קצבאות ביטוח לאומי – ההגנות הבסיסיות שלנו לפני השימוש בביטוח פרטי

חשוב להכיר את כל שכבות ההגנה שמספקות לנו מענה במקרה של מחלה, פציעה ומוות: השכבה הראשונה היא הקצבאות בביטוח לאומי. אז מתי כדאי לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ומה תקבלו? כל הפרטים במאמר.

למה כולנו משלמים דמי ביטוח לאומי?

כל אזרח ישראלי משלם כל חודש ממשכורתו או מהכנסתו לביטוח לאומי. מוסד זה הוקם במטרה להעניק רשת של ביטחון סוציאלי לכלל אזרחי המדינה, באמצעות מתן תגמולי ביטוח במקרים שבהם נפגעה היכולת הכלכלית, בגלל מגוון סיבות: מחלה ממושכת (שנמשכת יותר מ- 30 יום) או אירוע רפואי, פגיעה בעבודה, תאונה, אירוע איבה, פגיעה במהלך פעולת התנדבות ואפילו עקב הריון ולידה. ביטוח לאומי משלם לאזרחי המדינה מגוון רחב של קצבאות.

קצבת נכות

לקצבה זו תהיו זכאים בכל התנאים הבאים:

 • מלאו לכם 18 שנים ועדיין לא הגעתם לגיל פרישה.
 • אתם סובלים מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.
 • אינכם עובדים או שהכנסתכם כשכירים/כעצמאים נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
 • רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לכם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או בשיעור של 40% לפחות אם יש לכם כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לכם נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 • עקב נכותכם אינכם מסוגלים לעבוד או שיכולתכם להשתכר ירדה ב-50% לפחות ונקבעה לכם דרגת אי בשיעור של 60% לפחות. 

כמה מקבלים?

 • במידה ועמדתם בכל התנאים אתם תהיו זכאי לקצבה של 1,908-3,321 ₪, בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לכם.
 • במידה ואתם הורים ל-2 ילדים לפחות שהינם מתחת לגיל 18 תקבלו תוספת של 572-954 ₪, בהתאם לדרגת הנכות שלכם.
 • במידה ובן הזוג משתכר מתחת ל-60% מגובה השכר הממוצע במשק ואינו מקבל קצבה אחרת, תקבלו תוספת של 715-1,192 ₪, בהתאם לדרגת הנכות שלכם.

חשוב שתדעו שאם יש לכם הכנסות נוספות שלא מעבודה ואתם זכאים לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים, הן יופחתו מהתוספת המגיעה לכם.

מומלץ לקרוא בהרחבה על הנושא של קצבת נכות מביטוח לאומי ומקרן הפנסיה וכן בנושא כיצד להגיש תביעה לביטוח לאומי במקרה של מחלה קשה

דמי פגיעה בעבודה

דמי הפגיעה יפצו אתכם על אובדן ההכנסה מעבודה כשכירים או כעצמאים עקב פגיעה בעבודה. דמי הפגיעה ישולמו ממחרת יום הפגיעה ועד 91 ימים.

לקצבה זו תהיו זכאים אם נפגעתם מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע ואינכם מסוגלים לעבוד לא בעבודתכם ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, על פי אבחנת רופא.

לצורך קבלת דמי הפגיעה תצטרכו להגיש לביטוח הלאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינכם מסוגלים לעבוד. בנוסף לכך, יש לצרף הצהרה שלא עבדתם כתוצאה מהפגיעה.

מי משלם ומתי?

אם אתם עובדים שכירים אזי המעסיק ישלם לכם את שכרכם בעד יום הפגיעה עצמו ובמידה וההיעדרות שלכם נמשכה פחות מ-12 יום, אזי ישלם לכם הביטוח הלאומי דמי פגיעה.

החל מהיום השלישי שלמחרת יום הפגיעה אך אם נעדרתם יותר מ-12 יום ישלם לכם הביטוח הלאומי דמי פגיעה החל ביום שלמחרת יום הפגיעה ועד 91 ימים.
המוסד לביטוח הלאומי יגבה מהמעסיק שלכם את התשלום ששילם לכם בעד 12 הימים הראשונים.

אם אתם רשומים במוסד לביטוח לאומי כעצמאים, ושילמתם את דמי הביטוח, במועד דמי הפגיעה ישולמו לכם בהתאם לתקופת אי הכושר לעבודה שנקבעה לכם באישור הרפואי ובניכוי 12 ימי ההיעדרות הראשונים.

