תקרות מס הכנסה 2022: השנה תוכלו להגדיל את הפקדותיכם!

רשות המיסים פרסמה את תקרות מס הכנסה לשנת 2022. נוכח העלייה במדד המחירים לצד משבר הקורונה, חלו שינויים בתקרות. איך זה בא לידי ביטוי ומה מומלץ לעשות? אנחנו כאן כדי לתת לכם תשובות!

מהן תקרות מס הכנסה 2022  – במה מדובר?

תקרות המס הן בעצם הסכום ששכירים ועצמאים יכולים להפקיד בחיסכונות הפנסיוניים שלהם, בין אם במסגרת חודשית קבועה או לחלופין – במסגרת שנתית חד פעמית, ובגינן לקבל הטבות מס שונות.

כיצד העלייה במדד השפיעה על תקרות המס?

העלייה במדד יוקר המחייה בשנת 2021 מסתכנת ב- 2.4%,  נוכח חיי שגרה לצד המשך התפשטות וירוס הקורונה. לכן, רשות המסים עדכנה את תקרות מס ההפקדה וההטבות לשנת 2022 בכל מוצרי החיסכון הפנסיוניים. עובדה זו משפיעה על כל אחד ואחת מאזרחי ישראל – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה וכמובן גם על פורשים. פירוש הדבר שהטבות המס שופרו, ביניהן תקרת ההפקדה לקרן ההשתלמות, לקופות הגמל וכן תקרת הפיצויים הפטורה ממס.

תקרות מס לשנת 2022

רשות המיסים פרסמה את תקרות מס הכנסה לשנת 2022. נוכח העלייה במדד המחירים לצד משבר הקורונה, חלו שינויים בתקרות. איך זה בא לידי ביטוי ומה מומלץ לעשות? אנחנו כאן כדי לתת לכם תשובות!

קופת גמל לקצבה עבור שכיר או בעל שליטה

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
תקרת הכנסה מזכהתקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל  8,900 ₪חודשי
הפקדה מרבית לזיכוי ממססכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס (= 7% מתקרת הכנסה מזכה)623 ₪חודשי
סכום מרבי לזיכוי ממססכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לגופת גמל (35% מתקרת ההפקדה)218 ₪חודשי
תקרת הפקדה לפיצויים עבור בעל שליטהסכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס1,053 ₪חודשי
12,640 ₪שנתי
תקרת הפקדת פיצויים פטורה  תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה (33% 34900*8)2,908 ₪חודשי / שנתי
תקרת הפקדה לתגמולי מעסיקתקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעל ההפקדה26,378 ₪        חודשי
הכנסה מרבית לסעיף 47מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח22,250 ₪חודשי

הפקדות לקופת גמל / קרן פנסיה עבור עצמאי

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודהלעצמאי שהוא יחיד151,200 ₪לשנה
תקרת הכנסה מזכה לעצמאיעמית מוטב213,600 ₪לשנה
סכום הפקדה מירבי להטבת המסניכוי לפי סעיף 47 עבור עמית מוטב 11% מהכנסה שנתית מזכה23,296 ₪לשנה
סכום הפקדה מירבי עבור עמית מוטב להטבת מס זיכוי (בשיעור 35%)לסעיף 45 א' בגובה 5.5% מהכנסה מזכה11,748 ₪לשנה
חובת ההפקדה לעצמאיעבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע יש להפקיד שיעור של 4.45% עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע יש להפקיד שיעור של 12.55% עבור עצמאי  10,762 ₪לשנה

הפקדות לקרן השתלמות עבור שכיר או בעל שליטה

נושאתיאורסכוםשנתי/חודשי
תקרת משכורת קובעתמשכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס15,712 ₪חודשי
שיעור הפקדת מעסיקשיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייב ולא יחויב במס רווח הוןעד 7.5%  חודשי
שיעור הפקדת עובדשיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בכינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.עד 2.5%חודשי

הפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאי

נושאתיאורסכוםשנתי/חודשי
תקרת משכורת קובעתתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות270,000 ₪שנתי
שיעור הפקדת מעסיקסכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת)  12,250₪  שנתי
שיעור הפקדת עובדתקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25%18,960 ₪שנתי

תקרות מס הכנסה 2022 – נתונים נוספים

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
הפרשה חודשית מירבית לקרן פנסיה מקיפה20.5% מפעמיים שכר ממוצע במשק4,325.91 ₪לחודש
תקרת קצבה מזכה 8,660 ₪לחודש
סכום הפטור המירבי מקצבה מזכהלפי סעיף 9א – 52%4,503 ₪לחודש
סכום קצבה מזעריתלפי תיקון 34,606 ₪לחודש
שכר ממוצע במשקלפי ביטוח לאומי10,551 ₪לחודש
שווי נקודת זיכוי 223 ₪לחודש
תקרת פיצויים ומענקי פרישה פטורה ממס בעת פרישהלכל שנת עבודה12,640 ₪לשנה
תקרת פיצויים פטורה ממס עקב פטירה לשארי נפטרלכל שנת עבודה25,290 ₪לשנה
שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקפת גמל לקצבה בפטור ממס בגין מיעוט הכנסות 5,300 ₪לחודש

מדרגות המס על הכנסות עבודה מיגיעה אישית

שיעור המסהכנסה חודשיתהכנסה שנתית
10%עד 6,450 ₪עד 77,400 ₪
14%9,240-6,451 ₪77,401 – 110,880 ₪
20%14,840-9,241 ₪110,881 – 178,080 ₪
31%14,840-20,620 ₪247,440 – 178,081 ₪
35%49,910-20,621 ₪247,441 – 514,920 ₪
47%42,911 – 55,270 ₪514,912-663,240 ₪
מס נוסך על הכנסות גבוהות בשיעור 3%מעל 55,271 ₪מס נוסף מעל 663,241 ₪

גם אתם יכולים ליהנות מהטבות מס!

גם השנה אתם יכולים ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם! המדינה ממשיכה לעודד את מי שחושב על העתיד שלנו ונוקט באמצעים על מנת שיוכל להבטיח את מחייתו בשנות הפנסיה.

חוסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות? יש לכם ביטוחים? בין אם אתם עצמאים ובין אם אתם שכירים, זה משתלם לכם הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך!

למעשה, אפילו במקרים מסוימים כדאי להפקיד כספים מעבר לתקרה, כדי ליהנות מהטבות מס משמעותיות בעתיד וליהנות מרווחים משמעותיים.

עדיין אין לכם ורוצים להתחיל ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם? צרו קשר עוד היום עם המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח.

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