קופת גמל להשקעה – חיסכון נזיל לכל מטרה לכווולם

קופת גמל להשקעה מאפשרת לחסוך בכל גיל, בגמישות ועם מגוון יתרונות, גם מבחינת מיסוי. במאמר זה ריכזנו לכם את כל הטיפים שיעזרו לכם לעשות את הבחירה הנכונה, כולל: מהם היתרונות של מכשיר זה, במה הוא שונה מאפיקים אחרים, אילו הטבות מס ניתן לקבל, איך משווים ועוד.

מה זה קופת גמל להשקעה?

להשקעה קופת גמל להשקעה היא אפיק חסכון מעניין למי שמעוניין לחסוך כסף באופן גמיש ובלתי מחייב, בין אם מדובר על חיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך. מדובר באפיק חיסכון והשקעה חדש יחסית, ושנועד לאפשר לכל החוסכים לחסוך כסף ולמשוך אותו ברגע שהוא רוצה.

מטרתה העיקרית של קופת גמל להשקעה היא לעודד את הציבור לחזור ולחסוך כספים, לאחר שקופת הגמל המסורתית הפכה למוצר חיסכון לטווח ארוך, שממנו ניתן למשוך את הכסף רק לאחר גיל פרישה. קופת גמל להשקעה פתחה עולם חדש של אפשרויות אטרקטיביות לחוסכים, ויש לה יתרונות רבים, שעליהם נרחיב בהמשך.

איך היא עובדת בשבילכם?

קופת גמל להשקעה היא מוצר מדף של בתי השקעות וחברות ביטוח בפיקוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. בתי בהשקעות משקיעים את כספכם בשוק ההון תמורת דמי ניהול, והם פועלים מתוך אינטרס מובהק להשיג עבורכם את התשואה הטובה ביותר בכל מסלול השקעה, על מנת לשמר אתכם ולהצדיק את דמי הניהול שאתם משלמים להם. קיים מבחר גדול של מסלולי השקעה, אשר ביניהם ניתן לעבור באופן חופשי, בהתאם לרצונכם.

קופות גמל להשקעה מושכות את כל מי שמחפש השקעה גמישה ונזילה,  מאחר ואת הכספים ניתן למשוך בכל עת ללא קנסות או עמלות כלשהן בגין ביצוע המשיכה, למעט תשלום 25% מס רווחי הון. עם זאת כדאי לדעת כי אחת מיתרונותיה הבולטים של קופת גמל להשקעה הוא בכך שאם מחכים עד לגיל פרישה ובוחרים למשוך את הכסף כקצבה, ניתן ליהנות מפטור ממס רווחי הון.

ההבדל בין קופת גמל לבין קופת גמל להשקעה

למרות השם הדומה, קיים שוני בין קופת גמל רגילה לבין קופת גמל להשקעה:

 

קופת גמל רגילה

קופת גמל להשקעה

מכשיר חיסכון

פנסיוני

פיננסי

נזילות

רק לאחר גיל פרישה

בכל רגע נתון ובכל גיל
ללא קנסות אך בכפוץ לתשלום מס רווחי הון

הטבות מס

משיכה פטורה ממס

מי שמושך את הכסף כקצבה לאחר גיל 60 פטור ממס רווחי הון ומקבל פטור ממס על הקצבה

מי מפקיד?

החוסך

(במידה והוא שכיר, הוא נהנה גם מהפקדות של המעסיק)

החוסך בלבד

לטובת מה מפקידים?

לטובת קצבה פנסיונית

לכל מטרה

האם ניתן לפתוח קופה כזו לכל אחד מבני המשפחה?

לא

כן

אופן ביצוע ההפקדה

שכירים – אין גמישות. ההפקדה מתבצעת מתוך תלוש השרכ על בסיס חודשי

עצמאים – קיימת גמישות להפקדה חודשית קבועה או שנתית של מלוא הסכום

בהתאם לדרישות החוק

גמישות מקסימלית בהפקדות – חד פעמי, חודשי קבוע, אחת לשנה, אחת לתקופה וכו', בהתאם לסכום התקרה.

קופת גמל להשקעה יתרונות וחסרונות

 

קופת גמל להשקעה יתרונות

 

קופת גמל להשקעה חסרונות

נזילות

הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס / עמלה.

