קרן השתלמות לעובדים – אפיק החיסכון הכדאי והמשתלם ביותר!

קרן השתלמות לעובדים שכירים היא מוצר חיסכון רווחי ופופולרי, הודות ליתרונותיו הרבים. למה כדאי לחסוך בקרן השתלמות, איך להשוות ולבחור קרן איכותית ומה כדאי עוד לדעת על הקרן? ריכזנו בשבילכם את כל הפרטים החשובים במאמר.

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות לעובדים נועדה על מנת לאפשר לשכירים (ולעצמאים) חיסכון לטווח בינוני. המכשיר נקרא "קרן השתלמות" מכיוון שבעבר הכספים שהופרשו לקרן נועדו על מנת לממן לחוסך לימודים, השתלמויות וכנסים מקצועיים. כיום ניתן לחסוך בו לכל מטרה שהיא.

אפיק חיסכון הוא למעשה סוג של קופת גמל ייחודית. הקרן מעניקה לחוסכים מגוון רחב של הטבות מס, כולל הטבה ייחודית שאין כיום בשום מוצר חיסכון אחר שהיא האפשרות לפדות את מלוא הסכום, כולל הרווחים, בפטור מלא ממס, בתום תקופה של 6 שנים (ולעתים אפילו 3 שנים בלבד).

קרנות ההשתלמות מנוהלות ע"י חברות ביטוח ובתי השקעות. ההבדלים ביניהם באים לידי ביטוי במגוון רחב של מסלולי השקעה המותאמים לרמות סיכון שונות, דמי ניהול שונים וכן מדיניות השקעה שונה. לכן השוואת קרנות השתלמות דורשת התייחסות לפרמטרים רבים, ולא רק דמי ניהול ו/או תשואות. בעניין זה תוכלו להיעזר במומחים שלנו בפתרונות עדיפים.

קרן השתלמות לעובדים שכירים

למרות שגם עצמאים יכולים לפתוח לעצמם קרן השתלמות, במאמר זה נתייחס לעובדים שכירים. בניגוד לחובת הפקדה לאפיקי חיסכון פנסיוני (הכוללים את קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים וקופת הגמל), הרי שהפקדה לקרן השתלמות לעובדים אינה חובה. כלומר, המעסיק אינו מחויב לפתוח קרן השתלמות לעובד שכיר, כלומר העובד תלוי בנדיבותו של מעסיקו.

עם זאת, קיימים מקומות עבודה מסוימים שחלים עליהם צווי הרחבה והסכמים קיבוציים שמחייבים מעסיקים לצרף עובדים לקרנות השתלמות. כמו כן במקומות עבודה רבים קרן השתלמות לעובדים ניתנת כהטבה וכחלק אינטגרלי מהתנאים הסוציאליים שלהם, מהיום הראשון או לאחר תקופת מה.

במקרה וקיימת קרן השתלמות מתבצעות הפרשות משותפות למעסיק ולעובד.

שימו לב לקרנות המיועדות לעובדים בתחומים ספציפיים, למשל:

 • קרן השתלמות לעובדי מדינה
 • קרן השתלמות לעובדים סוציאליים  
 • קרן השתלמות לעובדי הוראה
 • קרן השתלמות לעובדי קבלן וחברות כוח אדם
 • קרן השתלמות לעובדי ניקיון ותחזוקה
 • קרן השתלמות לעובדי חברות שמירה ואבטחה
 • קרן השתלמות לעובדים בחברות בנייה

כדאי לדעת שאם במקום העבודה נהוג להפקיד לקרן השתלמות או שצו הרחבה מחייב להפקיד, והעובד לא בחר קרן השתלמות, המעסיק יכול להפקיד לקרן שהוא בחר לעובדיו בהליך של מכרז.

היתרונות של קרן לעובד והטבות מס

 • העובד רשאי להפריש עד 2.5% מהשכר והמעסיק יפריש עד ל-7.5% ממשכורתו של העובד, עד לתקרת המשכורת הקבועה לאותה שנה. כלומר, על כל שקל שאתם מפקידים, המעסיק שלכם מפקיד 3 ₪.
 • ניתן למשוך את כל הכסף ורווחיו בפטור מלא ממס רווחי הון לאחר 6 שנים (או אחרי)
 • ניתן למשוך את כל הכסף ורווחיו בפטור מלא ממס רווחי הון לאחר 3 שנים בתנאים מסוימים (אם החוסך הגיע לגיל הפרישה שנקבע בחוק או אם החוסך מושך את הכסף לצורך השתלמות)
 • אם יש לכם מספר קרנות השתלמות שלפחות מאחת מהן היא במעמד שכיר וניתן למשוך כסף פטור ממס, ניתן לבקש מבית ההשקעות לבצע "החלת וותק" מהקרן הוותיקה אל הקרן החדשה יותר, לצורך משיכה ללא מס מהקרן החדשה לפני הזמן.
 • ניתן לקבל הלוואות בריבית משתלמת לכל צורך שהוא, לרבות מינוף
 • ניתן למשוך חלק מהכסף שנחסך בקרן ההשתלמות ולהמשיך לחסוך את השאר, אך במקרה זה קרן ההשתלמות נסגרת להפקדות חדשות.
 • ניתן לעבור באופן חופשי בין המסלולים ובין הקרנות ללא תשלום מס
 • ניתן לעקוב אחר הביצועים של הקרן באזור האישי של האתר של החברה שמנהלת את הכסף עבורכם
 • ניתן לבחור מוטבים, אשר יהיו זכאים לקבל את הכסף שנמצא בקרן, במקרה של פטירה חלילה, ולעדכן את זהותם בכל עת
 • ניתנות הטבות מס הכנסה בעת ההפקדה: העובד לא משלם מס הכנסה על החלק שהמעסיק מפריש – עד 7.5% מתקרת השכר שנקבעה לאותה שנה – ולמעסיק זו הוצאה מוכרת (עם זאת, העובד משלם מס הכנסה על חלקו בהפקדות).
 • לשכיר בעל שליטה יש הטבות מס דומות, אך למעסיק תהיה הוצאה מוכרת רק עד 4.5% מתקרת השכר שהוגדרה לאותה שנה.

