קופת גמל עצמאית – מה ההבדל בינה לבין קופה רגילה ומהם יתרונותיה?

קופת גמל עצמאית היא למעשה קופת גמל שנועדה לספק מענה למי שמשכורתו מכילה רכיבים שאינם מבוטחים. למי זה מתאים, אילו יתרונות היא מציעה, ואיך בוחרים את הקופה שתתאים לכם?

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך המיועד לעצמאים ולשכירים כאחד. בניגוד לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים הוא מבוסס על הרעיון של חיסכון טהור, ואינו מכיל רכיבים ביטוחיים בכלל.

במשך השנים מכשיר זה עבר לא מעט שינויים. כך למשל, אם הפקדת כסף בקופת גמל לפני 2008, תוכלו למשוך את החיסכון שלכם כסכום חד פעמי ובפטור מלא ממס רווחי הון. אם פתחתם קופת גמל ב- 2012 ואילך, תוכלו וליהנות מיתרונותיו של תיקון 190 שמאפשר לנהל כסף פנוי וליהנות מהטבות מס מהותיות.

בעבר, שכירים לא היו מחויבים להפקיד לפנסיה. המדינה סיפקה להם קצבת זקנה בסיסית, אך היא לא הייתה מספקת כדי לחיות בכבוד בגיל פרישה.

לכן, בשנת 2008, הממשלה קבעה חובת ביטוח פנסיוני לכל השכירים. החל מאותו תאריך, כל עובד שכיר חייב להפקיד לקרן פנסיה או לחיסכון פנסיוני אחר. המעסיק של העובד חייב להפקיד גם הוא אחוזים מתוך המשכורת של העובד. בשנת 2017, הממשלה קבעה גם חובת ביטוח פנסיוני לעצמאים.

בשני המקרים, נקבעו סכומים מינימום שאי אפשר להפקיד פחות מהם. עבור שכירים, הסכום המינימלי הוא 6% מהשכר הממוצע במשק. עבור עצמאים, הסכום המינימלי הוא 16% מהכנסתם.

בנוסף, המדינה מעניקה הטבות מס על סכומי ההפקדה לפנסיה. הטבות המס ניתנות עד לתקרה שנתית. אם מפקידים יותר מהתקרה, לא תינתן הטבת מס על הסכום העודף.

הטבות המס הניתנות על סכומי ההפקדה לפנסיה נועדו לעודד את הציבור לחסוך את המקסימום האפשרי לימי הפרישה לגמלאות. כאשר יגיע יום הפרישה, יוכלו העובדים והעצמאים לקבל את הסכום שנצבר עבורם בצורת גמלה חודשית.

אז מה ההבדל בין קופת גמל עצמאית לקופת גמל רגילה?

קופת גמל עצמאית דומה לקופת גמל רגילה במספר היבטים, אך יש לה כמה הבדלים עיקריים:

 • הפקדות לקופת גמל רגילה עבור שכירים מבוססות על השכר המבוטח (שממנו גם העובד וגם המעסיק מפקידים על שם העובד). הפקדות אלה מזכות בהטבות מס לפי סעיף 45א(ד) וסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה.
 • קופת גמל עצמאית לשכירים היא למעשה קופת גמל שהשכיר פתח על שמו באופן עצמאי.  ניתן להפקיד אליה אחוזים מתוך חלק המשכורת שממנו אין הפקדה מטעם המעסיק (מה שמכונה "השכר הלא מבוטח"). שכירים מפקידים בקופת גמל עצמאית בדרך כלל בסוף שנה, כי רק אז אפשר לחשב באופן מדויק את הסכום שעליו ניתן לקבל הטבת מס. הסעיפים העוסקים בהפקדות לקופה זו הם: סעיף 45א(ד), סעיף 45א(ה), סעיף 47(ב) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.
 • קופת גמל עצמאית לעצמאים. גם עצמאים יכולים להפקיד לקופת גמל, אך הטבות המס ותקרות ההפקדה שונים משל השכירים. סעיפי החוק העוסקים בעצמאים הם: סעיף 45א(ה) וסעיף 47(ב1) לפקודת מס הכנסה.

