ביטוח בריאות מגדל

ביטוח בריאות מגדל נותן לכם מענה מקיף ואיכותי ברגעים הכי מאתגרים. בזכות פוליסה איכותית ומקיפה, אתם יכולים להיות בטוחים שתקבלו את הייעוץ והטיפול הכי טוב שיש ובמהירות.


תוכניות בסיס

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון (כולל משלים שב"ן)

אם אתם זקוקים לניתוח, תוכלו ליהנות משליטה מלאה על כל הפרטים מבחירת המנתח ועד למועד ביצוע הניתוח. תיהנו מתוכנית שמכסה את כל ההוצאות הרפואיות, כולל:
•     3 התייעצויות עם רופא מומחה בקשר לניתוח
•    שכר מנתח או נותן טיפול מחליף ניתוח  שנמצאים בהסדר עם מגדל
•    הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות: שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
•    טיפול מחליף ניתוח

כמו כן במקרה של משלים שב"ן תיהנו גם מהיתרונות הבאים:
•    כיסוי הוצאות בעת ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח שאינו ממומן ע"י תוכנית השב"ן לכלל החברים בשב"ן, או במקרה של חייל בשירות סדיר בצה"ל מהשקל הראשון.
•    חברות לתוכנית ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מהשקל הראשון, במקרה של סיום החברות בתוכנית השב“ן או בעת תקופת האכשרה במעבר בין קופות חולים.


השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

אם אתם צריכים לעבור השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל, דעו שהפוליסה מכסה טיפול במוסדות רפואיים מובילים עם מאגר איברים רחב יותר מהקיים בישראל. הודות לכך, תוכלו למצוא תורם מהר ולהגדיל משמעותית את סיכויי ההחלמה. הכיסוי הביטוחי כולל:
•    הערכות רפואיות לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד, לרבות הטיסות הלוך ושוב לחו"ל, לצורך ביצוען
•    איתור והפקת תאי גזע
•    שיפוי לשירותים הניתנים תוך ביצוע ההשתלה והטיפולים המיוחדים בחו"ל
•    טיפולים רפואיים בחו"ל, לרבות דיאליזה
•    אשפוז, צוות רפואי וחדר ניתוח
•    קציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה
•    העברות למבוטח ולמלווה
•    הטסה רפואית
•    טיסה ושהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה או לשני מלווים במקרה של מבוטח קטין
•    טיפולי המשך בחו"ל
•    הבאת מומחה רפואי לישראל

כמו כן תקבלו:
•    פיצוי חד פעמי להשתלה בחו"ל, המבוצעת ללא השתתפות החברה בסך של 250,000 ש"ח (במקום החזר הוצאות כמפורט לעיל).
•    קצבה חודשית לפני ואחרי ביצוע ההשתלה:
  – 5,500 ₪ לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו.
  –  5,500 ₪ לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה ובמקרה שהמבוטח ביצע את ההשתלה לפני גיל 60 ונמצא במצב תפקודי סיעודי לאחר 24 חודשים, הוא יהיה זכאי להמשך גמלה עד 60 חודשים.

•    כיסוי להשתלות מתקדמות של: שחלות, מעי, תאי גזע בישראל, איבר מבעלי חיים ואיברים שגודלו במעבדה עד סכומי הביטוח המרביים הקבועים בפוליסה.
•    החזר הוצאות של עד 4,500,000₪ להשתלה וסך של 851,000₪ לטיפולים מיוחדים בחו"ל, במקרה של השתלה שבוצעה במרכזים שאינם בהסכם.

תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה

מגדל מציעה את סל התרופות הרחב בישראל, עם מגוון תרופות שכלולות בסל ואינן בהתוויה, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי המאושרות בישראל ובמדינות מערביות נוספות לטיפול במצבים רפואיים שונים וכן תרופות למחלות נדירות.
 
בנוסף הפוליסה מכסה תרופות בהתאמה אישית שינתנו במקרים שניתן לייבא אותן, התרופות יעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית או שרופא מומחה בכיר קבע במקרה של סכנת חיים שהתרופה יעיל באופן ממש לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח לפי פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים וכי התועלת בתרופות אלה עולה על הסיכון הכרוך בהן.