במידה ותיעדרו מהעבודה יותר מ-91 יום, או אם נותרה לכם נכות עקב הפגיעה בעבודה תהיו רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

כמה מקבלים?

שיעור דמי הפגיעה ליום לעובד שכיר ולעובד עצמאי הוא 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב-3 חודשים שקדמו ל-1 לחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום שעומדים על סך 1,115 ש"ח ליום.

מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

אם אתם רשומים במוסד לביטוח לאומי כעובדים עצמאים וגם כעובדים שכירים יחושבו דמי הפגיעה שלכם לפי הכנסותיכם משני המקורות גם יחד.

דמי תאונה

אם נפגעתכם בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי, ובגללה איבדתם את הכושר לתפקד, ביטוח לאומי ישלם לכם קצבה למשך 90 יום לכל היותר, בגין אובדן כושר התפקוד ובהתאם למצבכם התפקודי.

לדמי תאונה יהיו זכאים שכיר, עצמאי, מי שאינו עובד ועקרת בית, בתנאי שעונים על כל תנאי הזכאות:

 • אתם תושבי ישראל, מלאו לכם 18 שנה ועדיין לא הגעתם לגיל הפרישה.
 • אירעה לכם תאונה בישראל או בחוץ לארץ ואינכם מסוגלים לתפקד בעקבות התאונה.
 • עליכם לעבור בדיקה רפואית תוך 72 שעות משעת התאונה. אם לא נבדקתם בתוך 72 שעות משעת התאונה, אך הנזק הרפואי מהפגיעה התגלה בתוך שבועיים מיום התאונה, תוכלו להיות זכאים לדמי תאונה, בהתאם לאישור הביטוח הלאומי.

שימו לב: דמי תאונה ישולמו לכם רק אם אינכם זכאים לתשלום מגורם אחר, עבור ימי אובדן כושר העבודה או התפקוד לדוגמא, דמי מחלה ממעסיק, תשלום מקרן פנסיה או תשלום לפי תקנון של קופת גמל ועוד.

רמת התפקוד נבדקת בהתאם למצבכם התעסוקתי:

 • עובדים שכירים – אם אתם לא מסוגלים לעבוד בעבודתכם (או בעבודה מתאימה אחרת), ולא נותרו לכם ימי מחלה מהמעסיק לניצול.
 • עובד עצמאי – אם אתם לא מסוגלים לעבוד בעבודתכם (או בעבודה מתאימה אחרת).
 • מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי – אם אתם מאושפזים בבית חולים או מרותקים לבית.
 • עקרת בית – אם אינכן מסוגלות לעבוד בעבודות משק הבית.

שימו לב: מי שנפגע בתאונת דרכים או תאונת עבודה אינו זכאי לדמי תאונה!

תגמולים והטבות לנפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים והטבות שונות כדי לסייע להם ולתמוך בהחלמתם:

 • מענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% – 19%. המענק ישולם לאחר שחלף המועד להגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית.
 • אם הוגש ערר, ישולם המענק או התגמול לאחר קביעת דרגת הנכות מחדש.

כמה מקבלים?

גובה המענק החד פעמי הינו מ 50,830 ש"ח לבעלי נכות בשיעור של 10% ועד 192,000 ש"ח לבעלי שיעור נכות של 19%.

לתגמול נכות חודשי זכאים נכים מפעולת איבה, שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה. הזכאות לתגמול היא מיום תחילת הנכות. גובה התגמול נע בין 990 ש"ח לחודש לבעלי שיעור נכות של 70% ועד 6,900 ש"ח לבעלי שיעור נכות של למעלה מ-100%. 

ביטוח שאירים

מדובר בקצבה לאלמנה, לאלמן וליתומים של תושב ישראל שנפטר, ששילם דמי ביטוח כחוק.

אלמן ואלמנה הזכאים לקצבת שארים יקבלו את הקצבה עבורם עם תוספת עבור הילדים שנמצאים איתם. יתום בגיל 18 ומעלה, יכול בתנאים מסוימים לקבל את התוספת המשולמת עבורו מקצבת השארים של הורהו.

סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילדים שעמו/ה. 

