ביטוח אובדן רווחים

תוכן עניינים

איך נגן על העסק מפני אובדן הכנסות או רווחים?

ביטוח אובדן רווחים הינו ביטוח חיוני ביותר עבור כל בית עסק ומטרתו לכסות הפסדים העלולים להיגרם לבית העסק המבוטח במהלך תקופת שיקומו בעקבות מקרה ביטוחי שאירע למבנה ו/או לרכוש העסק.


ביטוח אובדן רווחים נכלל פעמים רבות בפוליסה העיקרית של בית העסק אך לעיתים גם פוליסה נפרדת לביטוח בית העסק.

מה מבטיח ביטוח אובדן הרווחים?

ביטוח אובדן רווחים, מבטיח לבעלי העסק הגנה כלכלית לאורך כל תקופת שיקום בית העסק ממקרה ביטוחי הנובע כתוצאה מנזק ישיר למבנה ו/או רכוש.
קיימים סיבות רבות המכוסות בביטוח העסק שבעקבותיהן נפגע תפקודו התקין של בית העסק וכתוצאה מכך נפגעות גם הכנסותיו דבר הגורם לפגיעה ישירה ברווחיו בתקופת השיקום וגם לאחריה.

הכיסוי הביטוחי המוצע במסגרת ביטוח אובדן רווחים הינו לתקופה של שלושה חודשים עד 24 חודשים מיום קרות המקרה הביטוחי אשר הוביל לנזק המבוטח בפוליסה. הפרמיה לביטוח זה מחושבת בהתאם לדו"חות הרווח הגולמי השנתי הממוצע של בית העסק.

חשוב לציין שביטוח אובדן רווחים מאפשר כיסוי הפסדים עתידיים העלולים להיגרם לבית העסק המבוטח כתוצאה מנזקי אש וסיכונים נוספים המבוטחים בפוליסה. 

ביטוח אובדן רווחים נכנס לתוקפו רק במקרים בהם החברה המבטחת היא גם החברה באמצעותה בית העסק מבוטח בביטוח עסק נזקי רכוש ו/או מבנה, כאשר תנאי הפוליסה נקבעים בין היתר בהתאם לסוג ואופי פעילותו העסקית של בית העסק, הסיכונים הנלווים לפעילותו וכדומה. גובה  הפרמיה בגין ביטוח אובדן רווחים נקבע בהתאם לרווח הגולמי השנתי הממוצע של בית העסק. המחיר נע  בטווח שבין 1% ל-2% מסכום הרווח השנתי של העסק המבוטח.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