משיכת הכספים לפני גיל פרישה כרוכה בתשלום 25% מס רווחי הון.

דמי ניהול

יש תקנות הקובעות את דמי הניהול המקסימליים:

4% מכל הפקדה שמפקיד החוסך ו – 1.05% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד. בממוצע דמי הניהול נעים בין 0.5% שנתי מהסכום הצבור ועד ל-0.8%.

אלה דמי ניהול נמוכים יותר מהנהוג בפוליסות חיסכון או בקרנות הנאמנות

ישנם מוצרי חיסכון עם דמי ניהול יותר אטרקטיביים.

הפקדות

ניתן להפקיד לקופה אחת או למספר קופות שונות (באותה חברה או בחברות שונות), בתנאי שהסכום הכולל בכל הקופות לא יעלה על סכום התקרה של אותה שנה קלנדרית.

שימו לב כי ניתן לפתוח לכל בני המשפחה, בכל גיל קופ"ג להשקעה, ולהפקיד לכל אחד מהם עד לסכום התקרה השנתית.

כמו כן יש גמישות מלאה באופן ההפקדה. תוכלו להשקיע סכומים חד פעמיים ומזדמנים, סכום חד פעמי אחת לשנה, סכום קבוע חודשי בהוראת קבע ועוד. ניתן להפקיד בצ'ק, הוראת קבע או העברה בנקאית

ניתן למשוך את הכסף באופן חלקי או מלא.

לקופת גמל להשקעה תקרת הפקדה בסכום שנכון לשנת 2023 עומד על 76,449 ₪. סכום זה מגביל את ההפקדות שניתן לבצע מדי שנה. אחת לשנה התקרה מתעדכנת.

ניהול השקעות מקצועי

מדובר במוצר חיסכון והשקעה שמתאים לכל מי שמעדיף להימנע מלהשקיע בעצמו בבורסה ובשוק ההון. הכסף מנוהל ע"י מנהלי השקעות מקצועיים בחברות ביטוח ובתי השקעות שינהלו את הכספים בשבילכם.

כל גוף מציע מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מרבית לתנאי השוק ולהעדפתכם תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים. ניתן לבצע פיזור השקעה בין המסלולים השונים

הגוף הפיננסי שמנהל את כספכם גובה דמי ניהול, ואין לכם שליטה על קבלת ההחלטות, למעט בחירת מסלול ההשקעה

את מי הקופה משמשת?

כל אחד ובכל גיל לפתוח קופת גמל להשקעה: שכירים, עצמאים, וכן מי שאינו עובד.

מעבר בין מסלולי השקעה

תוכלו לעבור באופן חופשי בין מסלולי השקעה ללא תשלום קנס או מס בל רגע שתבחרו

 

קופת גמל להשקעה הטבות מס

אם בוחרים למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל 60, מקבלים פטור ממס רווחי הון. כמו כן  הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה וזאת בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה.

מעבר לכך, דחיית המס מתבצעת רק בעת משיכת הכספים ולכן מאפשרת רצף הפקדות ואת אפקט ריבית דה ריבית.

אין הטבת מס על עצם ההפקדה

הלוואה

 

ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית אטרקטיבית לתקופה של עד 7 שנים. כך ניתן למנף את הכסף וגם להמשיך ליהנות מהתשואות שצוברים כספי הקופה

 

שקיפות

 אפשר לעקוב אחר הביצועים של קופות גמל להשקעה בכל רגע באמצעות האתרים של הגופים המנהלים. כמו כן ניתן להשוות בין ביצועי הקופות השונות באתר גמלנט של משרד האוצר.

 

מעבר בין חברות

ניתן לעבור מחברה לחברה, ללא כל תשלום מס או עמלה.

המעבר לא אפשרי אם קיים

מוטל עיקול או שיעבוד על הקופה, אם קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלוא, הקופה המקבלת היא "קופת גמל סגורה", או אם החוסך נפטר לפני הגעת הבקשה אל קופת הגמל

סולידיות

קיימת השקעה גם בנכסים בלתי סחירים כגון נדל”ן, קרנות פרטיות, הלוואות, קרנות גידור וכו’. גיוון בהשקעות ופיזור סיכונים מהווה כרית ביטחון שאינה תלויה ישירות בביצועי שוק ההון.

