תקרות המס העיקריות לשנת 2020

הפקדות לקופת גמל עבור שכיר או בעל שליטה

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
תקרת הכנסה מזכהתקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל8,800 ש"חחודשי
הפקדה מרבית לזיכוי ממססכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס (= 7% מתקרת הכנסה מזכה)616 ש"ח חודשי
סכום מרבי לזיכוי ממססכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לגופת גמל (35% מתקרת ההפקדה)216 ש"חחודשי
הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטהסכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס12,420 ש"חחודשי
תקרת הפרדת פיצויים פטורהתקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהגנסה חייבת במס בעת ההפקדה (33% 34900*8)2,907 ש"חשנתי/חודשי
2.5. פעמים השכר הממוצע במשקתקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעל ההפקדה2,6378 ש"ח חודשי
הכנסה מרבית לסעיף 47מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח22,000 ש"חחודשי

הפקדות לקופת גמל עבור עצמאי

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
תקרת הכנסה מזכה לעצמאיתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל- 16% מהשכר הממוצע במשק21,1260 ש"חשנתי
סכום הפקדה מרביהפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס  (16.5% מתקרת ההכנסה)34,848 ש"חשנתי
סכום מרבי לזיכוי ממסעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזכיוי ממס (בשיעור 35%) בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע)11,616 ש"חשנתי
פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הכנסהתקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לקופת גמל (=12 שמ"ב)126,612 ש"חשנתי
פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הפקדת חובהעצמאי מחויב להפקיד 4.45% עד מחצית השמ"ב + 12.55% בגין הכנסה בין מחצית השמ"ב לשמ"ב10,762 ש"חשנתי

הפקדות לקרן השתלמות עבור שכיר

נושאתיאורסכום שנתי / חודשי
תקרת משכורת קובעתמשכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס15,712 ש"חחודשי
שיעור הפקדת מעסיקשיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייב ולא יחויב במס רווח הוןעד 7.5% / 4.5%חודשי
שיעור הפקדת עובדשיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בכינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.עד 2.5% / 1.5%חודשי

הפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאי

נושאתיאורסכום שנתי / חודשי
תקרת משכורת קובעתתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות 265,000 ש"חשנתי
שיעור הפקדה מרביסכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת)11,925 ש"חשנתי
תקרת הפקדה מוטבתתקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25%18,600 ש"חשנתי

שונות

נושאתיאורסכום שנתי / חודשי
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשהסכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5% מפעמיים שמ"ב) 4,326 ש"חחודשי
שכר ממוצע במשקשכר ממוצע במשק לשנת 202010,551 ש"חחודשי
שכר מינימוםשכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסות5,300 ש"חחודשי
תקרת פטור מענק פרישהתקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה)12,420 ש"חחודשי
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוותתקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשארי נפטר (לכל שנת עבודה)28,840 ש"חחודשי
סכום קצבה מזעריסכום קצבה מינימלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה4,525 ש"חחודשי
תקרת קצבה מזכהסכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 52%8,510 ש"חחודשי
פטור מקבי בגין קצבהסכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה4,425 ש"חחודשי
שווי נקודות זיכוינקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת219 ש"חחודשי
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.