נספח אישור קיום ביטוח – מהו, למה צריך אותו ומתי?

נספח אישור קיום ביטוח, שנקרא גם נספח א, הוא טופס שנועד לשמש כאסמכתא לכך שלמבוטח אכן קיימת פוליסת ביטוח בתוקף. מה הנספח הזה כולל בעצם ולמה חשוב שתשימו לב?

מה מכיל אישור קיום ביטוח?

נספח א' של אישור קיום לביטוח למעשה מכיל מידע מפורט על כל תנאי הפוליסה, כולל החרגותיה.

תחילה תתבקשו למלא את הפרטים הבאים:

 • מבקש האישור והמבוטח – שם, ת"ז/ ח"פ וכתובת
 • אופי העסקה – נדל"ן, שירותים, אספקת מוצרים או אחר (ואם בחרתם אז יש לפרט בקצרה)
 • מעמד מבקש האישור – משכיר, שוכר, זכיין, קבלן משנה, מזמין שירותים, מזמין מוצרים או אחר (ואם בחרתם באחר אז יש לפרט בקצרה)

לאחר מכן תתבקשו לפרט אודות הכיסויים שיש ברשותכם:

 • כל הסיכונים עבודות קבלניות (לרבות גניבה ופרידה, רכוש עליו עובדים, רכוש סמוך, רכוש בהעברה ופינוי הריסות)
 • צד ג'
 • אחריות מעבידים
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ואחר

למלא את הפרטים הרלבנטיים הבאים בפרקי הפוליסה:

 • מספר הפוליסה
 • נוסח ומהדורת הפוליסה
 • תאריך סיום
 • גבול אחריות / סכום ביטוח
 • השתתפות עצמית
 • מטבח

לגבי כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים, תצטרכו לציין את קוד הכיסוי בהתאם לרשימה הסגורה של נספח ד' כפי שמפורסם ע"י רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון.

הסעיף הבא הוא פירוש השירותים

בסעיף זה של אישור קיום ביטוח יהיה עליכם לפרט את השירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, באמצעות ציון קוד השירות מתוך רשימה סגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם ע"י רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון.

הסעיף הבא ביטול או שינוי הפוליסה

סעיף זה מתייחס לשינוי שחל לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח. הטופס מבקש לציין מס' ימים שבהם השינוי לא ייכנס לתוקף אלא לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בנוגע לשינוי או הביטול של הפוליסה.

לאחר מכן כל מה שנותר לכם לעשות הוא רק לחתום.

נספחים נוספים

 • נספח ב' – דומה מאוד במבנהו לנספח א' של הטופס. עליכם למלא אותו באופן דומה.
 • בנספח ג' תמצאו בו רשימה של תיאורי שירותים ולצדם קודים. רשימה זו נועדה כדי לסייע לכם למלא את הטבלה הראשונה בנספח א'.
 • בנספח ד' תמצאו רשימה של כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ולצדם קודים. רשימה זו נועדה כדי לסייע לכם את הטבלה השנייה בנספח ב'.

היכן ניתן להוריד נספח אישור קיום ביטוח?

ניתן להוריד טופס נספח אישור קיום ביטוח מהאתר של רשות שוק ההון. לנוכחותכם אנו מצרפים לכאן לינק להורדת הטופס ישירות למחשב שלכם.

למה חשוב לשים לב?

יש לסייג ולומר כי אם קיימת סתירה בין התנאים המופיעים באישור לבין אלו שמופיעים בפוליסת הביטוח, הפוליסה תגבר על אישור זה, למעט מקרים שבהם תנאי האישור מיטיבים עם זה שביקש את הנפקתו.

נשמח לעזור לכם להשיג את האישור המיוחד

חשוב מאוד למלא נספח אישור קיום ביטוח כראוי, על מנת לעמוד בדרישותיהם המחמירים של פרויקטים ומכרזים. אנו מציעים לכם ייעוץ, הכוונה וליווי בכל הנוגע לקבלת אישור קיום ביטוח לכל צורך ומטרה. ברשותנו ניסיון עשיר בענף הביטוח העסקי ואנו עובדים מול כל חברות הביטוח המובילות. פנו אלינו עוד היום ותיהנו משירות אמין ומקצועי ומשקט נפשי.

נספח אישור קיום ביטוח

תוכן עניינים

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.