להלן סכומי קצבת השארים לחודש נכון לשנת 2021:

 • לאלמן/ה בגיל  40-50 בלי ילדים – 1,171 ₪
 • לאלמן/ה בגיל  50 ומעלה בלי ילדים – 1,558 ₪
 • לאלמן/ה בגיל  בגיל 80 ומעלה  – 1,646 ₪  
 • לאלמן/ה עם ילד אחד 2,289 ₪
 • לאלמן/ה עם שני ילדים 3,020 ₪
 • לכל ילד נוסף 731 ₪

יתום יהיה זכאי לקצבת שאירים עבור עצמו, אם הורהו אינו זכאי לקצבת השאירים, לדוגמה: אם ההורה גרוש או אם ההורה זכאי לקצבת שאירים, אך בחר לקבל קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה. הקצבה ליתום תשולם להורה, אם הילד מתגורר עמו.

קצבת סיעוד 

קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה הגרים בבית, שזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפולו.

חשוב לדעת:

 • הקצבה משולמת לפי 6 רמות זכאות, וכן ניתן לבחור לקבל את הקצבה בכסף וגם בשירותי סיעוד. 
 • הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה המשפחתית.
 • סכום ההכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד משתנה בהתאם למצב המשפחתי של המבקש.
 • בהתאם למבחני ההכנסה נקבע האם המבקש זכאי לגמלת סיעוד מלאה, חלקית או שאינו זכאי כלל לגמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

קצבת זקנה

אחת הקצבאות החשובות ביותר אותן משלם המוסד לביטוח לאומי היא קצבת זקנה, שמכונה גם קצבת אזרח ותיק. קצבה זו נועדה להבטיח לכל תושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה, במידה והם נולדו בישראל או שעלו לישראל לפני גיל 60-62 .

להלן דוגמאות לסכומי קצבת הזקנה המשולמים בשנת 2021:

 • יחיד/ה יקבלו 1,558 ₪. מגיל 80 ומעלה הקצבה תעלה לסכום של 1,646 ₪
 • זוג יקבל 2,342 ₪ לחודש, כאשר הקצבה הזו מורכבת מקצבה ליחיד ותוספת עבור בן/בת זוג. מגיל 80 יקבלו 2,430 ש"ח.
 • על הסכומים האלו עשויים להתווסף תוספת ותק ותוספת דחיית קבלת קצבה.

מומלץ לקרוא את המאמר שלנו שמשווה בין קצבת זקנה מביטוח לאומי לעומת קצבת זקנה פנסיונית.

נצלו את כל הזכויות שמגיעות לכם!

שילמתם לביטוח לאומי כל חייכם, נצלו את זכויותיכם לצורך קבלת קצבאות מביטוח לאומי. לאחר מכן, או במקביל, תוכלו לנצל את רובד הביטוח הפרטי שלכם שמקורו או במסגרת החיסכון הפנסיוני שלכם או הביטוחים הפרטיים הנוספים שדאגתם לרכוש עבורכם ועבור משפחתכם.

חשוב מאוד שיהיה לסוכן הביטוח שלכם ידע מעמיק לגבי הזכויות שמגיעות לכם במסגרת ביטוח לאומי, גם במקרה שחליתם או נפגעתם ובמיוחד בעת עריכת תכנון פיננסי עתידי.

תכנון זה דורש לקחת בחשבון את כלל הקצבאות מביטוח לאומי שתקבלו מביטוח לאומי בכל המקרים שתוארי לעיל ולבצע את ההשלמות הנדרשות הן בביטוח והן בחיסכון על מנת שתשמרו בכל מצב על רמת החיים אליה הורגלתם במהלך שנות עבודתכם. 

אנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח דואגים להתעדכן בכל החוקים והתקנות של המוסד ביטוח לאומי, מכירים היטב את הזכויות שמגיעות לכם ומתאימים לכם את הכיסויים הביטוחיים שיספקו לכם מענה אידיאלי בעת הצורך. 

קצבאות מביטוח לאומי
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ההבדלים בין אנשי מקצוע בתחום הפיננסי והפנסיוני

בשנים האחרונים התחום של ניהול הון בתחום הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי הולך ותופס תאוצה, וישנם אנשי מקצוע רבים בתחום שיכולים לעזור לכם לנהל יותר טוב את הכסף. אז איך בוחרים מתוך היצע את איש המקצוע המתאים ביותר לצורכיכם? אנחנו כאן כדי לעשות סדר.

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.