תשואות תוכנית חיסכון לכל ילד

סוף השנה ממש ובא, וזה הזמן לבחון מה עשתה כל תוכנית חיסכון לכל ילד. ספוילר: יש פערים משמעותיים בין הגופים. אז מי הגוף שהצליח להשיא הכי הרבה תשואה ומי אכזב? קבלו את תשואות תוכנית חיסכון לכל ילד 2023.

תזכורת: מהי תוכנית חיסכון לכל ילד?

תוכנית חיסכון לכל ילד הוקמה בתחילת 2017 על ידי השר כחלון, שר האוצר דאז. במקום להעלות את קצבת הילדים, הוא החליט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד, ובהגיעו לגיל 18 הוא יקבל מענק וכך גם בגיל 21.

במסגרת זו המדינה מפקידה מדי חודש 50 ₪ עבור כל ילד לחשבון החיסכון, כשההורים רשאים להוסיף עוד 50 ₪ מקצבת הילדים החודשית. לאחר מכרז נבחרו 12 גופים מנהלים פיננסיים ו- 9 בנקים שיפעילו את התוכנית.

בגופים המנהלים הפיננסיים נבחרו 5 מסלולי השקעה: 3 מתוכם מותאמי סיכון (מסלול שמותאם לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, מסלול עם סיכון בינוני ומסלול עם סיכון מוגבר), ו- 2 מתוכם מותאמי דת (מסלול הלכה ומסלול שריעה).

במקביל הבנקים מציעים פיקדונות בשלושה מסלולים – מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה, מסלול עם ריבית משתנה ומסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן. כמו כן ניתן לבחור אם הפיקדון יהיה עם תחנות יציאה כל 5 שנים או ללא תחנות יציאה.

לא משנה אם בחרתם לפתוח תוכנית חיסכון לילד בבנק או בקופת גמל – ברגע שבחרתם, לא ניתן להתחרט ולעבור מהבנק לקופת גמל או להפך. אם לא החלטתם היכן לחסוך, המדינה קבעה ברירת מחדל והיא קופת גמל במסלול בסיכון מועט. כמו כן מלפני שנה הוחלט שאם לא מדובר בחיסכון לילד הראשון שלכם, אז החיסכון לילד הבא יילך לאותו גוף שבו בחרתם לחסוך לילד הבכור (אם בחרתם באופן אקטיבי).

מה היו התשואות של תוכנית חיסכון לכל ילד ב- 5 השנים האחרונות?

לאחרונה פורסמו מה היו התשואות של תוכנית חיסכון לכל ילד בקופ"ג ב- 5 השנים האחרונות ב- 3 המסלולים העיקריים (מסלול בסיכון מועט, מסלול בסיכון בינוני ומסלול בסיכון מוגבר) והתוצאות לא מפתיעות: מי שהשקיע במסלול בסיכון מועט הרוויח בערך שליש ממה שהרוויחו אלו שהעדיפו את המסלול המוגבר.

התשואות במסלול המוגבר נעות בטווח רחב שבין 32.37% ועד 72.71%. לעומת זאת התשואות במסלול בסיכון מועט נעות בטווח רחב בין 12.32% ועד 21.02% בלבד.

לעומת זאת, בבנקים, התשואה נמוכה אפילו יותר. גם אם נכלול את הריבית הכי גבוהה שהבנק מציע, התשואה המצטברת ב- 5 שנים היא של בערך 13% בסך הכול.

מסלול סיכון מועט

במסלול זה התשואה הממוצעת החודשית עומדת על 2.69%

התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.50%

התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.35%

התשואה הממוצעת ל- 3 שנים היא 6.47%

התשואה הממוצעת ל- 5 שנים 21.02%

שם קופה

תשואה לנובמבר

מתחילת השנה

12 החודשים האחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

סך נכסים (מיל' שקלים)

מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט

 

3.20%

 

5.79%

 

4.32%

 

8.12%

 

18.60%

 

458

 

אינפיניטי חסכון לכל ילד סיכון נמוך (*)

 

2.87%

 

8.20%

 

6.35%

 

9.65%

 

12.75%

 

370

 

מגדל חסכון לילד סיכון מועט

 

2.84%

 

4.31%

 

3.29%

 

5.46%

 

15.99%

 

444

 

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

 

2.72%

 

6.30%

 

4.92%

 

6.35%

 

17.19%

 

403

 

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט

 

2.55%

 

4.39%

 

3.74%

 

5.02%

 

13.01%

 

1,024

 

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט

 

2.51%

 

