תשואות קופות גמל 2021 – סיכום חצי שנתי

קופות הגמל למיניהן נחבטו קצת בחודש ספטמבר, אחרי שכל השנה נהנו מתשואות יפות, וזאת על רקע ירידות השערים בשוקי המניות בחו"ל ובאג"ח הממשלתיות השקליות בארץ. ועם זאת יש סיבה לאופטימיות, מאחר ומתחילת השנה צברו נתונים מרשימים בהחלט בכל המסלולים. כל מה שחשוב לדעת על תשואות קופות גמל 2021.

תשואות מעולות לאורך השנה בכל המסלולים

למרות שהחודש היה חלש והניב תשואות קופות גמל שליליות, אם מסתכלים עליהן לאורך השנה, הרי שהמגמה חיובית ותשואות קופות הגמל, עשו תשואות יפות השנה, בדומה לקרנות הפנסיה. התשואה הממוצעת במסלול הכללי היא למשל 9.4% מתבלטת לטובה בהשוואה לשנים קודמות (ב-3 השנים האחרונות התשואה הממוצע של שנה שלמה היתה סביב ה- 8%).

ביצוע קופות הגמל וקרנות הפנסיה בחודשים ינואר-ספטמבר 2021

שם המסלולתשואה מתחילת השנהתשואה בחודש ספטמברטווח תשואה עליוןטווח תשואה תחתון
כללי9.4%0.6%-10.5%8%
מנייתי13.6%2.1%-16.5%10.5%
מדדי5.2%0.2%5.8%4.5%
שקלי0.1%-0.6%-0.4%0.6%-
פנסיה מקיפה לגילאי 50 ומטה10.1%0.6%-11.5%9.5%
פנסיה מקיפה לגילאי 50 עד 609.4%0.4%-10.5%8%
פנסיה מקיפה לגילאי 60 ומעלה6.90%0.2%-9%5%

תשואות קופות גמל 2021 במסלול לבני 50 למטה

תשואות לחודש ספטמבר

ספטמבר הביא איתו תשואות שליליות בכל מסלולי הפנסיה. במסלול לגילאי 50 ומטה ממוצע התשואות החודש שלילי ועומד על 0.98%-. טווח התשואות נע על סקאלה רחבה למדי: בין 2.17%- ל-0.35%-.

מי שהכי פחות נפגעה החודש במסלול לבני 50 ומטה ואקסלנס מנצחים החודש עם 0.35%-. אחריה במקום השני החודש נמצאת הראל עם 0.48%-.

תשואות מתחילת השנה

מתחילת השנה, ממוצע התשואה במסלול זה עומד על 9.95%, ואקסלנס מובילה עם 11.33%.

תשואות ב- 12 החודשים האחרונים

בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 18.88%. בפילוח זמן זה מי שמובילה היא חברת כלל עם 21.85%

תשואות ל- 3 שנים

ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 25.59% אנליסט עדין מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.36%.

תשואות ל – 5 שנים

ממוצע התשואות ל-5 שנים 43.27% ואלטשולר שחם מובילה עם 48.79% .

קופות גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

שם הקופהספטמברמתחילת השנהשנה3 שנים5 שניםסך נכסים במליונים
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה0.35%-11.33%21.12%28.94%46.74%6193
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה0.48%-9.91%18.44%21.83%38.53%1200
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 500.63%-10.71%20.47%1957
מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה0.65%-10.08%18.56%24.68%39.38%938
כלל תמר עד 500.66%-10.35%21.85%26.49%44.27%1584
מנורה מבטחים תגמולים עד 500.76%-9.89%19.69%23.38%38.52%1085
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה0.88%-10.70%19.92%26.85%44.51%1181
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה  1.14%-10.69%18.37%29.36%48.46%927
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה1.39%-10.56%18.08%27.52%46.60%1841
פסגות גדיש לבני 50 ומטה1.65%-8.63%17.84%22.24%36.86%1078
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה  2.17%-6.56%13.40%24.57%48.79%10069

תשואות קופות גמל 2021 במסלול 50-60

תשואות לחודש ספטמבר

במסלול לגילאי 50 עד 60 (המסלול עם ההיקפים הגדולים ביותר) התשואה הממוצעת החודש היא 0.70%- , כשהטווח נע על סקאלה גדולה שנעה בין 16.61%- ל-0.21%-.

