ביטוח מקיף למשאית הפניקס Extra Truck

 EXTRA TRUCK- ביטוח מקיף מבית הפניקס חברה לביטוח מיועד למשאיות קלות עד 15 טון, ומציע מסלול רחב ביותר הכולל את כל הכיסויים הנדרשים בפרמיה אטרקטיבית.

הפניקס Extra Truck  נועד לספק ביטוח מקיף למשאיות קלות, שמשקלן נע בין 3.5 טון ועד 15 טון (למעט משאיות בליסינג תפעולי).

שימו לב: ביטוח משאית במשקל 10 טון ומעלה מותנה בקיום רישיון מוביל בהתאם להוראות משרד התחבורה.

התוכנית מיועדת לנהגים מגיל 24 שנים ומעלה בעלי ותק נהיגה של שנתיים ומעלה על משאית במשקל דומה או גבוהה יותר,  של שנתיים ומעלה

היתרונות של ביטוח משאיות מקיף באמצעות הפניקס חברה לביטוח:

 • ניתן לבטח משאית ששוויה מ- 30,000 ₪ עד 1,000,000 ₪ (כולל תוספות ואביזרים)
 • ביטוח משאית ששוויה עד 200,000 ₪ (כולל תוספות ואביזרים) אינו מחייב קיום מערכת איתור
 • גבולות האחריות כלפי צד שלישי מוגדל ל 2,000,000 ₪
 • כיסוי לנזקי צד שלישי בגין דופן הידראולית – ללא תוספת פרמיה
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה – ללא תוספת פרמיה
 • כיסוי לנזקי שביתות ומהומות – ללא תוספת פרמיה
 • משאית תוגדר כגנובה אם לא תימצא לאחר 21 ימים בלבד
 • כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף מרכב שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חובה, גבול אחריות של 250,000 ₪ – ללא תוספת פרמיה
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪, בכפוף לשכ“ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד (תעריף מינימלי) – ללא תוספת פרמיה (השתתפות עצמית 469 ₪)

השתתפות עצמית:

השתתפות עצמית אחידה לכל המשאיות שמשקלן עד 15 טון בנזק לרכב המבוטח – 5,570 ₪

בנזק עצמי

בנזק העולה על פי דו"ח השמאי על סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה לפוליסה, ואשר יתוקן במוסך
הסדר לתיקון משאיות (כמפורט ברשימת מוסכי ההסדר באתר "הפניקס"), תינתן הנחה בשיעור של 50% בסכום ההשתתפות העצמית בנזק לצד ג'

נזק למשאית מעל 3.5 טון

בעת תיקון משאית צד ג' ברשת מוסכי ההסדר לתיקון משאיות מטעם "הפניקס" – ההשתתפות העצמית תופחת
כדלקמן:

 • אם לא נגרם נזק למשאית המבוטחת – ההשתתפות העצמית בצד ג' תופחת ב- 1000 ₪
 • אם נגרם נזק למשאית המבוטחת וגם היא מתוקנת ברשת מוסכי ההסדר לתיקון משאיות מטעם "הפניקס" -ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 250 ₪ נוספים

נזק לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית תופחת כדלקמן:

 • אם לא נגרם נזק למשאית המבוטחת – ההשתתפות העצמית בצד ג' תופחת ב- 750 ₪
 • אם נגרם נזק למשאית המבוטחת וגם היא מתוקנת ברשת מוסכי ההסדר לתיקון משאיות מטעם "הפניקס" -ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 250 ₪ נוספים.

האמור לעיל מותנה בכך שסכום הנזק לצד ג' או סכום הנזק למשאית המבוטחת – גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה (לצד ג' או למשאית עצמה בהתאם לעניין).

כתבי שירות וכיסויים אופציונאליים:

משאית עד 12 טון:

 •  שירותי דרך וגרירה ("דרכים") + שמשות ("אוטו גלס / דרכים זגגות רכב")- 310 ₪
 •  שירותי דרך וגרירה ("שגריר")+ שמשות ("אוטו גלס / דרכים זגגות רכב") – 380 ₪

 משאית מעל 12 טון ועד 15 טון:

 • שירותי דרך וגרירה ("דרכים") + שמשות ("אוטו גלס / "דרכים זגגות רכב")- 380 ₪
 • שירותי דרך וגרירה ("שגריר") + שמשות ("אוטו גלס / "דרכים זגגות רכב")- 480 ₪
 • הכיסוי לשבר שמשות הינו מורחב וכולל כיסוי לגומיות וללא השתתפות עצמית.

כיסויים:

 •  כיסוי לנזקי צד שלישי בגין מכשיר מקצועי (כגון: מנוף, רמסע, מנוף סל אדם) תמורת פרמיה מוזלת בסך של 365 ₪
 •  כיסוי לנזקי צד שלישי בגין זכות גרירה לנגרר בלתי מסוים תמורת פרמיה מוזלת בסך של 365 ₪

ביטוח חובה

 • בעת רכישת ביטוח צד ג' + ביטוח חובה – תינתן הנחה בביטוח המקיף בגין ביטוח החובה בשיעור של עד 20% , ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות
 • ההנחה בביטוח חובה על התעריף הרשמי של חברתנו הינה כדלקמן:
  – ברכב מסחרי מעל 5.3 טון ועד 4 טון: 7.5% הנחה
  – במשאית מעל 4 טון ועד 10 טון: 13.8%הנחה
  – במשאית מעל 10 טון ועד 15 טון: 7.5% הנחה.

מה עוד חשוב לדעת על ביטוח למשאית Extra Truck  ?

