כל מה שרציתם לדעת על ביטוח נאמנות עובדים

אחד הנזקים שעלולים להיגרם לעסק שלך עלול להיגרם בגלל פעולה של עובד שמועל באמונך. מה מכסה בדיוק ביטוח נאמנות עובדים ובאילו תנאים, למי כדאי לבטח את עצמו ועוד תשובות לשאלות חשובות תמצאו במאמר זה.

מה זה ביטוח נאמנות עובדים בעצם?

הקמת עסק וניהולו השוטף עולה לא מעט כסף. אחת ההוצאות החשובות שנועדו להבטיח את יציבותו היא רכישת ביטוח עסק. אמנם בעלי עסקים רבים מעדיפים לרכוש פוליסה גנרית המציעה כיסויים בסיסיים, אך רצוי בהחלט לשקול ולרכוש הרחבות לצורך הגנה מקסימלית ושקט נפשי.

אחת ההרחבות האלה, שאינה נכללת במסגרת הפוליסה הבסיסית נקראת ביטוח נאמנות עובדים. הכוונה לכיסוי הניתן לבעל העסק במקרה שבו אחד העובדים החליט לבגוד באמונו ולגרום לנזק לעסק, למשל בגניבת רכוש, מעילה בכספים ועוד. למרות שנראה שמדובר בכיסוי הכרחי לכל עסק באשר הוא, הרי שבפועל מעט מאוד בעלי עסקים רוכשים את הביטוח הזה.

מדוע מדובר בביטוח חיוני לכל בעל עסק?

נכון להיום, למעט ביטוח נאמנות עובדים, אין אף ביטוח אחר שמעניק לבעל העסק כיסוי מפני נזק שנגרם בעקבות מעילת כספים של עובד. אמנם יש לא מעט בעלי עסקים שרוכשים ביטוח כספים או אובדן הכנסות למקרה שייגרם נזק כזה לעסק, אך חשוב להבהיר כי ביטוחים אלה אינם יעילים במקרה של מעילת כספים המתבצעת ע"י עובד (אלא אם כן מדובר בשליח שהיה אמור להעביר כסף והחליט לברוח איתו). גם ביטוח תכולת עסק שנועד להגן על העסק מפני פריצה, אינו מכסה מקרה של פריצה וגניבת כספים ע"י העובד עצמו או עובד שסייע לפורץ.

למי כדאי לרכוש ביטוח נאמנות עובדים?

כאמור, על פניו מדובר בביטוח שאמור להתאים לכל בעל עסק. עם זאת, מי שחשוף יותר לסיכונים אלה הם בעלי עסקים שמעסיקים עובדים שעבודתם השוטפת כוללת התעסקות יומיומית עם כספים ורכוש, למשל – בנקים, ארגונים פיננסיים, מוסדות ועמותות שמקבלים תרומות וכדומה. עבורם ביטוח כזה עשוי להיות קריטי.

 מהם תנאי הפוליסה ומה היא בעצם מכסה?

ביטוח נאמנות עובדים נחשב לביטוח גמיש. תנאיו אינם אחידים ואפשר לערוך אותם ולהתאים אותם לצורכיו של המבוטח באופן אופטימלי. כמו כן המבוטח יכול להחליט אם לרכוש ביטוח נאמנות עובדים אחיד לכל העובדים או לרכוש פוליסה שמכסה מעילות של עובדים ספציפיים (כלומר לפי שם או תפקיד).

 לפי הגדרת הפוליסה: "עובד הוא אדם שזוכה לתמורה כספית בעבור עבודתו או שירותו שהוא מספק לבית העסק, ושתמקיימים בינו לבין בעל העסק יחסי עובד-מעביד". כלומר, הביטוח נועד לכסות אך ורק מעילות שבוצעו ע"י עובדי בית העסק עצמו, ואינו מכסה מעילות שנגרמו ע"י עובדים חיצוניים כגון עורך דין, מנהל חשבונות, רואה חשבון וכדומה.

מהו היקף הכיסוי הביטוחי של הפוליסה?

 בהסכם בין חברת הביטוח לבעל העסק, קובעים מהו הסכום המקסימלי שבו המבטחת תישא בהוצאות במקרה של נזק לעסק כתוצאה ממעילת אמון של העובדים.

חשוב לדעת כי המבטחת אחראית לכסות את הנזק עד לסכום שנקבע בזמן תקופת הביטוח עצמו ועד לתקופה של חצי שנה מיום הפסקת הביטוח, אם במקרה יתגלה נזק שמקורו במעילת אמון של העובדים שנגרמה במהלך תקופת הביטוח. שימו לב להבדל בין מועד גרימת הנזק ע"י העובד לבין מועד גילוי הנזק, על מנת להבין את היקף האחריות של חברת הביטוח.

אילו חריגים קיימות בביטוח נאמנות עובדים? 

בדרך כלל חברות הביטוח מציינות בפוליסות מספר מקרים חריגים שפוטרים אותן מאחריות לכיסוי הנזק, למשל:

  • לא יכוסה נזק שהתגלה לפני שהחלה תקופת הביטוח הקבועה בהסכם.
  • לא יכוסה נזק שהתגלה תוך כדי תקופת הביטוח, אך מקורו בפעולה שנגרמה לפני התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה.
  • לא יכוסה נזק שגרם עובד, ודווח לחברת הביטוח אחרי יותר מ- 6 חודשים ממועד התפטרותו או הפסקת עבודתו של אותו עובד.
  • לא יכוסה נזק שהתגלה כעבור למעלה מ- 6  חודשים מיום הפסקת הביטוח, וכן לא יכוסה נזק שנגרם לאחר הפסקת הביטוח.

