תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תוכן עניינים

מהו תיקון 190 ועבור מי הוא מתאים?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בעניין חיסכון בקופת גמל הינו תיקון שנעשה בפקודת מס הכנסה במטרה לעודד את החיסכון הפנסיוני באמצעות הפיכת קופת הגמל לערוץ חיסכון שיעניק לחוסכים שיעמדו בקריטריונים מסוימים להינות מהטבות מס משמעותיות.


מהן הקריטריונים להינות מהטבות המס הגלומות בחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190?


ניתן ליהנות מההטבות הגלומות בחיסכון בהתאם לתיקון 190 ובתנאי ש:

 • אתם בני 60 ומעלה.
 • אתם מקבלים קצבה חודשית מינימלית של לפחות 4512 ₪.

 

מהם יתרונות המיסוי בהשקעת כספים בקופת גמל במסגרת תיקון 190?

 • קיימת אפשרות (א): למשיכת מרבית הכספים כקיצבה פטורה ממס. 
 • קיימת אפשרות (ב): משיכת מרבית הכספים באופן הוני, קרי משיכה חד פעמית  בה תהנו משיעור מיסוי מופחת שיתבטא בתשלום  מס בשיעור של 15% על הרווחים הנומינליים (במקום  מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). הטבה אדירה בסביבת אינפלציה נמוכה.
 • הטבת מס בהעברה בין דורית
 • החיסכון בקופת הגמל מאפשר לך לקבוע מוטבים בקופה. חס וחלילה במידה ותלך לעולמך, לפני גיל 75 המוטבים (ובמידה ולא הוגדרו מוטבים -היורשים הם אלה שיקבלו את הכספים) יהיו זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה פטורים מתשלום מס רווחי הון.
 • נקבע כי מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.

אלו יתרונות נוספים קיימים בהשקעת כספים בקופת גמל במסגרת תיקון 190?

 • דמי ניהול – נמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים.
 • ניתן לעבור בין מסלולי השקעה שונים בכל עת מבלי שהמעבר יחשב כאירוע מס.
 • פיזור השקעות רחב המעניק בטחון ומפחית את רמת הסיכון וזאת באמצעות  השקעות בארץ ובחו"ל הן בניירות ערך סחירים והן בנכסים בלתי סחירים כגון נדל"ן מניב ותשתיות לאומיות , תחומים השמורים למשקיעים מוסדיים גדולים ואינן פתוחים למשקיעים פרטיים.
 • ניתן לקבל הלוואות בתנאים אטרקטיביים מאוד  כנגד קופת הגמל, תוך אפשרות להשתמש בכספי ההלוואה הן לצריכה פרטית והן למינוף השקעות נוספות.

משרד האוצר ראה בתיקון 190 לעניין השקעה בקופת גמל כמכשיר שיסייע לחוסכים להגדיל את הקצבאות שיקבלו מקרנות הפנסיה או ביטוחי המנהלים שברשותם וכך להינות מרמת חיים גבוהה יותר בעת הפרישה.
בתקופה בה שיעור האינפלציה נמוך, הטבת המיסוי המאפשרת להינות רק מ-15% תשלום מס הינה אטרקטיבית במיוחד במידה והחוסך יממש את האופציה לקבלת הכספים באמצעות משיכה חד פעמית. 

להצטרפות לקופת גמל תיקון 190
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.