למי כדאי לחסוך באמצעות קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המיועד לכל אזרח ישראל – עובדים וכאלה שלא עובדים, שכירים ועצמאים, אלה שאוהבים סיכון או שונאי סיכון – להתחיל לחסוך באופן עצמאי החל מגיל אפס ולכל תקופה שיבחרו.

יותר מכל מדובר במכשיר המתאים במיוחד לאוכלוסיה הזו:

 • קופת גמל להשקעה לילדים הרבה אנשים בוחרים באפיק זה כמכשיר חיסכון לילדים, לתקופה של 18 שנה ומעלה. ניתן לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון שיירשם על שמם. קיבלו מתנה ליומולדת? תוכלו גם את הכסף הזה להפקיד בקופה.
 • כל מי שמעוניין בחיסכון ארוך טווח – מי ששכרו נמוך יחסית, והוא מעוניין בתוספת לפנסיה שיקבל לאחר גיל 60
 • כל מי שהמכשיר מתאים לצורכיו – למשל, כל מי שמעוניין להפקיד כספים ולהשקיע אותם בשוק ההון ללא תלות במעסיק, מי שאוהב התנהלות גמישה בהפקדות ובמשיכות, מי שמתחבר לרעיון של השקעה בשיטת שגר ושכח וכו'.

מינוף קופת גמל להשקעה

הלוואה על חשבון קופת גמל להשקעה היא עניין מאוד מקובל, בין אם זקוקים לכסף למקרה חירום, לאירוע כלשהו או לצורך השקעה. לרוב מדובר בריביות אטרקטיביות מאוד, שנע בין פריים מינוס חצי ועד פריים פלוס אחד וחצי. ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 7 שנים, ללא צורך בערבים, שיעבודים או ביטחונות. כמו כן לא נגבים עמלות או קנסות על פרעון מוקדם. אבל הבונוס הוא שניתן להמשיך להפקיד בקופה ולהמשיך ליהנות מהתשואות. ניתן לקחת הלוואות בלון, גרייס או הלוואות על בסיס החזר חודשי ולהשקיע את הכסף במקור חלופי שיניב תשואה, שאינו תלוי בשוק ההון. כך הכסף יכול לעבוד בשבילכם פעמיים ואף יותר!

אילו חברות מציעות קופות גמל להשקעה?

כל חברות הביטוח המובילות מציעות לציבור הרחב פוליסות חיסכון במגוון רחב של מסלולי השקעה וניתן לרכוש אותם באמצעות סוכני ביטוח שמתמחים בתחום הפיננסי.

אלה הקופות הקיימות:

 • מור קופת גמל להשקעה
 • אנליסט קופת גמל להשקעה
 • אלטשולר שחם קופת גמל להשקעה
 • הראל קופת גמל להשקעה
 • ילין לפידות קופת גמל להשקעה
 • מיטב דש קופת גמל להשקעה
 • כלל קופת גמל להשקעה
 • אקסלנס קופת גמל להשקעה
 • הפניקס קופת גמל להשקעה
 • מגדל קופת גמל להשקעה
 • פסגות קופת גמל להשקעה

סוגי מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה

קיים מגוון רחב של מסלולי השקעה שביניהם ניתן לעבור באופן חופשי. כל אחד מהמסלולים מאופיין ברמת סיכן שונה המאפשר התאמת אידיאלית לתנאי השוק ולרצונכם ולהעדפותיכם, תוך חשיפה לנכסים אלטרנטיביים:

 • מסלול מניות
 • מסלול כללי
 • מסלול אגח
 • מסלול אגח עד 15% מניות
 • מסלול אג"ח ממשלת ישראל
 • מסלול שקלי טווח קצר
 • מסלול הלכה
 • מסלול 500 S&P
 • ועוד

ניוד קופת גמל להשקעה

העברת קופת גמל להשקעה אפשרית החל מאוגוסט 2020. מדובר בצעד מבורך, כיוון שבעבר כדי לעבור לקופה אחרת, היה צריך למשוך את כל הכסף, לשלם מס רווחי הון, להעביר את הכסף בבנק ורק לאחר שהייתם פותחים קופה אחרת, הייתם יכולים להפקיד בה את הכסף. עניין זה פגע ברצף ההשקעה ומשבש את אפקט הריבית דריבית, ולכן היה נהוג לבצע את הצעד הזה רק במצבי קיצון.