מה לגבי כיסוי נזקים רטרואקטיבית?

לעתים, בדומה לביטוח אחריות מקצועית, חברת הביטוח והמבוטח יכולים לכלול בפוליסת ביטוח נאמנות עובדים תאריך רטרואקטיבי. הכוונה היא לתאריך מסוים מהתקופה שחלה לפני מועד התחלת הביטוח הרשמי שיוגדר בפוליסה, ושהחל ממנו הפוליסה תכסה נזקים שנגרמו לעסק, גם אם יתברר שקרו לפני תחילת הביטוח הרשמית ובתנאי שנגרמו לאחר התאריך הרטרואקטיבי. יש לציין כי תנאי חשוב לעניין זה הוא שבית העסק המבוטח לא ידע אודות הנזק במועד רכישת הפוליסה, שכן מעשה זה יהיה חסר תום לב מטעם בית העסק ויכול להוביל לתביעה על ידי חברת הביטוח.

ההיגיון שעומד מאחורי הגדרת תאריך רטרואקטיבי בפוליסת הנאמנות הוא העובדה שפעולות הונאה, מעילה וגניבה שמתבצעות על ידי עובדים בעלי גישה נוחה לכספי העסק, הן קשות מאוד לגילוי ומעקב, ולרוב מתבצעות בתחכום רב ותוך כדי טשטוש עקבות. למעשה, לעתים הגילוי יכול לקרות רק לאחר מספר שנים של מעילה, כפי שיעיד סיפור של אתי אלון, שמעלה כ-250 מיליון ₪ במסגרת עבודתה בבנק. לכן תאריך רטרואקטיבי יכול להוות שכבת הגנה נוספת בכיסוי הביטוחי, על ידי הרחבת היקף הביטוח גם לאירועים שקרו טרם יום ההתקשרות הרשמי.

בעל עסק שמעוניין בכך, יידרש במעמד החתימה על הסכם הפוליסה, יידרש לחתום על הצהרה רשמית לפיה לא ידועים לו מקרים של מעילה באמון, כתנאי לכך שחברת הביטוח תסכים לכלול תאריך רטרואקטיבי בפוליסה. היה והיו מקרים הידועים למבוטח במעמד החתימה, עליו לפרט עליהם בהצהרתו וחברת הביטוח לא תישא באחריות עבורם, שכן הם היו ידועים למבוטח במעמד ההתקשרות.

תקופת הגילוי בביטוח נאמנות עובדים

תקופת הגילוי מתייחסת למועד בו נתגלה הנזק שנגרם לבית העסק, ללא קשר למועד עצמו של גרימת הנזק. האינטרס של חברת הביטוח הוא להגביל את תקופת הגילוי שמקנה הכיסוי הביטוחי, כדי לתמרץ את העסק לבצע הליכי פיקוח ומעקב קפדניים אחר העובדים.

כל זאת על מנת שמנהלי בתי עסק לא יעלימו עין או יזלזלו בחשיבות הקמת מנגנוני פיקוח וביקורת על העובדים, וברשלנותם יאפשרו למעילות להתבצע במשך תקופת זמן ארוכה. לכן, תקופת הגילוי מוגבלת לרוב לתקופה של עד 6 חודשים מיום הפסקת עבודתו של העובד החשוד במעילה באמון.

עם זאת, בגלל שקיים קושי ממשי בגילוי מעשי הונאה, בתי עסק לרוב מבקשים לכלול בהסכם הפוליסה הרחבה של תקופת גילוי ארוכה יותר, והעניין נתון למשא ומתן בין בעל העסק לבין חברת הביטוח.

כיצד מפעילים את הפוליסה בזמן אמת?

אם חלילה גיליתם מעשה של גניבה, מעילה או הונאה שבוצעה על ידי אחד העובדים, או אם התעורר חשד לגבי התרחשות פעולה כזו מצד עובד מסוים, על בית העסק המבוטח להודיע על כך באופן מידי לחברת הביטוח ולמשטרה.

ברגע שנפתחת חקירה לבירור המקרה, על המבוטח למסור את כל המידע והראיות שבידו, ולשתף פעולה עם החקירה, על מנת להבטיח את זכותו לקבל החזר כספי מהביטוח, ואת הזכות לתבוע את העובד. יש לציין כי בשלב זה, בעל העסק רשאי להחזיק כל סכום כסף שהיה מיועד לעובד שמעל באמונו, ולדווח על סכום זה לחברת הביטוח, על מנת שיקוזז מן הפיצוי שהיא תעניק לו.

איך רוכשים ביטוח נאמנות עובדים?

חשוב לפנות לסוכן ביטוח שמתמחה בעולם הביטוח העסקי, כמו הסוכנים שלנו בפתרונות עדיפים. אנו עובדים כבר שנים רבות עם חברות הביטוח המובילות ומשתמשים בטכנולוגיה חכמה המאפשרת השוואה מקיפה בין הפוליסות הקיימות. נשמח לעמוד לשירותכם ולספק לכם סיבה טובה לשקט נפשי.

תרצו לחזור לנושא מסוים?
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.