יתרונותיה של קופת גמל עצמאית באים לידי ביטוי במגוון הטבות המס

כאמור, חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל עצמאית מעניקה הטבות מס משמעותיות לשכירים ולעצמאים כאחד. כדי להסביר על יתרונותיה יש קודם כל להבחין בין משכורת מבוטחת לבין משכורת לא מבוטחת :

 • משכורת מבוטחת – המשכורת שלפיה המעביד מבצע הפקדות פנסיוניות לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקופת גמל. כמו כן זו המשכורת שהמזכה את העובד בזכויות סוציאליות, כגון דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה ודמי לידה. לרוב היא כוללת את שכר היסוד בלבד. על חלק זה של השכר המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי.
 • המשכורת הלא מבוטחת – מתייחסת לכל האלמנטים שאינם כלולים במשכורת המבוטחת, כגון: שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד. על חלק זה המעסיק אינו חייב לשלם דמי ביטוח לאומי וכמו כן חלק זה אינו מזכה אתכם בזכויות סוציאליות כלשהן.

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

יש להבחין גם בין עמיתים מוטבים זכאים לעמיתים שאינם מוטבים, כי גם פה קיים שוני בין הטבות המס שהם זכאים לקבל.

זיכוי מס הכנסה על המשכורת המבוטחת – מהם התקרות ואיך זה מתבצע?

שכירים זכאים לזיכוי מס הכנסה על הפקדות לקופת גמל, עד לתקרה של 658 ₪ לחודש ו-7,924 ₪  בשנה (בחישוב בהתאם לשכר הממוצע במשק ולפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה). הזיכוי מס הכנסה הוא בשיעור של 35%, כלומר, שכיר יקבל זיכוי של 230 ש"ח לחודש, המסתכמים בזיכוי של עד 2,764 ₪ לשנה.

כאשר המעסיק מעביר הפרשות לפנסיה אל קופת גמל עבור המשכורת המבוטחת שלכם, הוא גם מעביר לרשויות המס דיווח על הסכום שהפקיד. דיווח זה גורם ליצירת זיכוי מס על ההפקדות אלה, עד לתקרה של 658 ש"ח לחודש.

איך הזיכוי מתבצע? מבחינתכם, כל התהליך הזה מתבצע באופן אוטומטי. הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות הוא לבדוק את תלוש המשכורת שלכם בסוף החודש כדי לראות את הזיכוי. הזיכוי יופיע בדרך כלל בחלק של תלוש המשכורת שבו מופיע סכום המס שנוכה מהשכר.

כדי לראות את הזיכוי על ההפקדות לפנסיה בתלוש המשכורת שלכם, חפשו את הכותרת "זיכוי מס על פנסיה" או "זיכוי מס על הפרשות לפנסיה". סכום הזיכוי יופיע בדרך כלל מתחת לכותרת זו.

אם אתם לא מוצאים את הזיכוי בתלוש המשכורת שלכם, אתם יכולים לפנות למחלקת שכר במקום העבודה שלכם ולבקש מידע עליו.

זיכוי מס הכנסה על הפקדה לקופת גמל עצמאית מהמשכורת שאינה מבוטחת – מהם התקרות ואיך זה מתבצע?

שכירים יכולים להפקיד עד 5% מהמשכורת הלא מבוטחת שלהם, ועד לתקרה של 9,400 ₪ בשנה, ולקבל עליהם זיכוי מס של 35%. כלומר, אם שכירים יפקידו עד 470 ש"ח לחודש, הם יקבלו החזר מס של 1,974 ₪ בשנה.

 • סעיף 45 לפקודת מס הכנסה מתייחס לתנאי זכאות לזיכוי מס ומעניק מעניק זיכוי מס על הפקדות לקופת גמל, בשיעור של 35%. למשל, אם הפקדת 1,000 ₪ לקופת גמל, תקבל זיכוי מס בסך 350 ש"ח. מס הכנסה ייגבה את המס מההכנסה שלך בהתאם למדרגת המס שלך, ואז תקבל החזר של 350 ש"ח. זיכוי מס הוא הטבה חשובה לחוסכים לפנסיה, מכיוון שהוא מגדיל את החיסכון שלהם. הוא מאפשר לך לחסוך יותר כסף, מבלי לשלם יותר מס.

 • סעיף 47 לפקודת מס הכנסה מתייחס לתנאי זכאות לניכוי מס, כלומר הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. כלומר אם הרווחת 10,000 ש"ח. מתוכם הפקדת 1,000 ש"ח לקופת גמל. מבחינת מס הכנסה הרווחת רק 9,000 ש"ח ורק מהם יגבה מס הכנסה. ניכוי יכול להקטין את מדרגת המס שלכם, למשל כאשר המשכורת היא 21,000 ש"ח 

  • לשכיר שהוא עמית מוטב – בשנת 2023, שכירים יכולים לבצע הפקדות של עד 11% מהמשכורת הלא מבוטחת שלהם, ועד לתקרה של 9,400 ₪ בחודש, ולקבל עליהם הטבת מס של ניכוי מס. כלומר, הם יכולים להפקיד עד 1,034 ₪ לחודש ולקבל עליהם ניכוי מס בהתאם למדרגת המס שלהם. עם זאת, הטבה זו ניתנת רק לשכירים שמשכורתם המבוטחת נמוכה מ-23,500 ₪ בחודש.

