מהי תוכנית פספוטכארד לתושב החוזר

פתרונות לתושב החוזר:

מבוטח המתכנן לשוב בקרוב לארץ, או לשהות בה למשך תקופה ארוכה, חשוב שידע מה הן זכויותיו הרפואיות.
תיקון סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי ישראלי השוהה בחו"ל שנתיים ומעלה ומוכר כתושב ישראל ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בישראל או מפגר בתשלומיו יותר מ-12 חודשים, יהיה חייב בתקופת המתנה (חודש בגין כל שנת היעדרות מישראל) כדי לקבל שירותים רפואיים בעת חזרתו לישראל לשהות קבע. כמו כן, ישראלי השוהה בחו"ל, שאינו מוכר כתושב ישראל (גם אם שילם דמי ביטוח לאומי) לא יהיה זכאי לשירותים רפואיים בעת חזרתו לישראל לשהות קבע כל תקופת ההמתנה הקבועה בחוק.
תקופת ההמתנה המינימאלית הינה חודשיים והמקסימאלית עומדת על 6 חודשים. לידיעתך, שנת היעדרות מישראל נחשבת שנה שבמהלכה ישראלי שהה 182 יום לפחות, גם אם לא ברציפות, מחוץ לישראל.

אנו בדיוידשילד, מציעים מעטפת שירותים ודואגים לביטחון לקוחותיכם גם בעת חזרתם הקבועה לישראל. על כן, כדי שהחזרה ארצה תהיה קלה ופשוטה המבוטח ובני משפחתו יוכלו להיקלט בראש שקט, פיתחנו פוליסה רפואית ייחודית המקנה גישה לשירותי הרפואה הציבורית עם החזרה לישראל לשהות קבע, או לשהות ממושכת.
פוליסת דיוידשילד מבטיחה רצף זכויות רפואיות גם בתקופת ההמתנה הקבועה בחוק והיחידה המאפשרת בעת הצורך, להיעזר בשירותים הניתנים באמצעות שירותי בריאות כללית, הקופה המובילה בישראל. הפוליסה הייחודית והשירות המקצועי והאישי של דיוידשילד, מבטיחים למבוטח ולמשפחתו כיסוי רחב ושירותים מתקדמים ומזמינים אותו להניח בצד את הדאגות לבריאותו ולהתמסר לנחיתה הרכה בארץ.

יתרונות תכנית הביטוח:

  • קבלת השירותים הרפואיים הינה על פי הנהוג במסגרת שירותי בריאות כללית ובאמצעות מרפאות שירותי בריאות כללית.
  • הכיסוי של הפוליסה יהיה בתוקף לכל אורך תקופת ההמתנה לשירותים רפואיים, שנקבעה ע"י המוסד לביטוח לאומי.
  • קבלת שירות באמצעות כרטיס אישי חכם.
  • כיסוי של סל השירותים הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • כיסוי של סל תרופות להן זכאי כל תושב ישראל.
  • מוקד שירות לקוחות הפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע – בעברית ובאנגלית.

מהי ההשתתפות העצמית?

ההשתתפות העצמית בזמן פניה לקבלת שירותים באמצעות שירותי בריאות כללית, הינה על פי הקבוע בחוק לעניין האגרות המשולמות במערכת הבריאות הציבורית. האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה. תוכניות הביטוח נמצאות בפיקוח מדינת ישראל, משרד האוצר – אגף שוק ההון, המפקח על הביטוח.

ההצטרפות לביטוח כרוכה במילוי שאלון רפואי ואישור החברה המבטחת. סודיות רפואית מובטחת.

מהי תוכנית פספוטכארד לתושב החוזר
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.