סוגי ביטוחי מנהלים – מה המגוון הקיים בשוק ומדוע?

כשמדברים על ביטוח מנהלים, חשוב לקחת בחשבון שקיימים לא מעט סוגים במוצר זה. נשאלת השאלה מדוע יש כל כך הרבה סוגי ביטוח מנהלים? ומהי הסיבה לכך שחברות הביטוח יוצרות תוכניות חדשות? על כך במאמר שלפניכם.

מדוע קיימים המון סוגי ביטוח מנהלים?

אפשר למנות 3 סיבות עיקריות לכך שישנם לא מעט סוגים של ביטוחי מנהלים:

1) חוזים קיימים אל מול שינויים בתוחלת החיים

מדובר במכשיר חיסכון פנסיוני, הדומה במהותו לקרן הפנסיה המוכרת. כלומר את הכספים שתחסכו בו, תוכלו לקבל רק כשתגיעו לגיל פרישה. אחד היתרונות וההבדלים הבולטים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא עצם העובדה שמדובר בתוכנית חוזית, ולא בתקנון. משמעות הדבר היא שמצד אחד יש תנאים המעוגנים בחוזה, אך מצד שני מתרחשים שינויים בתוחלת החיים, וכל שינוי כזה דורש מחברות הביטוח להתאים את עצמן, באמצעות יצירת תוכניות חדשות לעמיתים חדשים, כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם מול הלקוחות.

2) אופן ההגנה על כספי המבוטחים

בעבר הביטוחים היו תלויים בעיקר בחסדי המדינה. בעשורים האחרונים ישראל ביצעה שינויים ורפורמות על מנת להגן על כספי הביטוחים. כיום, חברות הביטוח משקיעות את כספי המבוטחים בעיקר בשוק ההון, והם חשופים לאפשרות לרווחים אך גם לירידות שערים.

3) אופי הפוליסות ששווקו

ביטוח מנהלים ידע מהפכות ושינויים רבים. לדוגמה, משנת 2000 ועד 2008 חברות הביטוח שיווקו פוליסות הוניות לצד פוליסות קצבתיות. אך ב- 2008 משרד האוצר הוביל תקנות חדשות, שהובילו את חברות הביטוח לשווק פוליסות למטרת קצבה בלבד.

תיקון 3 לחוק קופות הגמל חייב את החוסכים למשוך את כספיהם כקצבה חודשית עד קצבה מינימלית של ובמידה וקיימים חסכונות נוספים שנחסכו משנת 2008, יוכלו לבחור אם למשוך כספים אלו כסכום חד פעמי או כקצבה.

כדי להבדיל בין הכספים שנחסכות לפני שנת 2008 לבין אלו שנחסכו לאחר שנה זו, החליטו לקרוא לתוכנית קצבה משנת 2008 "קצבה משלמת", ולעומת זאת לתוכנית הונית החליטו לקרוא "קצבה לא משלמת".

כך, לאורך השנים, חברות הביטוח יצרו תוכניות שקיבלו שמות וכינויים רבים (למשל עדיף, גימלא, מיטב, מניב וכו'). במקביל גם בודלו תוכניות ביטוח מנהלים לקצבה, להון, מבטיחות תשואה, בעלות מקדם כזה או אחר וכך הלאה.

איזה סוגי ביטוח מנהלים קיימים?

על מנת להבין טוב יותר את מגוון התוכניות של ביטוחי המנהלים, החלטנו להציג בפניכם סוגי ביטוח מנהלים שקיימים כיום בשוק הביטוח והחיסכון הישראלי. אלה התוכניות היסודיות, וניתן להרחיב את ההגנה הביטוחית שלהם באמצעות ריסק, כפל תאונה, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, נכות מקצועית, ביטוח מחלות קשות, שחרור מתשלום בפרמיה בתקופת אי כושר ועוד.

פוליסות מסוג קצבת גמלה מבטיחות תשואה

פוליסות מסוג זה שווקו לראשונה בשנות ה- 50 וה- 60, בתמיכת המדינה, שהתחייבה להנפקת אגרות חוב מיוחדות, הידועות גם בתור אג"ח ח"ץ – אגרות חוב חיים צמוד, עבור אותן חברות הביטוח שמציעות את התוכניות האלה. ההנפקה נועדה לשמש עוגן יציב ובטוח עבור החוסכים. תוכניות אלה היו צמודות למדד ונושאות תשואה שנתית קבועה וידועה מראש, במטרה למנוע מכספי המבוטחים להישחק בטווח הארוך.