חשוב לדעת – למרות שכיום ניתן לעבור באופן חופשי בין החברות, לפני מעבר לקופת גמל אחרת, יתכן ותעדיפו פשוט לשנות מסלול השקעה, בהתאם למצב השוק. קיים מגוון רחב של מסלולי קופת גמל להשקעה וניתן לעבור בכל עת. לניוד קופה יש יתרונות רבים כמו הפוטנציאל להרוויח יותר או להוזיל את דמי הניהול, אך הוא עלול גם לקבע הפסדים. לכן כדאי מאוד להתייעץ עם סוכן פנסיוני.

 

השוואת קופת גמל להשקעה

לצורך פתיחת קופת גמל להשקעה חשוב לערוך השוואה ולהתייחס לפרמטרים רבים. משרד האוצר הקים את  גמל נט – אתר ממשלתי המאפשר השוואת קופות גמל להשקעה.

עם זאת, חלק מהגורמים הדרושים לצורך השוואה איכותית ויעילה אינם באים לידי ביטוי באתר זה, ולכן חשוב לפנות לסוכן פנסיוני מטעם פתרונות עדיפים. אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח, מכירים את כל הקופות והמסלולים ומבצעים השוואה חכמה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת לקבל את התמונה המלאה.

דמי ניהול קופת גמל להשקעה

דמי הניהול של קופ"ג להשקעה נמוכים בכ- 30% מחלופות אחרות, וככל הנראה, הם הגורם המשפיע ביותר על סכום החיסכון שתצברו במשך הזמן. כאמור, דמי הניהול המקסימליים עומדים על 4% מההפקדות ו-1.05% מהחיסכון שנצבר, אך דמי הניהול בפועל נמוכים יותר. חשוב לזכור שכל חברה קובעת לעצמה כל מיני שיקולים אשר לפיהם היא מחליטה כמה כל אדם צריך לשלם, אך כמובן שגם סכום זה נתון למו"מ.

תשואות קופת גמל להשקעה

על מנת לערוך השוואה בין קופות גמל להשקעה חשוב להתייחס לתשואות. השוו את התשואות במבט של 5 שנים לאחור, על מנת לנטרל את התנודתיות של שוק ההון. יש להשוות בין מסלולים ברמת סיכון דומה, וכדאי גם "לשחק" עם המסלולים כדי להבין את המשמעות של בחירה בכל מסלול. בדקו גם את מדד שארפ שבודק את רמת הסיכון של ההשקעה, בשאיפה למצוא את הציון הגבוה ביותר, המעיד על סיכון מינימלי. כמו כן חשוב לבדוק את יתרת הנכסים של הגופים המנהלים, שכן נתון זה מעיד על המוניטין שלהם.

קופת גמל להשקעה דמי ניהול

נתון נוסף שחשוב לבחון ותוכלו לראות באתר ביטוח נט הוא דמי הניהול שכל חברת ביטוח גובה. תוכלו לראות מהם דמי הניהול הממוצעים, מי לוקחת דמי ניהול סבירים, וכמובן להתמקח. שימו לב כי מדובר בדמי ניהול ממוצעים, כלומר לאו דווקא אלה שיגבו מכם בפועל.

קופת גמל להשקעה השוואה עם מוצרים אחרים

קופת גמל להשקעה דומה למספר אפיקי חיסכון והשקעה אחרים. בסעיפים הבאים נשווה בינה לבין כל אחת מהאפשרויות שאנשים רבים נוטים להתלבט לגביהם.

קרן נאמנות או קופת גמל להשקעה

 

קופת גמל להשקעה

קרן נאמנות

מיסוי במעבר

דחיית תשלום המס במעבר בין מסלולים ובמעבר בין קופ"ג להשקעה

מעבר מקרן לקרן נחשב כאירוע מס וכרוך בתשלום

פטור ממס רווחי הון

חוסכים שהגיעו לגיל 60 ומושכים את הכסף כקצבה נהנים מפטור על רווחי מס ופטור ממס הכנסה

אין אפשרות למשוך את הכסף עם פטור מ- 25% מס רווחי הון על הרווח הריאלי

מבחר אפיקים ומסלולי השקעה

מגוון שיש מגוון של מסלולי השקעה, הוא צנוע יותר של אפיקים בהשוואה לקרנות הנאמנות

מגוון גדול יחסית של אפיקי השקעה

שקיפות

מעקב חודשי אחר התשואות

מעקב יומיומי אחר התשואות

קופת גמל להשקעה או תיק מניות

 

קופת גמל להשקעה

תיק מניות

נזילות

 קופות גמל להשקעה מציעות נזילות מלאה. כך, הן הופכות להיות פתרון אידיאלי לכל סוגי המשקיעים – גם לאלו שרוצים להשקיע לטווח ארוך, וגם לאלו שמעוניינים בהשקעה לטווח בינוני וקצר.

