קרן השתלמות למורים

במהלך שנת השבתון זכאים המורים לתשלומים חודשיים מהקרן וכן מימון עבור לימודים, קורסים או השתלמויות. כל עובד הוראה זכאי לקרן השתלמות וההצטרפות לקרן חלה על עובד ההוראה, כאשר בפניו עומדות מספר אופציות.

קרן השתלמות נצברת וייעודית עבור שנת שבתון 

שיעורי הצבירה בקרן הם גבוהים מאוד, כאשר עובד ההוראה מפריש 4.2% והמעסיק 8.4%. קרן זו נצברת במשך השנים עבור הפרשה חודשית בשנת שבתון, וכן עבור מימון השתלמויות מקצועיות וקורסים. קיימות שתי קרנות השתלמות עיקריות אליהם מצטרפים עובדי הוראה:
1.    קרן השתלמות למורים וגננות.
2.    קרן השתלמות למורים בבתי ספר תיכוניים, מורים בסמינרים ומפקחים.  
במקרים בהם עובד הוראה מעוניין למשוך את כספי הקרן מבלי לצאת לשנת שבתון הוא יוכל לקבל רק כ – 90% מהכספים שנצברו, אולם בתנאים בריאותיים וכלכליים מסויימים ניתן למשוך את כספי הקרן במלואם ושלא לצורך יציאה לשנת שבתון. 

קרן השתלמות לא ייעודית 

קיימת אופציה נוספת עבור עובדי ההוראה והיא צבירת כספים בקרן שהיא מאין קופת גמל ולמטרת חיסכון בלבד. קרן השתלמות שהיא אינה ייעודית לא מאפשרת לעובד ההוראה לצאת לשנת שבתון. שיעור ההפקדות לקרן זו נמוך יותר, כאשר המעסיק מפריש 7.5% והמועסק 2.5%. 
בנוסף, מסלול זה מיועד גם עבור עובדי הוראה אשר גילם 55 שנים ומעלה, המעוניינים לפתוח קרן השתלמות חדשה. הקרן נפתחת כ'קרן מקוצרת', עם מחזורי הפקדה קצרים יותר וכאמור ללא ההגבלות שיש בקרנות השתלמות ייעודיות. קרן זו דומה לקרנות אחרות בשוק וגם כאן שיעורי ההפקדות זהים לקרנות הלא ייעודיות. 

מסלולי השקעות בקרנות השתלמות למורים

מסלולי ההשקעות של קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה עד שנת 2010 הבטיחו תשואה על פי מדד קבוע של 4%+. החל מינואר 2011, קרנות אלה משתתפות ברווחים בהתאם לתשואה של שוק ההון.

חשוב לציין, כי בקרנות אלה אין אפשרות בחירה בין מסלולי ההשקעות השונים. אמנם בחלק מהקרנות קיים מסלול מנייתי, ובחלק גם מסלול אג"חי, אך כאמור מרבית החברים נמצאים במסלול הכללי ושם גם החשיפה למניות היא יחסית גבוהה.

תנאים נוספים הקיימים בקרנות השתלמות של עובדי הוראה

בקרנות אלה קיימים לא מעט תנאים וחשוב להיות מודעים להם. לקרנות ההשתלמות הייעודיות של המורים יש יתרונות לא מבוטלים, כמו גם כלכליים ומדובר בהטבה בעלת ערך רב עבור עובדי ההוראה – ההפקדות הן גבוהות יותר, והתגמול מחושב לפי השכר בשנה האחרונה. מנגד, קרנות ההשתלמות הייעודיות לעובדי ההוראה כוללות איתן מגבלות שונות, שלא מתקיימות על קרנות ההשתלמות המוצעות ליתר השכירים במשק.  

התנאים הנוספים המתקיימים בקרנות ההשתלמות למורים וגננות הם החיוב לממש את הזכות לצאת לשנת שבתון לפחות פעם אחת, אחרת לא ניתן יהיה למשוך את הכסף. גם כאן יש החרגות בתקנונים של קרנות ההשתלמות השונות, בעיקר במצבים רפואיים וכלכליים קיצוניים. התניה הזו מתבטלת בעת יציאה לפרישה. בנוסף, מורה פעיל, לא יכול להוציא את הכסף מקרן ההשתלמות, מבלי לפגוע בסכום הנטו שנמשך, ומשיכת הכסף תמנע גם את האפשרות לצאת לשנת שבתון. 

האם ניתן לקחת הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות של עובדי ההוראה?

ניתן לקחת הלוואה על חשבון הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, אולם קיימת הגבלה למשיכה עד 80% מהסכום בקרן.
חשוב לציין, כי בעקבות משבר הקורונה, הגבלות המשיכה מהקרנות ירדו בכל המסלולים ולא רק בקרנות ההשתלמות למורים, וכן מומלץ לעקוב אחר השינויים בקרנות השונות. 

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
להצטרפות לקרן השתלמות
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.