האם ניתן להפקיד כסף לקרן באופן עצמאי?

חשוב לציין גם לא ניתן להצטרף באופן עצמאי או להפקיד עצמאית לקרן השתלמות קיימת. כמו כן מי שאינו עובד מכל סיבה שהיא לא יכול להמשיך להפקיד לקרן קיימת או לפתוח לעצמו קרן. זאת בניגוד לאפיקי חיסכון שניתן להפקיד אליהם גם במעמד עצמאי. לכן חשוב מאוד להכניס דרישה זו לחוזה העבודה כשמנהלים מו"מ על השכר מאחר ומדובר בהטבה משמעותית מאוד. במידה ולא תקבלו קרן מיומכם הראשון, נסו להמשיך להעלות את הנושא בכל דיון שכר שיהיה לכם.

הפקדות לקרן השתלמות לעובדים במצבים מיוחדים

החוק מתייחס להפקדות עבור קרן השתלמות לעובדים במצבים מסוימים:

 • חופשת לידה: המעסיק חייב להמשיך להפקיד לקרן השתלמות בעת יציאת עובדת לחופשת לידה, למשך התקופה בה העובדת זכאית לדמי לידה (כ- 15 שבועות), אם עבדה אצל המעסיק 6 חודשים לפני היציאה לחופשת הלידה. אם חופשת הלידה ארוכה יותר, המעביד אינו חייב להפריש עבור המשך חופשת הלידה. העובדת לא תפקיד את חלקה במשך חופשת הלידה, אלא רק כשהיא חוזרת לעבודה. רק אז היא תפקיד רטרואקטיבית עבור החודשים בהם היתה בחופשת לידה. אותם תנאים חלים גם על גבר שיוצא לחופשת לידה.
 • מילואים, חופשה שנתית וחופשת מחלה: במילואים, בימי חופשה שנתית בתשלום ובחופשת מחלה, הפקדות העובד והמעסיק נמשכות כרגיל, כאילו העובד או העובדת נמצאים במקום העבודה. מספר ימי החופשה השנתית בתשלום הם כפי שנקבעו בחוזה בין העובד והמעביד, ולא פחות מימי החופשה השנתית שנקבעו בחוק.
 • חל"ת (חופשה ללא תשלום): המעסיק אינו מחויב להפריש סכומים לקרן השתלמות לעובדים במהלך חל"ת, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם העבודה או בהסכם הקיבוצי לפיו מועסק העובד. עם זאת, כשהעובד יחזור מחל"ת ניתן להשלים הפקדות לקרן עד לסוף השנה.

מה קורה לקרן כשעוברים למקום עבודה חדש?

מסיבות הסטורות, לא ניתן להחליף את שם המעסיק בקרן השתלמות שנפתחה עבורכם. לכן, אם עברתם למקום עבודה חדש ואתם רוצים להישאר באותה קרן השתלמות, הגוף המנהל את כספכם יפתח קרן חדשה על שמכם ואליה ינותבו ההפקדות מהמעסיק החדש. הקרן הקודמת תישאר עם הוותק שלה והנזילות שלה תהיה בהתאם.

ניוד קרן השתלמות לעובדים – זה אפשרי!

חשוב לדעת שהקרן משויכת אליכם ועל שמכם ואתם רשאים להחליט היכן לחסוך את כספכם. אם אתם לא מרוצים מהביצועים של הקרן ומעוניינים לעבור לקרן אחרת, הדבר בהחלט אפשרי. כאמור, חשוב להשוות לעומק בין כל האפשרויות הפתוחות בפניכם, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות את הבחירה הנכונה! אנו עובדים עם כל החברות והגופים המובילים בתחום, יש לנו ניסיון של עשרות שנים ובאמצעות טכנולוגיה חכמה אנו משווים בין פרמטרים רבים על מנת לקבל את התמונה המלאה. פנו אלינו עוד היום ותיהנו מקרן משתלמת באמת!

קרן השתלמות לעובדים
תרצו לחזור לנושא מסוים?
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
קרן השתלמות אקסלנס
קרן השתלמות אקסלנס

קרן השתלמות אקסלנס היא אחת מקרנות ההשתלמות הגדולות בישראל, המנוהלת על ידי חברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. במאמר זה נסביר אילו מסלולי השקעה היא מציעה, אילו יתרונות יש לה ולמה לשים לב לפני שבוחרים בה

קראו עוד »
אחוזי הפקדה לקרן השתלמות
אחוזי הפקדה לקרן השתלמות של שכירים ושל עצמאים

אחוזי הפקדה לקרן השתלמות היא נושא שמעסיק הן שכירים והן עובדים, הן שכירים והן עצמאים. במאמר זה נסביר בדיוק כמה כסף אתם צריכים להפקיד לקרן ההשתלמות, מהן התיקרות שחשוב לשים לב אליהן וגם נסביר איך אפשר למקסם את החיסכון שלכם בקלי קלות.

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.