מיטב דש פנסיה

קרן הפנסיה היא חיסכון פיננסי המיועד למימוש עבור התקופה שלאחר הפרישה ממעגל העבודה והיציאה לפנסיה, עבור כיסויים ביטוחיים בעקבות אובדן כושר עבודה וכן עבור תשלום פנסיית שארים במקרי מוות.

נעים להכיר -קרן פנסיה נבחרת מיטב דש

קרנות הפנסיה מנוהלות על ידי חברות שונות לבחירת הלקוח וכל חברה גובה אחוז דמי ניהול שונים, נתון אשר משפיע על גובה הקצבה העתידית. חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ מבית מיטב דש ואיילון חברה לביטוח, הינה קרן פנסיה נבחרת – קרן ברירת מחדל.

קרן פנסיה ברירת מחדל היא קרן הנבחרה על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לקופת ניהול הכספים הפנסיוניים עם דמי הניהול הנמוכים ביותר מצבירה ומההפקדות החודשיות.

כיצד מתנהלת קרן פנסיה? 

על פי חוק כל עובד, שכיר או עצמאי, מחויב להפריש לקרן הפנסיה ואי עמידה בתקנות החוק גוררת קנסות. במידה והעובד הוא שכיר, המעסיק משלם את החלק העיקרי, כאשר הוא מחויב להפריש 6% ממשכורת הבסיס של העובד, 6% מחלקו, קרי המעסיק ו – 6% נוספים עבור פיצויים. 

עצמאיים מחוייבים להפריש לקרן פנסיה בכל חודש או אחת לרבעון על פי גובה ההכנסות. חובת ההפרשה לקרן פנסיה נחלקת לשתי קטגוריות – על חלק ההכנסה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק יפקיד עובד עצמאי 4.45% לקרן ועל חלק ההכנסה העולה על מחצית השכר במשק ועד גובה השכר הממוצע יפקיד 12.55%. 

בעת הפרישה עובדים אשר יצאו לפנסיה יקבלו קצבה חודשית מוגדרת ויחסית יציבה, אשר תחושב לפי גובה השכר הממוצע של שנות עבודתם האחרונות בתוספת ההטבות השונות לאורך שנות הצבירה.

תנאי הצטרפות אל מיטב דש פנסיה

כאמור, קרן הפנסיה מיטב דש נבחרה על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון לקופת פנסיה נבחרת החל משנת 2018 יחד עם מספר קופות נוספות, וזאת על פי מדדי דמי ניהול מוטבים אותם היא גובה. קרן הפנסיה מיטב דש מציעה דמי ניהול מצבירה בשיעור של 0.05% ו -2.49% מההפקדות החודשיות. דמי הניהול המוזלים נשארים קבועים במשך 10 שנים מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה ולאחר מכן צפויים שינויים בתנאים. 

קרן הפנסיה כוללת כיסויים ביטוחיים שונים, בנוסף לתנאי הפרישה שהוזכרו בעת היציאה לפנסיה:
–    אובדן כושר עבודה – קרן הפנסייה מהווה אפיק כיסוי במקרים של אובדן כושר עבודה. מבוטח רשאי לתבוע את קרן הפנסיה בגין נכות המונעת ממנו להמשיך ולהתפרנס, ולקבל קצבה בגובה של עד 75% מממוצע השכר בתקופה הרלוונטית. זאת בכפוף להחלטת וועדת הקרן והאישורים הרפואיים הנדרשים. 
–    פנסיית שארים – משולמת במקרים של מוות המוטב  בצורת קצבה חודשית לכל החיים עבור האלמן/ה. כמו כן, הזכאות לקצבה קיימת גם בעבור יתומים והיא משולמת עד גיל 21. גובה הקצבה מחושב לפי שכר המבוטח והוא תלוי גם במסלול הביטוחי על פיו התנהלה קרן הפנסיה.
מסלולי השקעה בקרנות הפנסיה 
–    מודל השקעות תלוי גיל – מדובר במסלולי ברירת מחדל, הנחלקים לשלושה אפיקים עיקריים פנסיה מקיפה עד גיל 50; 50 עד 60; 60 ומעלה. הנכסים יושקעו במסלולים שונים למעט עד 30% המושקעים באיגרות חוב "ערד".
–    מודל אג"ח עד 25% במניות – כל הנכסים במודל יושקעו במסלולי אג"ח בשיעור של   75% עד 120% ובמניות בשיעור של עד 25%, למעט 30% מהנכסים אשר יושקעו באיגרות חוב "ערד".
–    אג"ח ללא מניות – כל הנכסים יושקעו במסלולי אג"ח בשיעור שלא יפחת מ – 75% ועד 120% ללא השקעה במניות, למעט 30% מהנכסים אשר יושקעו באיגרות חוב "ערד".
–    פנסיה מקיפה מניות – כל הנכסים יושקעו במסלולי מניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ – 75% ועד 120%, למעט 30% מהנכסים אשר יושקעו באיגרות חוב "ערד".
–    מסלול פנסיה מקיפה פאסיבי מדדי מניות – כל הנכסים יושקעו במדדי מניות בשיעור שלא יפחת מ – 75% ועד 100%, שעניינם כללי השקעה החלים על מוסדות, למעט 30% מהנכסים אשר יושקעו באיגרות חוב "ערד". 
–    מקיפה פאסיבי עם מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות – כל הנכסים יושקעו במסלולי אג"ח בשיעור שלא יפחת מ – 75% ועד 100% ובמניות עד לשיעור של 25%, ושעניינם כללי השקעה החלים על מוסדות, למעט 30% מהנכסים אשר יושקעו באיגרות חוב "ערד".
–    מסלולי השקעה לפנסיונרים – במסלול זה קיימות שתי אופציות, האחת הינה בסיסית למקבלי קצבה (למעט פנסיונרים זכאים) ובה כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות, למעט 30% מהנכסים אשר יושקעו באיגרות חוב "ערד". האופציה השנייה מיועדת לפנסיונרים קיימים שהיו זכאים לקצבה לפני ה – 1 בינואר 2004, ובה כל נכסי המסלול יושקעו בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של וועדת ההשקעות. 
–    מסלול פנסיה הלכה – במסלול זה ההשקעות נעשות בכפוף להוראות הדין וכללי ההלכה היהודית. התשואות במסלול זה הינן מוגבלות להלכה ונכסי המסלול יהיו חשופים להשקעות שונות, למעט 30% אשר יושקעו באיגרות חוב מסוג 'ערד'.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ביטוח פנסיה לעובד חדש
ביטוח פנסיה לעובד חדש – כל מה שחשוב לדעת

ביטוח פנסיה לעובד חדש הוא אינו דבר מובן מאליו, וזאת למרות שבמדינת ישראל קיים חוק שלפיו כל מעסיק חייב לשלם פנסיה לעובדים שלו. במאמר זה, נדון על ההיבטים השונים של הפקדה לפנסיה לעובד חדש, ונציע לך כמה טיפים שיעזרו לך להתחיל לחסוך לפנסיה כבר היום.

קראו עוד »
העברת קופת גמל
העברת קרן פנסיה לקופת גמל – צעד מבורך או שעדיף שיישכח?

העברת קרן פנסיה לקופת גמל היא רעיון שמדי פעם מתגנב לראשכם? חשוב לדעת שלא מדובר בשאלה של נכון או לא נכון, אלא להתייחס באופן פרטני ולבחון אותה לפי צורכיו ומטרותיו של החוסך. במאמר זה נדבר על היתרונות והחסרונות של מהלך זה.

קראו עוד »
להצטרפות לקרן פנסיה מיטב דש
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.