סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה

כיום מרבית חברות הביטוח מציעות פתרונות ביטוח דומים למקרה של אובדן כושר עבודה אך ניתן להבחין היום ובעבר בין 3 הגדרות עיקריות המזכות בתגמולי הביטוח והן:

1. ביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי
  
 המבוטח יחשב כמי שאיבד את כושר עבודתו במידה והוא
   לא יכול לעבוד בכל עבודה שהיא. בהתאם להגדרה זו המבוטח יקבל את תגמולי הביטוח
   רק במצבים מאוד קשים בהם הוא אינו יכול לעבוד כלל וכלל.


2. ביטוח אובדן כושר עבודה לפי הגדרת "עיסוק סביר"
    
המבוטח יחשב כבלתי כשיר, במידה ואינו יכול לשוב ולבצע עבודה בכל עיסוק סביר אחר  המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו. 
    הגדרה זו משאירה פעמים רבות מקום לפרשנות ולמחלוקות בין חברת הביטוח למבוטח.

3. ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי (עיסוקי)
    
המבוטח יחשב כבלתי כשיר לעבודה, במידה ואינו מסוגל לחזור לעבוד
    בעיסוק בו עסק ב 5 השנים האחרונות טרם מקרה הביטוח.
 

פעמים רבות אנו מוצאים פוליסות המשלבות בין האפשרות השנייה והשלישית כך שהן קובעות שתקופת אי כושר מסוימת
(לדוגמה, שנתיים ראשונות) תשולם בהתאם להגדרה המקצועית בהתאם לעיסוק בו עבד המבוטח טרם התרחשות
מקרה הביטוח ולאחר מכן ייבחן אי הכושר לעבודה בהתאם לעיסוק סביר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו.
 

בדייונים שנערכו בבית המשפט העליון בנושא מהו ה"עיסוק הסביר" קבע בית המשפט כי צריכה להיות זיקה למקצוע המבוטח בפוליסה.
הזיקה גם יכולה להיות עקיפה כך שצריך להיות קשר מסוים בין הפעולות הכרוכות בביצוע העבודה החדשה ביחס לעבודה הקודמת של המבוטח.
 

מעיון בהגדרות אנו למדים כי קיימת חשיבות מהותית בגילוי פרטים מהותיים לגבי המקצוע והעיסוק הספציפי שיוגדר בפוליסה
שכן במידה ולא יצוינו במפורש תוכל חברת הביטוח לדחות תביעה בגין אובדן כושר עבודה של מבוטח בטענה כי בעת הצטרפותו לביטוח,
הסתיר ממנה המבוטח פרטים מהותיים לגבי אופי עיסוקו , אשר אילו ידעה אותם לא הייתה מקבלת אותו לביטוח או לחילופין הייתה מקבלת
אותו בתנאים אחרים, כגון תוספת מחיר מהותית לגבי הסיכון המבוקש או דחיית ההגדרה לאובדן כושר עבודה מקצועי.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.