מדד פנדינג 2022 של קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

לאחרונה רשות שוק ההון פרסמה את מדד ה- Pending לשנת 2022. מהו מדד זה ואיזה דירוגים קיבלו הגופים השונים? מוזמנים להמשיך לקרוא ולגלות!

מהו מדד פנדינג?

מדד הפנדינג בוחן ומדרג את ההתנהלות השוטפת של הגופים המנהלים את כספי החוסכים בהליכים של קליטת כספי הפנסיה. כל גוף מקבל ניקוד בהתאם לשלל פרמטרים שהמדד משקלל. במילים אחרות הוא משקף את קצב קליטת כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור מרגע הפקדתם של המעסיק (או העצמאי) ועד לרגע שיוכם לחשבון הבנק. המטרה היא לתת לציבור החוסכים היבט נוסף של ניהול הכספים וכך גם לתת מוטיבציה לגופים המנהלים להשתפר, בדומה למדד השירות בתחום החיסכון ארוך הטווח.

המדד בנוי באופן הבא:

קריטריוןגוף מוסדי א'
בשנת 2015
גוף מוסדי א'
כיום
גוף מוסדי ב'
בשנת 2015
גוף מוסדי ב'
כיום
אחוז מהרשומות הנקלטות באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם55%95%0%94.70%
אחוז מהרשומות אשר נרשמות לזכות העמית בתוך 3 ימי עסקים מההפקדה60%89%48.4%87.5%
אחוז מהרשומות אשר נרדמות לזכות העמית בתוך 7 ימי עסקים מההפקדה80%97%67.10%90.60%
פנדינג: אחוז מסך ההפקדות החודשיות שלא משויך בתוך חודש15%1%5.20%1.30%

דירוג הגופים המוסדיים במדד הפנדינג

הצורך במדד זה צף לפני השטח לאחר שגילו שיותר מ- 2 מיליארד שקל לא שויכו לקרנות הפנסיה של החוסכים. כיום, כשתוחלת החיים הולכת ומתארכת, כל שקל חשוב. לכן אם המעסיקים (או עצמאים) מפקידים כספים והם אינם מגיעים ליעדם, עלולה להיווצר פגיעה קשה בחיסכון הפנסיוני.  היכולת של החוסך הממוצע לעלות על טעות היא מוגבלת ורוב החוסכים כלל אינם עוקבים אחר הכספים המופקדים לתוכנית החיסכון שלהם. לכן רשות שוק ההון חייבה את המעסיקים והגופים המוסדיים לעבור לדיווח ממוכן, ויצרה את מדד הפנדינג. בגדול, ככל שנדרש לחברה יותר זמן לקלוט כסף כך היא מקבלת ציון יותר נמוך. בנוסף, אלמנט נוסף שמוריד את הציון הוא היקף הכספים שמוחזר למעסיק. אז מי עומד בדרישת הרפורמה לפי המדד החדש?

דירוג קרנות הפנסיה לפי מדד הפנדינג

על פי מדד הפנדינג לשנת 2022 מנורה מבטחים היא המצטיינת של תפעול קרנות פנסיה עם ציון של 94.5, אחריה כלל במקום השני ובשלישי מגדל מקפת. בתחתית מדשדשות מור ואלטשולר שחם.

חברהציון במדד
מנורה94.5
כלל92
מגדל91.3
הפניקס88.4
הראל87.2
מיטב דש81.8
מור גמל76.7
אלטשולר שחם74
ממוצע87.9

דירוג קרנות ההשתלמות לפי מדד הפנדינג

ילין לפידות מובילה בתפעול קרנות ההשתלמות עם ציון 98. במקום השני מנורה, מור בשלישי.

חברהציון במדד
ילין לפידות98
מנורה93.7
מור92.5
אנליסט91.5
הפניקס91.3
אינפיניטי90.4
כלל90.1
מגדל83.9
אלטשולר שחם82.7
הראל81.2
מיטב דש78.3
ממוצע87.1

דירוג קופות הגמל לפי מדד הפנדינג

גם בקופות הגמל ילין לפידות מובילה את הטבלה בציון מצטיין של 98 במדד הפנדינג. אינפיניטי במקום השני ומנורה במקום השלישי. אלטשולר והראל בתחתית הטבלה.