מימוש תיק ההשקעות בכל שלב

מעבר גמיש בין קופות שונות

ניתן לעבור באופן חופשי בין מסלולי ההשקעה השונים בתוך הקופה ובין קופות 

 

דמי ניהול

נעים בממוצע סביב ה- 0.8% וללא דמי ניהול על ההפקדות.

יש אפשרות להתמקח יותר על דמי הניהול

מיסוי

דחיית מס

ופטור ממס רווחי הון במשיכה לאחר גיל פרישה כקצבה

25% מס רווחי הון על משיכה

הרכב ההשקעות

למעט בחירת המסלול אין שליטה, תלוי בגוף המנהל

שליטה מלאה, עצמאי לחלוטין

סכום מקבילי להשקעה

מוגבל לתקרה השנתית
כ- 76,449 ₪ בלבד

אין מגבלה

קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה

קריטריון

קופת גמל להשקעה

קרן השתלמות

נזילות

מתי שרוצים

ניתן למשוך רק לאחר 6 שנים (במקרים מסוימים לאחר 3 שנים)

מי מפקיד?

רק אתם

שכירים יחד עם המעסיק

עצמאים – לבדם

הטבת מס

רק לאחר גיל פרישה תוכלו למשוך את הכסף בפטור ממס רווחי הון

לאחר 6 שנים (או 3), תוכלו למשוך את הכסף בפטור מלא ממס רווחי הון

מוכר כהוצאה מוכרת

סכום הפקדה

עד לתקרה השנתית

כ- 76,449 ₪ לשנה
לכל אזרח ישראלי

נכון לשנת 2023

עד לתקרה השנתית

19,900 ש"ח ₪ לשנה לעצמאי נכון לשנת 2023

כ- 15,000 ₪ לשנה לשכיר

נכון לשנת 2022

פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה

למרות שיש הרבה נקודות דמיון בין פוליסת חסכון לבין קופ"ג להשקעה, יש ביניהם גם כמה הבדלים משמעותיים:

קריטריון

קופת גמל להשקעה

פוליסת חיסכון

סכום הפקדה

אפשר להפקיד מדי שנה עד לתקרה השנתית. נכון לשנת 2023 כל אזרח רשאי להפקיד עד 76,449 ₪

ללא מגבלה

הטבות מס

בקופ"ג להשקעה חוסכים שחצו את גיל 60 וטרם משכו את הכסף, יכולים למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים.

קיימת הטבת מס ייחודית הניתנת לכל מי שנולד לפני 1949, לפי סעיף 125 ד

דמי ניהול

4% מהפקדות

1.05% מצבירה
(בממוצע 0.8%)

בין 0.8% ל- 1.4% ועד 2%

אפשרות לניוד החיסכון

ניתן להעביר בקלות יחסית את חסכונותיכם בין חברה אחת לאחרת, ללא כל עמלה, קנס או מס

לרוב תאלצו לפני מעבר לבצע משיכת כספים ולשלם 25% מס רווחי הון.

מצב של פטירת החוסך

המוטבים יכולים להעביר את הכספים לקופ"ג על שמם ללא אירוע מס (המס יהיה רק בעתיד בביצוע משיכה)

יחול מס 25% על המוטבים

קופת גמל להשקעה או תיקון 190?

בהחלט יש דמיון בין גמל להשקעה לבין תיקון 190, אך קיים גם שוני. כמו כן אם אינכם מקבלת קצבה מינימלית או לא חציתם את גיל 60, הרי שקופ"ג להשקעה היא הכלי המתאים עבורכם.

