ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר

ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות (חבות) מוצר מורכב מ-2 חלקים עיקריים: ביטוח אחריות מקצועית הייטק וביטוח אחריות (חבות)המוצר. הביטוח מתייחס לחברה המפתחת תוכנה באופן ייעודי למזמין עבודה וגם לזו שפיתחה תוכנות מדף.
 

ביטוח אחריות מקצועית משולב ביטוח אחריות (חבות) מוצר מורכב מ-2 חלקים עיקריים:

ביטוח אחריות מקצועית 

המעניק כיסוי לחבותה של החברה המבוטחת בגין כל מעשה של מחדל, טעות או השמטה שנעשו במהלך העבודה השוטפת על פיתוח המוצר או בכשל שהתבטא באי אספקה של השירותים המצופים מפעילות המוצר.
בפעילותה השוטפת של חברת הייטק ניתן לטעון לרשלנות מקצועית במספר היבטים:

  • כשל שמתבטא בעיבוד הנתונים.
  • כשל שמתבטא בשירותי מחשוב לקויים.
  • כשל בתוכנת המבוטח 
  • כשל בחומרת המבוטח.

ביטוח אחריות מקצועית הייטק יכסה את כל ההוצאות המשפטיות הכרוכות בניהול התביעות שעילתן כלולה בפוליסה לרבות גם הרחבות למקרים של דיבה, השמצה ולשון הרע, הפרת זכויות יוצרים והפרות של קניין רוחני למעט פטנטים רשומים, אי יושר של עובדי המבוטח, אובדן מסמכים ומדיה מגנטית, חריגה מסמכות בתום לב.
אנו ממליצים לדאוג להרחבת משווקים בפוליסה ולתקופת גילוי מאוחרת שבין  6 ל-12 חודשים.
תשומת ליבכם שהפוליסה אינה מגבילה לשלבי המוצר המוגמר אלא כוללת גם את שלבי הפיתוח.
אנו ממליצים על הוספת כיסוי ביטוחי בפוליסה של "המבוטח או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה".
קיימות פוליסות לביטוח אחריות מקצועית הייטק וביטוח חבות המוצר שבהן הכיסוי מוגדר בנוסח מורחב ומקיף כך שמעשה שלא כדין, לרבות הצגה מוטעית או מצג שווא, הפרה לא מכוונת של דרישה סטטוטורית והפרה לא מכוונת בתום לב של התחייבות חוזית תכוסה במסגרת הפוליסה.

ביטוח אחריות המוצר 

מעניק כיסוי לחבותה של החברה בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב וכתוצאה משימוש במוצר. 
השילוב בין 2 המוצרים בפוליסה אחת מעניק מטריית הגנה מושמת שבה קיימת הגנה הן לנזק כלכלי טהור והן לנזקי גוף ורכוש שנגרמו עקב וכתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה.

ביטוח אחריות מקצועית הייטק משולב ביטוח חבות המוצר
תוכן עניינים
ביטוחים בזמן חירום
ביטוחים בזמן חירום – כל מה שחשוב לדעת

המציאות הישראלית מחייבת אותנו להיות מוכנים לכל מצב, גם לזמני חירום ומלחמה. במצבים אלו, הצורך להיות מבוטחים כראוי עולה אף יותר, כדי להגן על עצמנו ועל יקירינו ורואים את הסכנה לנגד עינינו. אבל פעולה מתוך פחד, עלולה לגרום גם לטעויות. אז איך לעשות זאת נכון?

קרא עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.