כמו כן כמבוטחים תוכלו לקבל:
•    החזר עבור ההשתתפות העצמית ששולמה בשב”ן, עבור תרופה שלא בסל הבריאות המכוסה בתוכנית השב"ן.
•    כיסוי לשירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה עד ל- 300 ₪ ביום, ועד 60 יום לכל מקרה ביטוח.
•    כיסוי עבור בדיקות גנטיות לאפיון והתאמת טיפול במחלה (לא רק סרטן) הכולל: החזר הוצאות הבדיקות הגנטיות, התייעצות עם גנטיקאי, התייעצות עם פרמקולו ג. עד 80% מההוצאה ולא יותר מסך של 40,000 ש"ח.

הרחבות

הרחבה לאמבולטורי לילד – טיפולים בהתפתחות הילד, בעיות הרבה והפרעות אכילה

כיסויים רחבים ומקיפים המותאמים לכל שלבי התפתחות הילד: 
•    כל טיפול בהתפתחות הילד המבוצע על יד פסיכותרפיסט, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוג. הכיסוי מותנה באבחון בעיות התפתחות הילד על ידי נוירולוג מומחה או רופא מומחה להתפתחות הילד.
•    טיפול וייעוץ בבעיות הרטבה
•    טיפולים בהפרעות אכילה (בולמיה או אנרוקסיה) על פי קביעת פסיכיאטר, כולל ייעוץ אצל תזונאית ו/או אצל פסיכולוג או רופא מומחה

כתב שירות קונסיליום – בלעדי למגדל!

שירות מיוחד, הניתן על ידי הרופאים הבכירים בארץ המלווים את המבוטח במצבים רפואיים מורכבים של מחלה או בעיה רפואית מתמשכת. מצבים אלה דורשים פעמים רבות מהחולה ובני משפחתו הנמצאים במתח ובחרדה (ולעתים אף בסכנת חיים) לקבל החלטות קשות. 


מגדל מסייעת לכם באופן אקטיבי באמצעות רופאים פנימיים בכירים, שיסייעו באיסוף ובניתוח כל הממצאים הרפואיים, שבאמצעותם יגבשו אסטרטגיה טיפולית ויתוו עבורכם את הדרך הנכונה אל פתרון רפואי אופטימלי במצבים אלו.. מוצר זה חיוני מאוד לכיסוי בפוליסות ניתוחים, אמבולטורי ומחלות קשות.


כמבוטחים תהיה זכאים לשירות זה במקרה שלאחר תום תקופה האכשרה אירעו לראשונה אחד או יותר מהמצבים הרפואיים האלו:
•    אבחון או חשד רפואי למחלה ו/או בעיה רפואית מתמשכת ו/או אירוע רפואי קשה, בין אם עקב מחלה או תאונה.
•    מצב רפואי ללא אבחנה שתהליך הברור לגביו קיים לפחות 30 יום. התהליך יכלול ייעוץ אצל רופא מומחה בתחום התמחות הקשור למצב הרפואי ולפחות בדיקת הדמיה כגון MRI, CT, וכיו"ב (למעט צילום רנטגן) ו/או בדיקות פולשניות.
•    מצב בו קיים פענוח כתוב של בדיקת הדמיה מסוג MRI, CT או PET CT, בדיקת אנדוסקופיה, או ביופסיה ובה עדות לגידול.
מדובר בתקופת שירות של 3 חודשים ממועד אבחון הבעיה רפואית, תקופה שהינה קריטית במקרים רבים למתן הטיפול המיטבי וההחלמה במסגרתם.