בשנות ה- 90 החליטה המדינה להפסיק אט אט את הנפקת אג"ח ח"ץ, וכך הופסק שיווקן של פוליסות מבטיחות תשואה. המטרה היתה להקטין את מעורבות המדינה ולהפנות את כספי המבוטחים לשוק ההון. עם זאת, עבור כל מה שכבר שווק, המדינה ממשיכה לעמוד בהתחייבויות שלה בהנפקת האג"ח, בהתאם לתנאי הפוליסות הישנות.

תחת קטגוריה זו ניתן למצוא כמה תוכניות ביטוח, ביניהן: תוכניות מבטיחות תשואה – אג"ח ח"ץ
חלקן של תוכניות "מעורב" בעלות תשואה מובטחת, חלקן של תוכניות עדיף ותוכניות גימלא.

ביטוח מעורב

פוליסות מזן זה נשאו לאורך השנים שמות שונים, והן שווקו משנות ה- 50 ועד 2003. מטרתן היא להוות גם תוכנית חיסכון פנסיונית עבור שכירים, אך גם להוות תוכנית חיסכון עבור ילדים קצובה בזמן לצורך מימון אירוע עתידי, חיסכון להשכלה גבוהה או חיסכון לכל מטרה אחרת. כמו כן פוליסת ביטוח מנהלים מעורבת שילבה מרכיב ביטוחי. בדיעבד, תוכניות אלה התגלו כיקרות, הן שחקו את כספי החוסכים והתגלו כלא כדאיות כלכלית. אם יש ברשותכם פוליסה מסוג זה, שווה לבחון אם ניתן להמיר אותה במכשיר אחר.

ביטוח גימלא

פוליסות ביטוח גימלא נועדו לספק מענה בגיל פרישה ולהעניק למבוטח קצבה חודשית לכל ימי חייו. תוכנית זו משלבת 4 מסלולי קצבה המכונים גימלא א', ב', ג' ו- ד'. התוכנית משלבת מקדמי קצבה, שניתן לחלק אותם לשתי קטגוריות:

  1. מקדמים שנמצאו בתוכניות עד יוני 2001 – הצליחו להבטיח עם המבוטח בכמעט למעלה מ- 21% בהשוואה לתוכניות מסוג זה ששווקו לאחר מכן.
  2. מקדמים בתוכניות ששווקו מיוני 2001 – ניתן למצוא חלוקה ברורה בין גברים לנשים ובין מעשנים ללא מעשנים, מה שמשפיע על גובה הקצבה.

יש לבחון את נושא כדאיות המשכת התוכניות להפקדות שוטפות בעיקר אם פתחתם תוכנית כזו לאחר יוני 2001 אשר משלבת מרכיבי ביטוח יקר.

ביטוח עדיף

פוליסות ביטוח עדיף משלבות 4 מסלולי ביטוח. הן שווקו עד שנת 2004, וניתן לחלק אותן לשתיים:

  • תוכניות אשר שווקו לפני שנת 2000 כקצבתיות שמעניקות קצבה חודשית בגיל הפרישה
  • תוכניות ששווקו לאחר שנת 2000 כקצבתיות או הוניות ומעניקות סכום חסכון חד פעמי מגיל פרישה.

למסלולי הביטוח, שהיו מחולקים לפי תקופות, יש משמעויות כלכליות הנוגעות לעתידכם. חשוב לבחון אותם באופן מקצועי, לבחון אם אפשר להגדיל את מרכיב החיסכון על חשבון הכיסוי הביטוחי וגם לקחת בחשבון שעלות הפוליסה יקרה מאוד בהשוואה לכיסויים ביטוחיים זהים מחוץ למסלול היסודי.

פוליסה משתתפת ברווחים

כפי שציינו בתחילת המאמר, בהתחלה היה יותר רצון מצד המדינה להעניק ביטחון לחוסכים באמצעות הנפקת אגרות חוב ובתחילת שנות ה- 90 המדינה התחילה להקטין את הנפקת אגרות החוב, וכך גם הפסיקו לשווק את הפוליסות שמבטיחות תשואה. מאז צצו תוכניות חדשות – פוליסות משתתפות ברווחות. הגופים המנהלים אותם משקיעים את כספי המבוטחים בשוק ההון ולכן הם חשופים לרווחים ולהפסדים.

תוכניות אלה משווקות גם כיום, והן מציעות לקהל הרחב להצטרף ולבחור מסלולי השקעה בהתאם לרמות הסיכון ולסוגי הנכסים שברשותם. תוכניות אלו פועלות בהתאם למדיניות ההשקעות שהאוצר מגביל כדי לא לאפשר לחברות הביטוח להשקיע את כספי המבוטחים באפיקים שיגרמו נזקים משמעותיים למבוטחיהם.