קריטריון

קופ"ג להשקעה

תיקון 190

סכום הפקדה

בהתאם לתקרה השנתית

עד 76,449 ש"ח 

קיימת מגבלה של מליוני שקלים, בהתאם לגיל החוסך

נזילות

ניתן למשוך בכל עת

לאחר גיל 60 ובכפוף לקבלת קצבה מינימלית

מיסוי

25% מס רווחי הון מהרווח הריאלי במשיכה לפני גיל פרישה

15% מס רווחי הון מרווח נומינלי

הטבות מס

משיכה כקצבה תזכה בפטור ממס לאחר גיל 60 ופטור ממס הכנסה על הקצבה ("קצבה מוכרת")

קיימת הטבת מס על כ- 34,000 ₪

ניוד בין מסלולים ומוצרים

אפשר

אפשר

קבלת הלוואה

אפשרית

אפשרית

מחשבון קופת גמל להשקעה

בין אם אתם לפני או אחרי הפקדה לקופת גמל להשקעה תוכלו להיעזר במחשבון אפקט ריבית דה ריבית כדי לתכנן נכון את גובה ההפקדות, לבדוק צפי לתשואות וצפי לסכום החיסכון הייעודי. מטרתו לתת מידע על ביצועי התשואות בכל תקופה שבה תבחרו ולבחון את מגוון המסלולים הקיימים כדי לקבל החלטה מושכלת על אופן השקעת הכספים.

זה הזמן ליהנות מכל היתרונות של קופת גמל להשקעה!

במאמר זה הסברנו באריכות מהי קופת גמל, למי כדאי לחסוך באמצעותה, מהם יתרונותיה וחסרונותיה, כיצד עורכים השוואה נכונה ומדוע היא עדיפה על פני אופציות אחרות. כפי שראינו יש לה יתרונות רבים הבאים לידי ביטוי בין היתר בהשקעה בנכסים בלתי סחירים ופיזור סיכונים, בגמישותה בנושא הפקדות ומשיכות, דמי הניהול האטרקטיביים בהשוואה לחלופות בבנקים, הטבות מס לפנסיונרים, מגוון מסלולי השקעה ומעבר חופשי ביניהם ועוד.

קראו עוד על קופת גמל להשקעה באתר משרד האוצר.

אנחנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח מתאימים לכל חוסך את המוצר האידיאלי עבורו ומנגישים לכם את כל המידע הנדרש כדי שתוכלו לקבל החלטה נכונה. כבר עשרות שנים אנחנו עובדים עם מיטב חברות הביטוח והגופים הפיננסיים ומשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת השוואה בין חלופות בצורה נוחה, מהירה ופשוטה. פנו אלינו עוד היום ותיהנו משירות מקצועי, שקט נפשי וביטחון כלכלי.

תשובות לשאלות נפוצות על קופת גמל להשקעה

בהחלט אפשר לפתוח חשבון על שם הילדים או הנכדים, גם בעודם קטינים.

הכספים נזילים למשיכה בכל עת, ללא מס, עמלה או קנס, אך בכפוף לתשלום 25% מס רווחי הון. עם זאת, במידה ותמשכו אותם לאחר גיל 60 כקצבה, תיהנו מהטבת פטור ממס רווחי הון והקצבה כתחשב כקצבה מוכרת, שפטורה ממס הכנסה.

האם יש הגבלה בהפקדות כספים לקופת גמל להשקעה?

ניתן להפקיד לקופת הגמל סכום חד פעמי או בהוראת קבע חודשית, ובלבד שסכום ההפקדה הכולל בקופת הגמל להשקעה לא יעלה על 72,616.50 ₪ לשנה, נכון לשנת 2022.

אפשר לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת. המעבר אינו נחשב אירוע מס ומבוצע ללא תשלום.

קופת גמל להשקעה

תרצו לחזור לנושא מסוים במאמר?

קופת גמל להשקעה
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ביטוחים בזמן חירום
ביטוחים בזמן חירום – כל מה שחשוב לדעת

המציאות הישראלית מחייבת אותנו להיות מוכנים לכל מצב, גם לזמני חירום ומלחמה. במצבים אלו, הצורך להיות מבוטחים כראוי עולה אף יותר, כדי להגן על עצמנו ועל יקירינו ורואים את הסכנה לנגד עינינו. אבל פעולה מתוך פחד, עלולה לגרום גם לטעויות. אז איך לעשות זאת נכון?

קראו עוד »
להצטרפות לקופת גמל להשקעה

/ 5.