4.18%

 

3.62%

 

5.32%

 

12.32%

 

459

 

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

 

2.13%

 

5.35%

 

4.09%

 

5.39%

 

21.02%

 

859

 

ממוצע

2.69%

 

5.50%

 

4.33%

 

6.47%

 

15.84%

 

 

מסלול סיכון בינוני

במסלול זה התשואה הממוצעת החודשית עומדת על 3.26%

התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 7.05%

התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 5.00%

התשואה הממוצעת ל- 3 שנים היא 11.54%

התשואה הממוצעת ל- 5 שנים 24.69%

 

שם קופה

תשואה לנובמבר

מתחילת השנה

12 החודשים האחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

סך נכסים (מיל' שקלים)

מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט

 

3.83%

8.26%

5.53%

16.32%

30.62%

140

מיטב חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

 

3.70%

 

7.77%

 

5.57%

 

12.25%

 

24.37%

 

203

 

מגדל חסכון לכל ילד סיכון בינוני

 

3.18%

 

6.55%

 

4.84%

 

10.11%

 

23.00%

 

99

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

 

3.06%

 

6.76%

 

5.14%

 

12.49%

 

23.47%

 

130

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

 

2.93%

 

5.54%

 

3.76%

 

11.21%

 

23.27%

 

382

 

אלטשולר שחם חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

 

2.87%

 

7.44%

 

5.18%

 

6.84%

 

23.41%

 

1,594

 

אינפיניטי חסכון לכל ילד סיכון בינוני (*)

 

3.58%

 

10.07%

 

7.31%

 

21.19%

 

23.49%

 

11

 

ממוצע

 

3.26%

 

7.05%

 

5.00%

 

11.54%

 

24.69%

 

 

 

מסלול סיכון מוגבר

במסלול זה התשואה הממוצעת החודשית עומדת על 5.65%

התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 12.04%

התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 7.24%

התשואה הממוצעת ל- 3 שנים היא 19.30%

התשואה הממוצעת ל- 5 שנים 45.02%

 

שם קופה

תשואה לנובמבר

מתחילת השנה

12 החודשים האחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

סך נכסים (מיל' שקלים)

מיטב חיסכון לכל ילד סיכון גבוה

 

6.33%

 

11.79%

 

6.79%

 

20.87%

 

40.47%

 

180

 

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

 

6.32%

 

17.99%

 

12.09%

 

26.74%

 

72.71%

 

432

 

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

 

5.91%

 

8.92%

 

4.51%

 

19.92%

 

40.69%

 

633

 

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

 

5.35%

9.51%

5.34%

20.37%

38.88%

128

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

 

4.32%

 

12.01%

 

7.46%

 

8.61%

 

32.37%

 

4,307

מגדל חסכון לכל ילד סיכון מוגבר (*)

 

5.56%

 

10.17%

 

6.25%

 

19.59%

 

39.73%

 

86

 

אינפיניטי חסכון לכל ילד סיכון מוגבר (*)

 

3.65%

 

22.78%

 

18.15%

 

32.74%

 

62.94%

 

47

 

האם שווה להסתכן? תלוי

זה המקום לציין שבשנים האחרונות היתה גאות בשוק ההון, ולא בטוח שזה יימשך לאורך הרבה זמן או יחזור על עצמו בטווח הזמן הקרוב וחשוב לדעת לנשום עמוק ולא לפעול באימפולסיביות בזמן שיש ירידות בשוק ההון. עם זאת, בתוכנית חיסכון לכל ילד בדרך כלל טווח ההשקעה הוא ארוך, ובמיוחד אם מתחילים לחסוך לילדים מהרגע שנולדו. יש לשוק ההון כמעט שני עשורים לפעול ולתקן את עצמו במקרה של ירידות.

איך לבחור נכון תוכנית חיסכון לכל ילד?

חשוב לומר שנכון להיות רק 34% מהחוסכים נמצאים במסלול בסיכון מוגבר, 16% במסלול הבינוני ו- 31% במסלול ברירת מחדל שהוא בעצם מסלול בסיכון מוער. שאר ההורים חוסכים במסלולי הלכה ושריעה. כדי לבחור נכון קופת גמל לטובת תוכנית חיסכון לכל ילד ואת המסלול המתאים ביותר לכם, חשוב להתחשב בפרמטרים נוספים מלבד התשואות.