 • התוכנית מיועדת לנהגים מגיל 24 שנים ומעלה בעלי ותק נהיגה במשאית (מקבוצת משקל דומה או גבוהה יותר) של שנתיים ומעלה
 • ביטוח משאית במשקל 10 טון ומעלה מותנה בקיום רישיון מוביל בהתאם להוראות משרד התחבורה.

תנאי קבלה

 ניסיון תביעות נקי בגין השנתיים האחרונות (מלאות ורצופות) או ניסיון תביעות של שלוש השנים האחרונות (מלאות ורצופות) עם תביעה אחת. (תקופת ביטוח קצרה מ 12- חודשים לא תיחשב כשנה מלאה). יש להמציא אישורי ניסיון תביעות מחברת ביטוח המפוקחת ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. באם המשאית המועמדת לביטוח הייתה בבעלות המבוטח במשך השנתיים האחרונות טרם תחילת הביטוח ב"הפניקס" – יש להמציא אישורים למשאית המועמדת לביטוח בלבד. באם המשאית המועמדת לביטוח הייתה בבעלות המבוטח פחות מהשנתיים האחרונות – נדרשים אישורים למשאית עצמה בגין התקופה שהייתה בבעלות המבוטח, ואישורים משלימים על שם המבוטח ליתרת התקופה. הצהרת ניסיון תביעות על ידי מבוטח איננה מהווה חלופה לאישור ניסיון תביעות ע"י חברת ביטוח.


אישורי ביטוח למשאית עד 5 טון

ניתן לקבל גם אישורי ניסיון תביעות המתייחסים לביטוח צד ג' או לביטוח מקיף של רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, ובלבד שיהיו על שם המבוטח שהינו בעל הפוליסה

אישור ביטוח למשאית עד 5.9 טון

ניתן לקבל אישורי ניסיון תביעות המתייחסים לביטוח צד ג' או לביטוח מקיף של משאית מקבוצת משקל דומה או גבוהה יותר. כמו כן ניתן לקבל אישורי ניסיון תביעות המתייחסים לביטוח צד ג' או לביטוח מקיף של רכב פרטי ומסחרי קל.

כל האישורים המתקבלים יהיו על שם המבוטח שהינו בעל הפוליסה.

אישורים למשאיות מעל 5.9 טון ועד 15 טון

יתקבלו אך ורק אישורי ניסיון תביעות המתייחסים לביטוח מקיף של משאית מקבוצת משקל דומה או גבוהה יותר.

כמו כן ניתן לקבל אישורי ניסיון תביעות לגבי משאית שבוטחה במסגרת ליסינג מימוני. )לא יתקבלו אישורים של משאית שבוטחה בתנאי ליסינג תפעולי(.


לא יוכרו אישורי ניסיון תביעות של ביטוח צד שלישי עבור פוליסות לביטוח מקיף. ניתן לקבל אישורי ניסיון תביעות לגבי משאית שבוטחה במסגרת ליסינג מימוני. (לא יתקבלו אישורים של משאית שבוטחה במסגרת ליסינג תפעולי).
 

אילו סוגי משאיות לא ניתן לבטח בתוכנית הפניקס Extra Truck?

לא ניתן לבטח בתוכנית משאית ללימוד נהיגה, משאית המובילה דלקים ו/או חומרים מסוכנים, משאית המשמשת לגרירה, חילוץ ולהובלת כלי רכב בשכר, דחסנית, ביובית, משאית עם מכשיר קידוח, משאית טאטוא, משאית עם סולם גבהים. לא ניתן לבטח משאית השייכת לצי משאיות הכולל 10 משאיות ומעלה.

לא ניתן לבטח במסגרת התוכנית:

מבוטח שמבטח אחר מכל סיבה שהיא:
•לא הסכים לבטח את המשאית שלו
•ביטל את הביטוח שלו
•סירב לחדש את הביטוח שלו
•דרש תנאים מיוחדים לביטוח המשאית שלו
•האמור מתייחס למשאית של המבוטח או לכל רכב אחר שלו
•מבוטח שרישיונו נשלל יותר מפעם אחת בשלוש השנים האחרונות
•מבוטח שנגרם למשאית שלו או לכל רכב אחר שלו נזק בזדון או הצתה

 •  בנזק העולה על פי דו"ח השמאי על סכום ההשתתפות העצמית המצוין ברשימה לפוליסה, ואשר יתוקן במוסך הסדר לתיקון משאיות (כמפורט ברשימת מוסכי ההסדר באתר "הפניקס"), תינתן הנחה בשיעור של 50% בסכום ההשתתפות העצמית
 •  ביטוח משאית במשקל 10 טון ומעלה מותנה בקיום רישיון מוביל בהתאם להוראות משרד התחבורה
 •  בעת הפקת פוליסה (חדש או חידוש) – סכום הביטוח לגבי שווי המשאית (ללא התקנים ומכשירים מקצועיים) יתעדכן בהתאם לסכומים שבמערכות "הפניקס".
 • באפשרות הסוכן לעדכן את שווי המשאית בשיעור של עד 15% כלפי מעלה או כלפי מטה על פי השווי הריאלי של המשאית, וזאת כמובן לאחר תיאום עם המבוטח. 
 •  תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי )כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד( או בהוראת קבע. ניתן לשלם את דמי הביטוח (מקיף + חובה) בתוכנית זו עד 12 תשלומים (בתוספת דמי אשראי בביטוח מקיף).
 • הפרמיה המינימאלית לביטוח המשאית בתוכנית זו: 3940 ש"ח. בפוליסה הכוללת שירותי דרך וגרירה ב"שגריר" – תחול תוספת של 100 ₪ לתעריפים ולפרמיה המינימאלית.

ביטוח מקיף למשאית הפניקס אקסטרא טראק
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.