חשוב לזכור שרווחי ההשקעות משתנים מחברה לחברה וחשוב מדי פעם לבחון את הנושא באמצעות השוואת תשואות של הפוליסות המשתתפות ברווחים. ביצועים טובים כמובן יכולים להשפיע דרמטית על כספיכם בטווח הארוך.

תחת קטגוריה זו נכנסים פוליסות חדשות משנת 2004 (הוניות/קצבתיות), עדיף הוני/קצבתי וחלק מפוליסות גימלא

פוליסות מנהלים חדשות

מדובר בפוליסות מהזן החדש של עולם ביטוחי המהלים, שידועות גם בתור פוליסות מנהלים מתחילת שנת 2004. זוהי שנה שבה ענף ביטוחי המנהלים עבר מתיחת פנים, ונעלמו הפוליסות שעד כה הכרנו (דוגמת עדיף או מעורב), שהיו ידועות בדמי ניהול שלא ניתן לשנות, כיסויים ביטוחיים שלא ניתן לשנות, מקדמים וכו'.

תוכניות אלה שווקו כתוכניות הוניות המספקות סכום חד פעמי בעת פרישה ותוכניות קצבה שבה החל מגיל פרישה מקבלים קצבה חודשית. תוכניות אלה משלבות מסלולי השקעה בהתאם לבחירת המבוטח והמעסיק, והשוני המרכזי בא לידי ביטוי בדמי הניהול ומבנה מרכיב החיסכון. כל אלה משפיעים על כספכם באופן ניכר.

קופת גמל לא משלמת לקצבה

משנת 2008, בעקבות תיקון 3 לחוקי הפנסיה, תוכניות שמטרתן היתה חיסכון הוני (סכום חד פעמי) לגיל פרישה שינו את שמן ל "קצבה לא משלמת". אם ברשותכם אך ורק תוכנית חיסכון מסוג זה כדאי לבדוק אפיקי השקעה פנסיוניים אחרים, כדי להבטיח לכם הכנסה חודשית קבועה ויציבה, מבלי שתאלצו להתפשר את רמת החיים אליה הורגלתם. חשוב לדעת שניתן להעביר בקלות כספים בין מוצרים פנסיוניים למשל: תוכלו להעביר ביטוח מנהלים הוני לקרן פנסיה כללית או לקופת גמל.

מה באשר למשיכת כספים מקופות מסוג זה? תוכלו למשוך סכום חד פעמי מהן, רק לאחר שהוכחתם שיש לכם סכום קצבה מזערית בקופת משלמת לקצבה, העומד כיום על סכום של כ- 4,000 ₪. אם אין בידכם קופה משלמת קצבה עם קצבה מזערית חודשית, תידרשו להעביר את כספים לתוכנית שכן משלמת קצבה.

קופת גמל משלמת לקצבה

החל משנת 2008, בעקבות תיקון 3 לחוקי הפנסיה, תוכניות שמטרתן היתה חיסכון לקצבה חודשית קבועה החל מגיל פרישה, שינו את שמן ל"קצבה משלמת". אם תרצו תוכלו להעביר כספים מבטיח מנהלים מסוג קצבה לקרן פנסיה.

חשוב לדעת כי ניתנת לכם האפשרות לפדות חלק מהכספים חד פעמי, במידה וקיים ברשותכם קצבה מזערית מתוכנית חיסכון פנסיונית נוספת.

בדקו: אילו סוגי ביטוחי מנהלים יש לכם והאם הם משתלמים?

המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח מזמינים אתכם ליצור קשר כדי לבחון אילו ביטוחי מנהלים יש ברשותכם, האם הם כדאיים או שכדאי לעבור לתוכנית אחרת, וכיצד למקסם את היתרונות לטובתכם. צרו קשר עוד היום ונשמח לעזור.

סוגי ביטוח מנהלים (1)
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
כמה כסף יש לי בפנסיה?

כמה כסף יש לי בפנסיה היא שאלה שחוזרת על עצמה בפנינו לא מעט פעמים. במאמר זה נספר לכם על כל הדרכים לבדוק כמה כסף צברתם עד כה לתקופת הפנסיה שלכם ומי בדיוק מנהל עבורכם את החיסכון הפנסיוני שלכם.

קראו עוד »
ביטוח מנהלים עושים רק עם המומחים!
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.