פנסיה נט

בעזרת מערכת פנסיה נט ניתן להפיק טבלאות ותרשימים המודדים את התשואות של כל קרן פנסיה ביחס לאחרות עבור טווח זמן העולה על שנה ובנקודת זמן נבחרת. המערכת מאפשרת למשתמשים בה לבצע השוואה של תשואות קרנות הפנסיה למדדי שוק נבחרים, כדוגמת מדד בורסה תל אביב ומדדי אג"ח ממשלתיים. 

על מערכת פנסיה נט

מערכת פנסיה נט הינה מערכת פשוטה וידידותית למשתמש, והנתונים בה מבוססים על הדיווח של קרנות הפנסיה החדשות אודות נתוני התשואות החודשיות אשר מועברות לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתוני התשואות המתקבלים הינם נומינליים ברוטו ללא תוספת חישוב דמי הניהול של חברות הפנסיה. 

מערכת פנסיה נט מציגה נתונים אודות קרנות הפנסיה החדשות בלבד ולא נתונים של הקרנות הותיקות. הסיבה לכך היא כי השפעת התשואות החודשיות שבקרנות הותיקות היא עקיפה בלבד, וכן הן סגורות בפני הצטרפות של מבוטחים חדשים החל משנת 1995. אולם בקרנות החדשות והכלליות – הנתונים אודות התשואות המתקבלות והיתרות הכספיות תלויות ישירות בחברת הביטוח המנהלת את הקרן ובאפיקי ההשקעות אותן היא מבצעת.  כאן ניתן למצוא קישורים למידע אודות הנתונים של קרנות הפנסיה הותיקות, בהם מידע על התשואות שהושגו.

מה ניתן להפיק באמצעות פנסיה נט?

באמצעות מערכת 'פנסיה נט' ניתן להפיק שני דוחות עיקריים:
1.    דוח תשואות עבור קרנות הפנסיה שנבחרו – בבחירת פונקציה זו המערכת תציג השוואה של התשואות המצטברות של הקרן הנבחרת בהשוואה לתשואות של הקרן או הקרנות האחרות הנבחרות. הנתונים מוצגים על בסיס נקודת זמן נבחרת במרווחי זמן שונים. ההשוואה יכולה להיות גם בן חברות הפנסיה ביחס לתשואות של הקרנות המנוהלות על ידן, בין התאגידים השונים או סוגי קרנות.
כמו כן, המערכת תציג בבחירת אופציה זו טבלה המפרטת את התשואות המצטברות של קרנות הפנסיה, חברות הפנסיה, תאגידים וסוגי הקרנות בהתאם ליתרות הנכסים, דמי הניהול של כל חברה, וסכומי הצבירה נטו במהלך התקופה הרצויה הנבחרת.
בבחירת אופציה "פירוט" ניתן לראות נתונים עבור קרן הפנסיה שנבחרה הכוללים מידע אודות הפקדות, תשואות, אופן חלוקת נכסים ומשיכות כספים. בטבלה הראשית תוצג תשואה כוללת לצד תשואה פיננסית ודמוגרפית. התשואה הפיננסית מורכבת מתשואות על אגרות חוב מיועדות ומתשואה על השקעות חופשיות ובה מוצגות התשואות של הקרן עבור השקעות חופשיות. כמו כן הנתונים המוצגים באופציה זו הינם עבור תקופה של 12 החודשים האחרונים.
2.    השוואה של התשואות למדדי השוק – על ידי בחירה באופציה זו המערכת תציג תרשים תשואה להשוואה בין כל קרן פנסיה, החברות המנהלות, התאגידים השונים וכן סוגי הקרנות. כמו כן, אופציה זו תציג טבלה המפרטת את התשואות השונות ביחס למדדי השוק השונים במהלך התקופה הנבחרת.

כדאיות השימוש במערכת פנסיה נט

באמצעות המערכת ניתן להשוות בין קרנות הפנסיה השונות, החברות הביטוח והתאגידים השונים וכן קיימת השוואה ביחס למדדי השוק. השוואה זו כדאית עבור לקוחות קרנות הפנסיה השונות וכלל הציבור על מנת לדעת לבחון ולבחור את מסלול קרן הפנסיה המשתלם והמתאים ביותר עבור המבוטח, תוך ראיית התמונה הכוללת של התשואות הנובעות מכל אפיק השקעה והשוואה בין הקרנות השונות וחברות הפנסיה. 
באמצעות מערכת פנסיה נט ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של קרנות הפנסיה בהתאם לדיווחים של הגופים המוסדיים השונים. הדיווחים מועברים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ושקופים לציבור הרחב לצורך השוואה בין נתוני קרנות הפנסיה השונות, חברות הביטוח והתאגידים בתחום הביטוח.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
להצטרפות לקרן פנסיה
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.