לצורך השוואת קופות גמל קלה, מהירה ונוחה כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לפנות לאחד מסוכני הביטוח שלנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח. אנו מעמידים לשירותכם סוכנים מקצועיים, אדיבים ומנוסים שעובדים בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים. כמו כן אנו משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת שמשקללת מגוון רחב של פרמטרים לצורך התאמת תוכנית שתבטיח את עתיד ילדיכם. לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ, צרו איתנו קשר עוד היום.

מאמרים נוספים שיעניינו אתכם

קופת גמל להשקעה מומלצת
איזה קופת גמל להשקעה מומלצת?

אם אתם מחפשים קופת גמל להשקעה מומלצת הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות הוא לבדוק איפה תוכלו למקסם את החסכונות הכספיים שלהם. אז איך עושים את זה נכון ואיך לדעת שקיבלתם המלצתם אמינה? מוזמנים לקרוא ולגלות

קראו עוד »
איך להשקיע בשוק ההון
גם אתם יכולים להשקיע בשוק ההון בשיטת שגר ושכח

בקרב אנשים רבים צירוף המילים "שוק ההון" מעורר באופן אוטומטי רתיעה מסוימת. הרבה אנשים חושבים שעולם ההשקעות הוא תחום מסובך שקשה מאוד להבין ושעוד יותר קשה להיכנס אליו. אבל האמת היא שכל אחד יכול להשקיע בשוק ההון בפשטות ובקלות. כך תעשו זאת נכון.

קראו עוד »

מוצרים נוספים שיעניינו אתכם

ייעוץ פרישה
ייעוץ פרישה

כיצד ניתן להבין אם הסכום שצברתם לפנסיה מספיק? אם לא, מה ניתן לעשות בנושא? ובעצם, מה זה בכלל "מספיק"? על שאלות אלו, בגדול, מנסים לענות

קראו עוד »
קרנות גידור בישראל
קרנות גידור בישראל

קרן גידור היא קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, בין היתר על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה. קרנות גידור מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מנוסים לאחר שעבדו שנים רבות בתעשיית קרנות הנאמנות או ניהול השקעות מסורתי.

קראו עוד »
פוליסת חיסכון
פוליסת חיסכון – תוכנית חיסכון נזילה ולכל מטרה

המטרה העיקרית של פוליסות החיסכון היא לשמש אלטרנטיבה טובה יותר כערוץ לחיסכון מניב למוצרי החיסכון דוגמת קרנות נאמנות, פיקדונות ותוכניות חיסכון המוצעים בבנקים השונים. המוצר מתאים למי שמעוניין בחיסכון קצר מועד ו/או לחלופין יהווה אלטרנטיבה ראויה לחיסכון ארוך טווח.

קראו עוד »
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בעניין חיסכון בקופת גמל הינו תיקון שנעשה בפקודת מס הכנסה במטרה לעודד את החיסכון הפנסיוני באמצעות הפיכת קופת הגמל לערוץ חיסכון שיעניק לחוסכים שיעמדו בקריטריונים מסוימים להינות מהטבות מס משמעותיות.

קראו עוד »
ניהול תיק השקעות
ניהול תיק השקעות

תוכן עניינים למי מתאים ניהול תיק השקעות? ניהול תיק השקעות הינו מוצר המתאים לבעלי 300,000 ש"ח נזילים ופנויים להשקעה. מי מנהל את התיק? מנהל התיק

קראו עוד »
השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות

הצמיחה המשמעותית בערכן של החברות הנסחרות בבורסות השונות העלה צורך של משקיעים רבים לפזר את ההשקעות באפיקים נוספים שאינם נמצאים בקורלציה לשווקי המניות ושווקי האג"ח בארץ ובעולם.

קראו עוד »
השקעה בנדלן בחול
השקעה בנדל"ן בחו"ל

תוכן עניינים מדוע וכיצד להשקיע בנדל"ן בחו"ל? מרבית האנשים מבינים היום שכסף אמור לעבוד עבור בעליו.כיוון שהריבית במשק נמוכה מאוד ותוכניות החיסכון המקובלות אינן מניבות

קראו עוד »
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ההבדלים בין חיסכון בבנק לבין חיסכון בקופת גמל לילד
ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל לחיסכון בבנק – היכן לנהל את החיסכון לילדיכם?

המוסד לביטוח לאומי פותח תוכנית חיסכון לכל ילד ומאפשר לכם ההורים לבחור אם לנהל את התוכנית בבנק או בקופת גמל להשקעה. מתלבטים איפה יותר עדיף לחסוך ?עשינו בשבילכם את העבודה וריכזנו את כל ההבדלים.

קראו עוד »
צרו קשר לקבלת ייעוץ מקצועי
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.