חברהציון במדד
ילין לפידות98.4
אינפיניטי95
מנורה93.5
הפניקס92.5
אנליסט90.7
מוג גמל90.6
כלל89.3
מיטב84.4
הראל83.3
אלטשולר82.8
ממוצע87.9

איך לבחור מוצר פנסיוני?

לאחרונה רשות שוק ההון פרסמה את מדד ה- Pending לשנת 2022. מהו מדד זה ואיזה דירוגים קיבלו הגופים השונים? מוזמנים להמשיך לקרוא ולגלות!

מהו מדד פנדינג?

מדד הפנדינג בוחן ומדרג את ההתנהלות השוטפת של הגופים המנהלים את כספי החוסכים בהליכים של קליטת כספי הפנסיה. כל גוף מקבל ניקוד בהתאם לשלל פרמטרים שהמדד משקלל. במילים אחרות הוא משקף את קצב קליטת כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור מרגע הפקדתם של המעסיק (או העצמאי) ועד לרגע שיוכם לחשבון הבנק. המטרה היא לתת לציבור החוסכים היבט נוסף של ניהול הכספים וכך גם לתת מוטיבציה לגופים המנהלים להשתפר, בדומה למדד השירות בתחום החיסכון ארוך הטווח.

המדד בנוי באופן הבא:

קריטריוןגוף מוסדי א'
בשנת 2015
גוף מוסדי א'
כיום
גוף מוסדי ב'
בשנת 2015
גוף מוסדי ב'
כיום
אחוז מהרשומות הנקלטות באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם55%95%0%94.70%
אחוז מהרשומות אשר נרשמות לזכות העמית בתוך 3 ימי עסקים מההפקדה60%89%48.4%87.5%
אחוז מהרשומות אשר נרדמות לזכות העמית בתוך 7 ימי עסקים מההפקדה80%97%67.10%90.60%
פנדינג: אחוז מסך ההפקדות החודשיות שלא משויך בתוך חודש15%1%5.20%1.30%

דירוג הגופים המוסדיים במדד הפנדינג

הצורך במדד זה צף לפני השטח לאחר שגילו שיותר מ- 2 מיליארד שקל לא שויכו לקרנות הפנסיה של החוסכים. כיום, כשתוחלת החיים הולכת ומתארכת, כל שקל חשוב. לכן אם המעסיקים (או עצמאים) מפקידים כספים והם אינם מגיעים ליעדם, עלולה להיווצר פגיעה קשה בחיסכון הפנסיוני.  היכולת של החוסך הממוצע לעלות על טעות היא מוגבלת ורוב החוסכים כלל אינם עוקבים אחר הכספים המופקדים לתוכנית החיסכון שלהם. לכן רשות שוק ההון חייבה את המעסיקים והגופים המוסדיים לעבור לדיווח ממוכן, ויצרה את מדד הפנדינג. בגדול, ככל שנדרש לחברה יותר זמן לקלוט כסף כך היא מקבלת ציון יותר נמוך. בנוסף, אלמנט נוסף שמוריד את הציון הוא היקף הכספים שמוחזר למעסיק. אז מי עומד בדרישת הרפורמה לפי המדד החדש?

דירוג קרנות הפנסיה לפי מדד הפנדינג

על פי מדד הפנדינג לשנת 2022 מנורה מבטחים היא המצטיינת של תפעול קרנות פנסיה עם ציון של 94.5, אחריה כלל במקום השני ובשלישי מגדל מקפת. בתחתית מדשדשות מור ואלטשולר שחם.

