסף, שימו לב במיוחד לנתונים חשובים כמו משך הביטוח, הרצף הביטוחי המובטח בביטוח וגובה הפיצוי במקרה של מוות או אובדן כושר עבודה.

מסלול הטבות בריסק 1
בפרמיה חודשית של 35 ש"ח ומעלה לאחר הנחה15% הנחה בכל שנה במשך 6 שנים
מסלולי הנחות נוספים לבחירה למצטרפים חדשים עד גיל 65שנה ראשונהשנה שניהשנה שלישיתשנה רביעיתשנה חמישיתשנה שישית
בפרמיה חודשית של 120 ש"ח ומעלה לפני הנחה25%25%25%25%25%25%
30%30%30%30%20%20%
40%30%20%15%15%15%
50%35%25%15%15%15%
בפרמיה חודשית של 150 ש"ח ומעלה לפני הנחה50%40%30%20%15%15%

מהם ביטוחי הריסק הנפוצים?

ביטוח ריסק בביטוח חיים

בעת מקרה מוות בטרם עת, יקבלו המוטבים הרשומים בפוליסה (או אלה שהוגדרו על פי החוק) פיצוי חד פעמי לפי גובה הכיסוי שנקבע מראש בפוליסה. במידה ותמה תקופת הביטוח מבלי שהתרחש מקרה המוות, המבוטח אינו זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח.
עלותו של ביטוח ריסק משתנה בכל שנה בהתאם לגיל המבוטח, אך כיום ניתן לרכוש ביטוחי חיים בהם גובה הפרמיה משתנה רק אחת למספר שנים.
עם הגיעו של המבוטח לגיל שנקבע מראש בעת החתימה על פוליסת הביטוח, ייפסק הביטוח והמבוטח לא יהיה מכוסה יותר במקרה של פטירה ולא יהיה זכאי לפיצוי.

ביטוח ריסק בביטוח גילוי מחלות קשות

ביטוח זה נועד להעניק ללקוח פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה (לפי רשימת מחלות ידועה מראש, היכולה להיות שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה), זאת על מנת לאפשר לו ולמשפחתו להתמודד עם המצב החדש, הכולל לפעמים הוצאות רבות ואבדן הכנסות, ולשמור על רמת החיים שלהם. גובה הפיצוי נקבע בזמן עריכת הפוליסה, ובהתאם לגובהו נקבעת עלות הפוליסה. בעת גילוי המחלה יפוצה הלקוח ע"י חברת הביטוח בפיצוי חד פעמי שנקבע בפוליסה. במידה ותמה תקופת הביטוח מבלי שהתרחש מקרה המוות, המבוטח אינו זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

ביטוח ריסק בביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד מביטוחי החיים הנפוצים ביותר, והוא מהווה רכיב עיקרי בפוליסות ביטוח מנהלים. כמו במקרה של גילוי מחלה קשה, גם ביטוח זה נועד להעניק למבוטח ולמוטבים הגנה כלכלית במקרים בהם המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס.

האם ניתן לשלבם עם ביטוחים נוספים?

ישנם שני סוגים של ביטוח ריסק – ביטוח ריסק "טהור" וביטוח ריסק הכולל בתוכו מרכיב חסכון.
ביטוחי הריסק עצמם לא כוללים מרכיב של חסכון, והם מבטיחים תשלום פיצויים רק במידה ומקרה הביטוח מתרחש בזמן שהפוליסה בתוקף. יחד עם זאת, ניתן לשלב בביטוחים אלה גם מרכיבי חסכון, וכך ליהנות גם מפיצוי חד פעמי עם קרות המקרה הביטוחי, וגם מתשלומים חודשיים שיוענקו בגיל פרישה למבוטח או לשארים שלו.בדרך-כלל מקובל לקבוע סכום זהה למרכיב הריסק ולסכום החסכון בתום תקופת הביטוח.
ניתן להוסיף גם מרכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה למקרה של פציעה, תאונה או מחלה, אשר בעקבותיה המבוטח לא יכול לעבוד או יכול לעבוד באופן חלקי בלבד.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.