שירות מקיף זה כולל:
•    סקירת ההיסטוריה הרפואית וביצוע הערכה ראשונית של המקרה הרפואי.
•    פגישת ייעוץ אישית של הרופא המומחה האישי עם המבוטח, תוך 3 ימי עבודה, הכוללת בדיקה גופנית והסבר על המצב הרפואי, על התהליכים והפרוצדורות הרפואיות שעבר ושעתיד המבוטח לעבור ולרבות המלצות לביצוע בדיקות המשך, אופן המשך הטיפול והפנייה לרופא מומחה.
•    פניה למכונים להכוונה מדויקת לביצוע הבדיקות הנדרשות ולקבלת תוצאות.
•    ליווי טלפוני למבוטח המטופל ולבני המשפחה, עדכונים שוטפים ומתן מענה טלפוני לשאלות או בעיות המתעוררות תוך כדי תהליך
•    הסבר על פענוח ממצאי הבדיקות
•    גיבוש האסטרטגיה האבחנתית והטיפולים
•    סיוע בבחירת גורם מטפל כולל הפניה לגורמים רפואיים ופארא רפואיים מתאימים להמשך טיפול/ייעוץ
•    פגישה נוספת עם הרופא המומחה האישי בהתאם לצורך הרפואי
•    מכתב מסכם וסיכום המלצות להמשך טיפול

כתב שירות אבחון מהיר ושירותים בעת אשפוז

כיסוי ייחודי למגדל, המעניק לכם שירות בדיקות אבחנתיות מהיר אצל ספקים שבהסכם, שירות מלווה רפואי אישי, שירותי תמיכה וסיוע בעת אשפוז בבית חולים ולאחר שחרור מאשפוז.

שירות זה כולל:

•    שיחה טלפונית עם הרופא  תוך יום עבודה אחד.
•    תהליך אבחון בסיסי – פגישה ראשונית עם הרופא הממיין תוך 3 ימי עבודה אשר בסיומן יימסר למבוטח דו"ח אבחון הכולל את תוצאות תהליך האבחון.
•    תהליך אבחון מקיף ובדיקות רפואיות – תוך 3 ימי עבודה. על פי המצב הרפואי של המבוטח ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הרופא הממיין ובטרם הסתיים תהליך האבחון, יופנה המבוטח לביצוע בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות.

כתב שירות רפואה משלימה

הפוליסה נותנת לכם כיסוי על טיפולים אלטרנטיביים ממטפלים מוסמכים שבהסכם או לקבל החזר כספי עבור טיפולים ממטפלים שלא בהסכם.
•    קבלת הטיפולים בפועל על ידי מטפלים שבהסכם בעלות 55 ₪ במרפאה או 75 ₪ בבית המבוטח.
•    קבלת החזר הוצאות בגין טיפולים שניתנו על ידי מטפלים שאינם בהסכם בעלות של 50% מסכום ההוצאה, ועד 120 ₪ לכל טיפול.
•    החזר בגין ניצול זכויות המבוטח בשב"ן – החזר בסך של 50% מסכום ההשתתפות העצמית ששולמה על-ידי המנוי לקופת החולים בפועל, אך לא יותר מ – 100 ₪ לכל טיפול.

הרשימת טיפולים כוללת 23 סוגי טיפולים שונים:
•    אוסטיאופתיה
•    ייעוץ דיאטטי עקב צורך רפואי
•    כירופרקטיקה
•    פלנדקרייז
•    הומיאופתיה
•    שיטת פאולה
•    רפלקסולוגיה
•    דיקור סיני (אקופונקטורה)
•    שיאצו
•    שיטת אלכסנדר
•    נטורופתיה
•    אירווידה
•    ביו-פידבק
•    פרחי בא.
•    סוג'וק
•    חדרי מלח
•    פאלם תרפי
•    רייקי
•    טיפול במגנטים
•    דיקור יפני
•    צ'י גונג
•    היפנוזה
•    הומוטוקסיקולוגיה

מגדל הבטחה למחר

נספח ההרחבה לביטוח הסיעודי במגדל, שמספקת הגנה נוספת על איכות ואריכות החיים שלכם ושל משפחתכם. הכיסוי מעניק פיצוי כספי גם במקרה בו המבוטח נפטר, מבלי שמימש את הביטוח הסיעודי או קיבל פיצוי לתקופה קצרה, ובכך מסייע כלכלית למשפחה ונותן תחושת ערך שבכל מקרה, הפרמיה המשולמת על הביטוח הסיעודי, לא תישאר ללא תמורה.

