פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון – מה זה אומר?

ביטוח חיים מעורב היא פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון ששווקה החל משנות ה-50 ועד תחילת שנת 2003.

מה זה ביטוח חיים עם חיסכון ומהי ייחודיותו?

 • הפוליסות המעורבות שווקו בשתי גרסאות עיקריות: ביטוח מנהלים מעורב ופוליסת חיסכון פרט מעורב.
 • פוליסת ביטוח מסוג מעורב כוללת כיסוי למוות וחיסכון ארוך טווח.
 • פוליסת ביטוח מסוג מעורב מגדירה סכום ביטוח זהה למקרה הפטירה המוקדמת ולמקרה החיסכון בתום התקופה המוגדרת בפוליסה. כלומר ,במקרה שהמבוטח ילך לעולמו במהלך תקופת הביטוח יקבלו המוטבים בפוליסה סכום זהה לזה שיקבל המבוטח במידה ויישאר בחיים עד תום תקופת הביטוח.
 • הפקדת הפרמיה לפוליסות המעורבות הינה קבועה וצמודה למדד.
 • פוליסות מסוג מעורב הן קשיחות כך שאינן מאפשרות הגדלות פרמיה בעקבות שינויי שכר.
 • ניתן לראות אצל אנשים רבים החזקה של מספר רב של פוליסות מעורבות שבאו בעקבות כל
  גידול שכר שלהם שבעקבותיו היה צורך בפתיחת פוליסה חדשה.

מהם המאפיינים הנוספים של פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון?

 • הפוליסות המעורבות כללו בתנאי הפוליסה מתווה של קנסות שנגזרו מהפסקת הפקדות או משיכת הכספים (פדיון) מהפוליסה.
 • יחס ביטוח- חיסכון כ – 70%/30% -עלות הביטוח יקרה מאוד.
 • הפוליסות המעורבות ששווקו עד שנת 1991 הן פוליסות שהבטיחו תשואה קבועה למבוטחים בשיעורים שנקבעו בהתאם לשיעור הריבית שקבע משרד האוצר באמצעות הנפקת אגרות חוב המיועדות לפוליסות אלה.

החל משנת 1992 הופסקו הנפקות אגרות החוב המיועדות לחיסכון בפוליסות הביטוח על ידי המדינה והחוסכים "נאלצים" לבחור בחיסכון באמצעות מסלולי השקעה, כך שכספי החיסכון מנוהלים על ידי חברות הביטוח בשוק ההון. 

מהם דמי הניהול בפוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון?

החל משנת 1992 דמי ניהול בפוליסות מסוג מעורב הינם כדלקמן:
1.    דמי ניהול קבועים בגובה 0.6% לשנה מיתרת החיסכון המצטבר בתוכנית.
2.    דמי ניהול משתנים בגובה  15% מעל הריבית התעריפית (2.5%) המגולמת בחישוב החיסכון וסכום הביטוח למקרה פטירה בפוליסה.

דרך חישוב רווחי ההשקעה למבוטח מתבצעת באופן הבא: 

אם הרווחים הנובעים מההשקעות בניכוי דמי ניהול גבוהים מהריבית התחשיבית (2.5%) המבוטח מקבל בונוס בגובה צבירת החיסכון העודפת, אם ההשקעות מניבות ריבית הנמוכה מהריבית התחשיבית מבצעים התאמה ומקזזים את ההפסדים מסכום הביטוח או שהמבוטח משלם תשלום נוסף המכונה "מאלוס".

מה חשוב לדעת לגבי פוליסות מעורב?

חשוב לדעת, כי בפוליסות מסוג מעורב קיים "ערך מסולק" המבטא את סכום צבירת החיסכון  בגין פוליסות שהופסקו התשלומים השוטפים בגינן ו"ערך פדיון" המבטא את הסכום שיועבר למבוטח בעת משיכת הכספים. חשוב לשים לב שערך הפדיון הינו גבוה יותר מערך הסילוק של הפוליסה ובעת העברת כספים מקופה לקופה יועברו הכספים לפי ערך הפדיון ולא ערך הסילוק.

רוצים פרטים נוספים? השאירו פרטים והמומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח יחזרו אליכם בהקדם ולענות על כל שאלה שיש לכם

פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ביטוחים בזמן חירום
ביטוחים בזמן חירום – כל מה שחשוב לדעת

המציאות הישראלית מחייבת אותנו להיות מוכנים לכל מצב, גם לזמני חירום ומלחמה. במצבים אלו, הצורך להיות מבוטחים כראוי עולה אף יותר, כדי להגן על עצמנו ועל יקירינו ורואים את הסכנה לנגד עינינו. אבל פעולה מתוך פחד, עלולה לגרום גם לטעויות. אז איך לעשות זאת נכון?

קראו עוד »
רפורמת ביטוחי חיים
רפורמת ביטוחי חיים הובילה לירידה של עשרות אחוזים בעלויות

בשנת 2019, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אישרה את רפורמת ביטוחי חיים. הרפורמה, שנכנסה לתוקף בחודש פברואר, הביאה להוזלה משמעותית של תעריפי הביטוח, בשיעור של כ-30% בממוצע. האם גם אתם יכולים להוזיל את העלויות שלכם בעשרות אחוזים?

קראו עוד »
להצטרפות לביטוח חיים עם חיסכון
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.