הליך פנסיה לעוסק פטור

החל משנת 2017 כל העצמאים בישראל חייבים להפקיד לחיסכון פנסיוני לפי השיעורים שנקבעו בחוק. מטרת חוק פנסיה לעצמאים היא חקיקה חברתית שנועדה להבטיח לעצמאים לחיות בכבוד גם לאחר הפרישה מהעבודה, מהסיבה שרוב העצמאים לא חסכו לפנסיה לפני כן, ורבים לא הצליחו לכלכל את עצמם ולחיות בכבוד לאחר הפרישה לגמלאות.

חוק פנסיה לעצמאים

החוק מחייב את העצמאים להפקיד סכום מינימלי לחיסכון פנסיוני, אך העצמאים יכולים להפריש יותר כסף לפנסיה וליהנות מהטבות מס משתלמות. כדי לעודד את העצמאים להפקיד לחיסכון הפנסיוני המדינה החליטה על הטבות מס שכדאי לנצל, כמו כן כתוצאה ממשבר הקורונה הוחלט לאפשר לעצמאים המחליטים לסגור את העסק למשוך חלק מהכסף, בהתאם לכללים שנקבעו בחוק.

העצמאי צריך להפקיד לחיסכון הפנסיוני את הסכום המינימלי שנקבע בחוק עד תום שנת המס בגינה מופקדים התשלומים לפנסיה. ניתן להפקיד לקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח חיים, ויש אפשרות לשלב בחיסכון הפנסיוני ביטוח חיים למקרי נכות או מוות.

שיעור ההפקדה לביטוח פנסיוני לעוסק פטור

החוק קובע כי עצמאי חייב להפקיד כסף לחיסכון הפנסיוני עבור חלק מההכנסה המגיע עד חצי מהשכר הממוצע במשק, כלומר עליו להפקיד 4.45% מההכנסה שלו עבור הכנסה בגובה 63,306 ₪. העצמאי נדרש להפקיד שיעור של 12.55% עבור יתרת ההכנסות שלו ועד גובה השכר הממוצע במשק, כלומר עד סכום של 126,612 ש"ח בשנה.

את שיעור ההפקדה לחיסכון הפנסיוני מחשבים מתוך ההכנסה של העצמאי ולאחר הפחתת הניכויים המותרים בחוק, ולפני ניכויים בגין הפקדה לקרן השתלמות, ביטוח פנסיוני, קופת גמל וכו'.

כדאי לדעת כי חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני אינה חלה על עצמאי שלא מלאו לו 21 שנים, כמו כן גם עצמאי שמלאו לו 55 שנים לפני יישום החוק (ינואר 2017) פטור מחובת ההפקדה. עצמאי שאינו מפקיד כספים לחיסכון פנסיוני צפוי לקבל קנס בגובה 500 ₪, הקנס לא מוטל על עצמאי שהכנסתו החודשית נמוכה משכר המינימום – נקודה חשובה בעיקר לעוסקים פטורים.

אפיון לעוסק פטור

רשות המיסים קבעה כי עוסק פטור הוא עוסק שמחזור העסקאות השנתי שלו נמוך מהסכום שנקבע בחוק ובתקנות המס, הסכום מתעדכן מדי שנה. העוסק הפטור לא צריך לשלם מע"מ לכן הוא אינו רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות, והוא לא יכול לקזז מע"מ מההוצאות שלו.

למעשה, עוסק מורשה הוא עצמאי עם מחזור עסקאות גבוה מסכום של 100,491 (נכון לשנת 2020), בעוד העוסק הפטור הוא בעל מחזור עסקאות מסכום זה. יחד עם זאת, החוק מגדיר בעלי מקצועות מסוימים החייבים לפתוח עסק בצורת התאגדות של עוסק מורשה.

הטבות מס לעצמאים

עוסק פטור המפריש כספים לחיסכון הפנסיוני זוכה להטבות מס משתלמות מהמדינה, זו מתנה משתלמת שכדאי לנצל, מעבר לחשיבות החיסכון לגיל הפרישה מהעבודה. העצמאי יכול לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני בהתאם להעדפות האישיות שלו, באפשרותו להפקיד כספים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת  גמל לחיסכון או לבחור בקרנות הפנסיה שהוגדרו כברירת מחדל.

העצמאי זוכה להטבות מס בגין הפקדות גם של סכומים גבוהים מהשיעור שנקבע להפקדה מינימלית. אפשר לקבל הטבת מס על הפקדות של 16.5% מההכנסה ועד גובה התקרה שנקבעה בחוק. ההטבה מקטינה את ההכנסה החייבת במס ויש גם הטבה בתשלום לביטוח לאומי.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
להצטרפות לחיסכון פנסיוני
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.