מהו מקדם המרה לקצבה, ומדוע כדאי לנו לשמור זכויות בפוליסות עם מקדם מובטח וקבוע?

קדם המרה לקצבה הוא מספר שבאמצעותו קובעים מהו גובה הקצבה החודשית שיקבל מבוטח או עמית בקרן פנסיה בעת יציאתם לפרישה. 

מהו מקדם המרה לקצבה?

חברות הביטוח וקרנות פנסיה מספקות לחוסכים מידע באופן שוטף הנוגע לקצבה החודשית
tותה הם צפויים לקבל בעת יציאתם לפנסיה או בהגיע תום תקופת החסכון בפוליסה. 

על מנת לחשב את סכום הקצבה, קיים מקדם ההמרה לקצבה.
המקדם הוא נתון מספרי המושפע ישירות מתוחלת החיים הממוצעת בישראל בהתאם לטבלאות תמותה שהיו קיימות לרשות חברת
הביטוח בעת הפקת הפוליסה או לחלופים – טבלאות שמתעדכנות באופן שוטף על ידי האקטוארים בקרנות הפנסיה. 
 

טבלאות מקדם הקצבה כוללות נתון מספרי שבעזרתו מבצעים את החישוב, הנקרא מקדם קצבה
אנו מבצעים שימוש במקדם על ידי כך שאנו מחלקים את סכום צבירת החסכון בגובה המקדם והחלוקה ביניהם קובעת את גובה הקצבה
שיקבל המבוטח או העמית בקרן הפנסייה לכל ימי חייו.


להלן דוגמה מספרית לחישוב:
מבוטח צבר עד למועד הגעתו לגיל פרישה סכום של 1,000,000 ש״ח, 
בפוליסה שברשותו נרשם כי מקדם הקצבה המובטח בגיל פרישה עומד על 200. 
לצורך חישוב גובה הקצבה שתשלום למבוטח לכל ימי חייו עלינו לחלק את הסכום שנצבר במקדם הקצבה, קרי 1,000,000/200.
הסכום שיתקבל לפי החישוב הוא – 5,000 ש״ח = הקצבה החודשית שיקבל המבוטח לכל ימי חייו.
חשוב לדעת, כי ככל שמקדם ההמרה, קרי מקדם הקצבה נמוך יותר, כך הקצבה החודשית שתתקבל תהיה  גבוהה יותר. 
 

איך נקבע מקדם המרה לקצבה?

מקדם המרה נקבע בהתאם לחישוב תוחלת החיים הממוצעת הנגזר מלוחות תמותה של האוכלוסייה ובהתאם לגובה הריבית התחשיבית בפוליסה או בקרן הפנסיה. בקרן הפנסיה מקדם הקצבה עלול להשתנות גם לאחר שהחוסך יצא לפנסיה ומקבל את הקצבה  החודשית שלו.

כיצד אני יודע מהו מקדם הקצבה שלי?

קרן פנסיה  מפרסמת את מקדמי ההמרה לפי גיל ומין הפנסיונר בנספחים לתקנון הקרן.
בפוליסות הביטוח שהופקו עד לשנת 2013 מופיעים מקדמי הקצבה בנספחים של הפוליסה בעמודים האחרונים של התנאים הכלליים.
בדף פרטי הפוליסה מפורסם בדרך כלל המקדם לגיל פרישה 65 או 67 לגבר ו-64 לאישה.
קיימים הבדלים משמעותיים במקדמי הקצבה בין פוליסות שונות בהתאם למועד הפקתן ובין חברות ביטוח שונות.
החוסך באמצעות קרן הפנסיה אינו יכול  לדעת בוודאות  מהו מקדם ההמרה שייקבע במועד יציאתו לפנסיה, אלא מהו המקדם הנהוג כיום בקרן הפנסיה ורק באמצעותו לבצע המחשה שאינה מדויקת לגבי  גובה הקצבה שהוא צפוי לקבל. 
ככל שתוחלת החיים בארץ עולה, כך צפויה ההכנסה החודשית של המבוטחים להיות נמוכה יותר. 
 

מקדם המרה מובטח וקבוע: מדוע הוא האופציה הטובה ביותר?

פוליסות ביטוח לקצבה עם מרכיב חסכון שהופקו עד לשנת 2013 נהנו ממקדם המרה מובטח וקבוע בתוכן
שמונע מחברת הביטוח לשנות לרעה את גובה המקדם במהלך תקופת החיסכון בתוכנית.
מכיוון שתוחלת החיים רק עולה, סביר להניח שעם השנים יעלה מקדם ההמרה בפוליסות שהופקו לאחר שנת 2013
בהן ניתן להבטיח ולקבע את המקדם החל מהגיעו של החוסך לגיל 60.
עד לגיל 60 המקדם אינו מובטח והוא ניתן לשינוי בהתאם לעדכון לוחות התמותה הנגזרות מתוחלת החיים העתידית.

מקדם מובטח וקבוע המכונה גם "מקדם קצבה מגלם הבטחת תוחלת חיים" מעניק שקט נפשי ובטחון כלכלי לחוסכים
שברשותם פוליסה המבטיחה זאת הן במהלך תקופת החסכון לגיל הפרישה והן לאחר תחילת  קבלת הקצבאות כפנסיונרים. 

מהו מקדם המרה לקצבה, ומדוע כדאי לנו לשמור זכויות בפוליסות עם מקדם מובטח וקבוע?
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
להצטרפות לקרן פנסיה
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.