  • לשכיר שהוא עמית לא מוטב – זכאי לניכוי מס של 5% בלבד על המשכורת הלא מבוטחת שלהם, ועד לתקרה של 9,400 ₪ בשנה. כלומר, הם יכולים להפקיד עד 470 ₪ חודש ולקבל עליהם ניכוי מס בהתאם למדרגת המס שלהם.0

מה עדיף קודם – ניכוי או זיכוי מס לשכירים?

פקודת מס הכנסה לא קובעת את סדר הפעולות לקבלת הטבות המס, ולכן השכיר יכול לבחור את הסדר המתאים לו ביותר. בדרך כלל, השכירים יעדיפו להשתמש בהטבה הגבוהה ביותר תחילה. כלומר, עד מדרגת מס הכנסה של 35% (משכורת עד 21,711 ₪ ב-2023), עדיף לבצע זיכוי מס לפני ניכוי מס. מעל מדרגת מס זו, עדיף לבצע ניכוי מס לפני זיכוי מס. העובד גם יכול לבחור את הסכומים שיפקיד לצורך זיכוי מס ולצורך ניכוי מס, כל עוד אינם עולים על התקרות המוגדרות.

ומה לגבי עצמאים?

גם עצמאים נהנים מהטבות מס על הפקדות לקופת גמל נועדו לעודד עצמאים לחסוך לפנסיה. ההטבות ניתנות בשני סוגים: ניכוי מס וזיכוי מס.

 • ניכוי מס: כלומר, הפחתת סכום ההפקדה מההכנסה החייבת במס. גובה הניכוי מסתכם ב-11% מההכנסה המזכה, ועד לתקרה של 24,816 ₪ ב-2023.
 • זיכוי מס: כלומר, זיכוי מס הוא החזר כספי של מס ששולם. גובה הזיכוי מסתכם ב-35% מתוך סכום ההפקדה, ועד לתקרה של 12,408 ש"ח ב-2023.

שימו לב כי גם לעצמאים קיימות תקרות הפקדה. תקרת ההפקדה המזכה להטבות מס עומדת על 225,600 ₪  ב-2023. כמו כן עצמאיים שרכשו ביטוח אבדן כושר עבודה יקבלו הטבות מס על 5% מההפקדה, ועד לתקרה של 12,408 ₪ ב-2023.

שימו לב – רק עצמאיים המפקידים לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, זכאים להטבות מס על מלוא הסכום המופקד. תקרת ההפקדה המזכה לעצמאים מוטבים עומדת על 37,224 ₪ ב-2023.

מדוע מבצעים הפקדות לקופת גמל בסוף השנה?

סוף השנה הוא הזמן המתאים להפקדה לקופת גמל כי זה הזמן שבו אפשר לחשב את סכום ההפקדה המרבי שניתן להפקיד לאותה שנה ליהנות מהטבות מס.

מס הכנסה משלמים מידי חודש, אבל מס הכנסה מחשב את מדרגת המס ואת סכום המס המשולם באופן שנתי. גם שכירים וגם עצמאים מרוויחים סכום שונה מידי חודש.

בשכירים, סכום ההפקדה לקופת גמל מופרש מהמשכורת באופן קבוע. במקרים מסוימים, כמו בונוסים או תשלום נוסף במשכורת שאינה מבוטחת, הסכום הכולל שהעובד מרוויח בשנה עלול להיות גבוה יותר מהשכר הממוצע שלו. במקרים אלו, העובד יכול להפקיד את הסכום העודף לקופת גמל לקראת סוף השנה כדי להגיע לתקרת ההפקדה וליהנות מהטבות המס.

אצל עצמאים, הסכום המופרש לקופת גמל נתון לשיקול דעת. העובד יכול להפקיד סכום קבוע בכל חודש, או לחילופין, להפקיד סכום גדול יותר לקראת סוף השנה כדי להגיע לתקרת ההפקדה וליהנות מהטבות המס.