חברהציון במדד
מנורה94.5
כלל92
מגדל91.3
הפניקס88.4
הראל87.2
מיטב דש81.8
מור גמל76.7
אלטשולר שחם74
ממוצע87.9

דירוג קרנות ההשתלמות לפי מדד הפנדינג

ילין לפידות מובילה בתפעול קרנות ההשתלמות עם ציון 98. במקום השני מנורה, מור בשלישי.

חברהציון במדד
ילין לפידות98
מנורה93.7
מור92.5
אנליסט91.5
הפניקס91.3
אינפיניטי90.4
כלל90.1
מגדל83.9
אלטשולר שחם82.7
הראל81.2
מיטב דש78.3
ממוצע87.1

דירוג קופות הגמל לפי מדד הפנדינג

גם בקופות הגמל ילין לפידות מובילה את הטבלה בציון מצטיין של 98 במדד הפנדינג. אינפיניטי במקום השני ומנורה במקום השלישי. אלטשולר והראל בתחתית הטבלה.

חברהציון במדד
ילין לפידות98.4
אינפיניטי95
מנורה93.5
הפניקס92.5
אנליסט90.7
מוג גמל90.6
כלל89.3
מיטב84.4
הראל83.3
אלטשולר82.8
ממוצע87.9

איך לבחור מוצר פנסיוני?

מדד זה מראה לנו כמה חשוב להסתמך על פרמטרים רבים בעת בחירת מוצר פנסיוני ולא להסתפק בתשואות או בדמי הניהול. עם זאת, שקלול פרמטרים רבים הוא בגדר משימה בלתי אפשרי עבור האדם מן השורה. לכן אנחנו מזמינים אתכם ליהנות משירות מקצועי הכולל ייעוץ והשוואה מקצועית ומקיפה בין כל המוצרים תוך התייחסות לפרמטרים מגוונים. אנו עובדים עם כל הגופים המובילים על מנת להעניק לכם ייעוץ אמין ואובייקטיבי. רוצים שקט נפשי? צרו קשר עוד היום.

מדד זה מראה לנו כמה חשוב להסתמך על פרמטרים רבים בעת בחירת מוצר פנסיוני ולא להסתפק בתשואות או בדמי הניהול. עם זאת, שיקלול פרמטרים רבים הוא בגדר משימה בלתי אפשרי עבור האדם מן השורה. לכן אנחנו מזמינים אתכם ליהנות משירות מקצועי הכולל ייעוץ והשוואה מקצועית ומקיפה בין כל המוצרים תוך התייחסות לפרמטרים מגוונים. אנו עובדים עם כל הגופים המוביליםעל מנת להעניק לכם ייעוץ אמין ואובייקטיבי. רוצים שקט נפשי? צרו קשר עוד היום.

פנדינג
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
קרן השתלמות מנורה
קרן השתלמות מנורה

קרן השתלמות מנורה מבטחים היא שיכת לאחת מחברות הביטוח הגדולות, המוכרות והיציבות   בארץ. מהם היתרונות שלה, אילו מסלולי השקעה תוכלו למצוא בה ומה חשוב לזכור לפני שאתם מחליטים להצטרף אליה?

קראו עוד »
דמי ניהול קופת גמל
דמי ניהול קופת גמל: מה חשוב לדעת?

דמי ניהול קופת גמל הם למעשה העמלה שאתם משלמים עבור אותו מוסד שמנהל עבורכם את החיסכון הפנסיוני. במאמר זה נסביר ממה הם מורכבים, כמה משלמים, כיצד ניתן להוזיל אותם ומתי זה באמת משתלם לכם?

קראו עוד »
קרן השתלמות לעוסק פטור
פטור ממס על קרן השתלמות – כך תקבלו בקלות!

פטור ממס על קרן השתלמות נחשב להטבת מס משמעותית וייחודית, ובזכותו קרן ההשתלמות היא ככל הנראה אפיק החיסכון וההשקעה האהוב ביותר. אז על מה בעצם מקבלים פטור, באילו תנאים, מה צריך לעשות לשם כך ומה תפקידו של סוכן הביטוח בכל הסיפור הזה?

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.