הכיסוי כולל:

•    ביטוח למקרה מוות עד גיל 80 (גם במקרה בו המבוטח אינו הופך לחולה סיעודי)
•    ביטוח מוזל בכל הגילאים, במיוחד בגילאים המבוגרים (גם ביחס לפוליסת ריסק)
•    סכום ביטוח נוסף למקרה פטירה שלא נספר כחלק מביטוח חיים (בכל הנוגע לחישוב סכומי הביטוח המרביים או לצורך בדיקות רפואיות לחיתום)
•    חבילה מתאימה במיוחד לצעירים: המעניקה פתרון לביטוח סיעוד מוזל (עקב גיל), שצובר ערכי סילוק, ביחד עם הגנה בסיסית למקרה מוות

נספח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

נספח זה מאפשר לכם לבחור את הרופא המטפל ומקום ביצוע הניתוח (או טיפול מחליף ניתוח) בחו"ל וכן לקבל החזר להוצאות הנלוות לכך, כולל המשך הוצאות החלמה בישראל.

הכיסוי הביטוחי כולל:
•    התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל
•    הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, כולל שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח
•    העברות למבוטח ולמלווה
•    הטסה רפואית
•    הוצאות הטסת הגופה
 

הוצאות נוספות בעת ביצוע ניתוח גדול בחו"ל:
•    הוצאות טיסה ושהייה למבוטח ולמלווה
•    הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל
•    המשך מעקב רפואי בחו"ל
•    שכר אח/ות פרטי/ת בעת אשפוז – כיסוי זה יינתן למבוטח בביתו בישראל או בבית החולים בחו"ל
•    הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה
 
המשך הוצאות בישראל לאחר ניתוח בחו"ל:
•    הוצאות החלמה
•    פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית
•    ריפוי בעיסוק עקב ניתוח
•    שיקום כושר הדיבור
•    פיצוי חד פעמי בגין מוות כתוצאה ישירה מהניתוח 
 
הוצאות טיפול מחליף ניתוח בחו"ל, כולל:
•    התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל
•    שכר נותן הטיפול מחליף ניתוח בחו"ל
•    הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או במרפאה בחו"ל
•    הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל במהלכו בוצע הטיפול מחליף ניתוח
•    עד 200% מעלות הניתוח שהטיפול בא להחליפו בישראל

ייעוץ רפואי אונליין

הפוליסה מאפשר לכם ליהנות משירותי ייעוץ רפואי אונליין הניתנים על ידי רופאי משפחה, רופאי ילדים ורופאים מומחים במגוון רחב של תחומים, ובכך מאפשרת להתגבר על הקושי של תיאום תור ברפואה הציבורית.
•    ייעוץ אונליין מרופא משפחה – ללא השתתפות עצמית! הייעוץ ינתן עד 90 דקות מרגע הפניה למוקד. בסיום היעוץ הרפואי ינתן למבוטח סיכום הכולל קבלת מרשמים, הפניה למיון והמלצות להמשך טיפול, במידת הצורך.
•    שירות איסוף מידע רפואי מהמבוטח, טרם הייעוץ המקוון – בהשתתפות עצמית של 90 ש"ח
•    ייעוץ עם רופא מומחה אונליין תוך 3 ימי עסקים – בהשתתפות עצמית בסך של 120 ₪ בלבד!

ניתן לקבל ייעוץ רפואי של מומחים ב- 28 תחומים:
•    רפואה זיהומית
•    ריאות
•    א.א.ג
•    רפואת ילדים
•    אלרגולוגיה
•    עיניים
•    רפואת כאב
•    גריאטריה
•    רפואת עור ומין
•    קרדיולוגיה
•    גניקולוגיה
•    רדיולוגיה
•    נוירולוגיה
•    כירורגיה לב
•    כירורגיה חזה
•    כירורגיה כללית
•    אורתופדיה
•    אורולוגיה
•    נוירוכירורגיה
•    אנדוקרינולוגיה
•    גנטיקה רפואית
•    אונקולוגיה
•    נפרולוגיה
•    גסטרואנטרולוגיה
•    ראומטולוגיה
•    המטולוגיה
•    ייעוץ רפואת נפש: פסיכיאטרי ילדים, פסיכיאטרי בוגרים