שימו לב – הטבות המס על הפקדות לקופת גמל ניתנות עד לתקרה שנתית. אם העובד או העצמאי מפקידים יותר מהתקרה, לא ניתנת הטבת מס על הסכום העודף. לכן, חשוב להפקיד את הסכום המרבי לקופת גמל עד ל-31 בדצמבר של כל שנה כדי ליהנות מהטבות המס המרביות.

אילו הטבות מס מקבלים על הפקדות לקופת גמל רגילה ולקופת גמל עצמאית?

המדינה מעניקה הטבות מס על הפקדות לקופת גמל, כדי לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה. הטבות המס ניתנות בשני אופנים:

ניכוי מס – הורדה של הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. לדוגמה: אם הרווחת 10,000 ₪  והפקדת 1,000 ₪ לקופת גמל, מבחינת מס הכנסה הרווחת רק 9,000 ₪ ורק מהם יגבה מס הכנסה.

זיכוי מס – החזר כספי של המס הנגבה עד אחוז מסוים. לדוגמה: אם הפקדת 1,000 ₪ לקופת גמל, מס הכנסה גובה את חלקו בהתאם למדרגת המס של ההכנסה, ולאחר מכן תקבל החזר של 350 ₪.

הטבות מס לשכירים

שכירים זכאים להטבות מס על הפקדות לקופת גמל עד לתקרה של 6% מהשכר הממוצע במשק, שהיא 9,400 ₪ ב-2023. כלומר, שכיר יכול להפקיד עד 564 ₪ לקופת גמל בחודש ו-6,768 ₪ שנה, ולקבל הטבות מס על כל הסכום הזה.

הטבות המס לשכירים כוללות:

 • ניכוי מס של 3.5% מההפקדה, עד לתקרה של 328 ₪ בחודש ו-3,936 ש"ח בשנה.
 • זיכוי מס של 35% מההפקדה, עד לתקרה של 236 ₪ בחודש ו-2,832 ש"ח בשנה.

הטבות מס לעצמאים

עצמאים זכאים להטבות מס על הפקדות לקופת גמל עד לתקרה של 16.5% מההכנסה המזכה, שהיא 225,600 ש"ח ב-2023. כלומר, עצמאי יכול להפקיד עד 37,224 ₪ לקופת גמל בשנה, ולקבל הטבות מס על כל הסכום הזה.

הטבות המס לעצמאים כוללות:

 • ניכוי מס של 11% מההפקדה, עד לתקרה של 24,816 ₪  בשנה.
 • זיכוי מס של 5.5% מההפקדה, עד לתקרה של 12,408 ₪ בשנה.

מה ההבדל בין עמית מוטב לעמית שאינו מוטב?

עמית מוטב הוא עצמאי שהפקיד לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, שהיא 11,870 ₪ ב-2023. עמית מוטב זכאי להטבות מס על הסכום המלא של ההפקדה, עד לתקרה של 225,600 ₪.

עמית שאינו מוטב הוא עצמאי שלא הפקיד 16% מהשכר הממוצע במשק. עמית שאינו מוטב זכאי להטבות מס על חלק מההפקדה, עד לתקרה של 112,800 ₪.

כיצד לפתוח קופת גמל עצמאית?

כדי לפתוח קופת גמל עצמאית, יש לפנות לסוכן ביטוח פנסיוני מקצועי ומיומן, שיערוך עבורכם השוואה מעמיקה בין האפשרויות ויעזור לכם לבחור את הקופה האידיאלית לצורכיכם. אנו עובדים על כל הגופים המובילים בתחום ובידינו ניסיון של עשרות שנים. פנו אלינו עוד היום ותיהנו משירות מקצועי ושקט נפשי.

קופת גמל עצמאית
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
איפה יש לי פנסיה
איפה יש לי פנסיה?

אם לאחרונה שאלתם את עצמכם איפה יש לי פנסיה אתם לא לבד. אחוז נכבד מהאוכלוסיה לא יודע איפה הפנסיה שלו מנוהלת, כמה דמי ניהול משלמים, איזו תשואה החיסכון הניב וכו'. אנחנו כאן כדי להנגיש עבורכם את המידע החשוב.

קראו עוד »
קופת גמל של נפטר
מה עושים עם קופת גמל של נפטר?

פטירה של בן משפחה או חבר קרובים היא אירוע טראומטי, אשר דורש מהקרובים לנפטר להתמודד עם מגוון משימות, כולל בירוקרטיה, ענייני רכוש ועוד. בין המשימות הללו נמצאת גם הטיפול בקופת הגמל של הנפטר. כך תעשו זאת נכון

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.