מידע ותעריפים של ביטוח פספורטכארד

1. פוליסת ביטוח מודולארית המציעה פתרונות ביטוח מגוונים וסל הרחבות לבחירה:

אין צורך להוציא כסף מהכיס, כרטיס ה-פספורטכארד הינו Cash Less ולכן ישלם את ההוצאות הרפואיות במקומך!

קבלה לביטוח בכל גיל ובכל מצב רפואי!*

פטור מלא מהשתתפות עצמית בהוצאות רפואיות בעת שימוש בכרטיס פספורטכארד.

התאמה לסגנון נסיעתך – חופשה, עסקים, פעילות אתגרים ועוד.

הכיסוי אחריות המבטח השתתפות עצמית
 גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות בעת אשפוז, פינוי רפואי יבשתי, אווירי או ימי והטסה רפואית 5,000,000$ ללא השתתפות עצמית
 הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות אבחון כלול בתקרת גבול אחריות המבטח ללא השתתפות עצמית
תרופות שלא במסגרת אשפוז בחו"ל כלול בתקרת גבול אחריות המבטח  50$0$ בעת שימוש בכרטיסה- פספורטכארד
טיפול חירום בשיניים 550$  50$0$ בעת שימוש בכרטיסה- פספורטכארד

*בכפוף לחיתום רפואי וע"פ תנאי הפוליסה

2. הוצאות מיוחדות:

הכיסוי אחריות המבטח השתתפות עצמית
החזר הוצאות עקב שהותבחו"ל מעבר לתקופת הביטוח כרטיס נסיעה:1,500$ מבוטח, 1,000$ מלווה.מלון בחו"ל: 100$ ליום  50$50$
הוצאות נסיעה של מלווה מישראל 2,000$ לכרטיס נסיעה ותחבורה ציבוריתלמתלווה 1,000$מלון בחו"ל – עד 100$ לכל יום 50$
כיסוי מיוחד להיריון עד שבוע 12שנתגלה לראשונה בחו"ל – תכוסנה הוצאותרפואיות בגין אשפוז חרום כלול בגבול האחריות ללא השתתפות עצמית
העברת גופה כיסוי מלא – ביצוע העברה באמצעות החברה ללא השתתפות עצמית
איתור, חיפוש וחילוץ (*) 250,000$ ללא השתתפות עצמית
חבות כלפי צד שלישי (*) 100,000$ 50$

*אלא אם כן המבוטח ביקש לא לכלול כיסוי זה בפוליסה הבסיסית והדבר צוין בדף הרשימה

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.