נספח שירותי ייעוץ ובדיקות אבחנתיות – אמבולטורי

הפוליסה מעניקה לכם כיסוי לשירותי ייעוץ רפואי, בדיקות אבחנתיות ובדיקות הריון וסל רחב של שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז. הנספח כולל גם שתי הרחבות אותן ניתן להוסיף בנפרד הכוללות: הרחבת שיקום ואביזרים רפואיים והרחבת טיפולים בהתפתחות הילד.
הכיסוי כולל:
•    4  התייעצויות בשנה עם רופא מומחה (כולל התייעצות עם פסיכיאטר)
•    כיסוי עבור כל בדיקה אבחנתית שעלותה מעל 250 ₪ (ולא מתוך רשימה סגורה)
•    שירות תור מהיר אצל ספקים שבהסכם הכולל התחייבות לתור מהיר תוך שני ימי עבודה לבדיקות אבחנתיות שבהסכם ושני ימי עבודה לפענוח
•    מידע רפואי הכולל הכוונה לרופאים ומומחים ותיק מחלה המעניק מידע אודות הניתוח/ הטיול הרפואי/הבדיקה הנדרשת.
•    12  טיפולי פיזיותרפיה בשנה
•    סל הריון מורחב הכולל כיסוי לכל בדיקת הריון שעלותה מעל 250 ₪ (ולא מתוך רשימה סגורה), והחזר לבדיקות גנטיות, שמירת דם טבורי, קורס הכנה ללידה, מלונית לאחר לידה ויועצת הנקה
•    בדיקות אבחון הפרעות קשב וריכוז ו/או לקויות למידה לילדים עד גיל 20
•    חדש! אפשרות להיפגש עם רופא מומחה שבהסכם תוך 3 ימי עסקים


הרחבה לאמבולטורי – שיקום ואביזרים רפואיים

רק במגדל הפוליסה מספקת לכם לטיפולים מתקדמים ואביזרים רפואיים הנדרשים לכם כתוצאה ממחלה או מתאונה, לשיפור מצב בריאותכם ואורח חיים פעיל ומתפקד ככל הניתן.

ההרחבה מכסה:
•    כל טיפול שיקומי הנדרש לצורך שיפור תפקוד יומיומי, עקב מחלה או תאונה, המבוצע על ידי רופא שיקומי /או פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק
•    כל אביזר רפואי, בהוראה של רופא מומחה המיועד לטיפול, הקלה ועזרה למבוטח שעלותם מעל 250 ₪
•    החלמה לאחר אשפוז במוסד החלמה על פי הפנייה של רופא מומחה
•    טיפול בתא לחץ כחלק מטיפול רפואי על פי הפנייה של רופא מומחה
•    שמירת מח עצם לתקופות ארוכות עקב מחלת הסרטן
•    הקפאת זרע וביציות לפני ביצוע טיפולים כימותרפיים או רדיותרפיים


ביטוח מחלות קשות

חברת מגדל מציעה גם ביטוחים למחלות קשות (מגדל מזור מורחב ומגדל מזור לסרטן). ביטוחים אלה מספקים מענה מקיף, יעיל ואיכותי המקנה לכם ולמשפחתכם הגנה כלכלית, במקרה בו חס וחלילה תחלו או תאלצו להתמודד עם אירוע רפואי מורכב. תוכלו לקרוא עליהם בפירוט במאמר שכתבנו על ביטוח מחלות קשות – מגדל מזור.

ביטוח תאונות אישיות

חברת מגדל מספקת גם ביטוחי תאונות אישיות (כולל אי כושר מתאונה ופיצוי בגין אשפוז מתאונה). בזכות ביטוחים אלה אתם יכולים להוריד דאגה מלבכם, ולדעת שבזמן מקרים מצערים שכאלה, תקבלו פיצוי שיעזור לכם להתמודד עם אובדן ההשתכרות וההוצאות הנלוות לאירוע. במאמר שלנו על ביטוח תאונות אישיות במגדל, תוכלו לקבל פרטים נוספים על ביטוח זה.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.