החודש מי שהכי פחות נפגעה במסלול זה היא אקסלנס שנמצאת בראש הטבלה עם 0.21%-. במקום השני הראל עם 0.37%-. השיאה תשואה שלילית של 0.52%-, אך מובילה במרבית פילוחי הזמן. אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 1.61%-

תשואות מתחילת השנה

התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.07%. מיטב דש מובילה עם 11.04%.

תשואות ל- 12 החודשים האחרונים

התשואה הממוצעת לשנה האחרונה היא 16.32%. מיטב דש בראש הטבלה עם 19.01%.

תשואות ל- 3 השנים האחרונות

התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 23.06%. מיטב דש במקום הראשון עם 25.71%.

תשואות ל- 5 השנים האחרונות

התשואה הממוצעת  ל-5 שנים 37.14%. אלטשולר שחם מובילה את הטבלה עם 44.33%.


שם הקופהספטמברמתחילת השנהשנה3 שנים5 שניםסך נכסים במליונים
אקסלנס גמל לבני 50 עד 600.21%-8.54%16.84%22.94%37.19%2507
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 600.37%-10.16%17.28%21.46%36.66%4274
מגדל לתגמולים לבני 50 עד 600.41%-9.60%16.66%23.18%34.82%1939
מנורה מבטחים תגמולים 50-600.44%-9.78%17.83%20.99%36.17%4425
מיטב דש גמל לבני 50-600.52%-11.04%19.01%25.71%41.08%8257
אלפא מור תגמולים – מדרגות 50 עד 600.53%-9.04%16.30%5877
כלל תמר 50-600.63%-8.89%18.22%23.64%28.02%2227
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50-600.88%-8.49%14.24%24.96%40.43%1159
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 600.91%-9.57%15.85%24.23%37.73%7752
פסגות גדיש לבני 50-601.22%-8.10%15.07%20.12%35.00%22479
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 601.61%-6.56%12.22%23.33%44.33%33058

תשואות קופות גמל 2021 במסלול 60 ומעלה

תשואות לחודש ספטמבר

גם במסלול זה, הסולידי מבין שלושת מסלולי הגיל, התשואה הינה שלילית: בממוצעה היא נמצא על 0.39%-. סקאלת התשואות נעה בין טווח צר יותר מבין המסלולים: בין 0.77%- ל-0.11%.

החודש אקסלנס מובילה את הטבלה והיחידה עם תשואה חיובית וצנועה של 0.11%. מור אחריה עם 0.01%-.

תשואות מתחילת השנה

מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 6.29%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 10.74%, מתחילת השנה מיטב דש מובילה עם תשואה של 7.96% אך גם היא החודש השיאה תשואה שלילית של 0.3%- . גם בתשואה ל-36 חודשים החברה מובילה עם  21.12%.

תשואות ל- 12 החודשים האחרונים

בתשואה ל-12 חודשים אקסלנס מובילה עם 13.63%

תשואות ל- 3 השנים האחרונות

ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 17.55%

תשואות ל- 5 השנים האחרונות

ב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 26.76%. אלטשולר שחם שומרת על מקומה כמובילה בתשואה ל-5 שנים עם 31.96%, אם כי החודש היא נועלת את הטבלה במקום האחרון עם תשואה של 0.77%-

שם הקופהספטמברמתחילת השנהשנה3 שנים5 שניםסך נכסים במליונים
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה0.11%7.59%13.63%19.60%31.24%3817
אלפא מור תגמולים – מדרגות 60 ומעלה0.01%-6.53%10.26%  2943
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה0.15%-7.08%11.42%16.85%26.04%1976
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה0.30%-7.96%13.12%21.12%30.41%4057
מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה0.36%-6.63%11.46%17.96%28.19%768
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה0.38%-5.94%10.93%15.10%23.46%910
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה0.63%-5.56%9.03%15.98%24.60%377
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה0.71%-5.99%9.61%17.16%24.55%1542
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה0.72%-4.87%9.45%14.53%20.37%1445
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה0.77%-4.73%8.53%19.63%  31.96%16380
תשואות קופות גמל 2021

תוכן עניינים

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
מחשבון קופת גמל
מחשבון קופת גמל – כלי חיוני לתכנון החיסכון הפנסיוני

מחשבון קופת גמל הוא כלי חיוני לתכנון החיסכון הפנסיוני, מכיוון שהוא מאפשר להעריך את סכום הצבירה הצפוי בהתאם להפקדות החודשיות של, גיל הפרישה המתוכנן והתשואה הצפויה של הקופה. איך הוא עובד, מהם יתרונותיו, איך לבחור והאם ניתן לסמוך עליו?

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.