ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים ואדריכלים שפי

תוכן עניינים

אחריות מקצועית בתנאי שפי מה זה אומר?

בסוף שנת 2005 התקשרה סוכנות הביטוח שפי למקצועות ההנדסה והאדריכלות בע'מ בבעלות של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בע'מ
עם חברת הביטוח איילון לצורך בנייתה של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית משופרת עבור חברי הארגון.
הפוליסה שנבנתה על ידי הארגון וחברת הביטוח איילון ומשווקת החל מראשית שנת 2006 מכילה הרחבות ותוספות רבות לפוליסת ביטוח האחריות המקצועית. חלק מההטבות הינן ייחודיות ואינן קיימות בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית מקבילות המשווקות על ידי שאר חברות הביטוח בישראל.

להלן רשימת ההרחבות הקיימות בפוליסת ביטוח האחריות המקצועית בתנאי שפי של איילון חברה לביטוח

הסדר ניהול תביעות לגבי תביעות מתחת להשתתפות העצמית בפוליסה בשיתוף עם משרד עורכי דין המתמחה בתחום- כל תביעה תועבר למשרד עוה'ד. המשרד יבצע הערכת סיכון לתביעה. במידה ויוערך כי גובה הסיכון בתביעה הינו נמוך מגובה ההשתתפות העצמית של המבוטח. התביעה תטופל על ידי משרד עוה'ד מבלי להעבירה לטיפול חברת הביטוח. חברי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים ייהנו מסבסוד (מרבית שכ'ט עוה'ד ישולם על ידי איילון ושפי). חלקו של המבוטח בתשלום שכ'ט עוה'ד יעמוד על 250$ בתוספת מע'מ. במידה והתביעה תגיע לטיפול בפני ביהמ'ש, יהיה עוה'ד זכאי בנוסף ל-250$ הנ'ל גם ליתרת שכ'ט שתיקבע לזכותו ע'י ביהמ'ש וזאת מתוך סכום ההוצאות שיתקבל, מן הצד שכנגד, על פי החלטת השופט. מבוטחים שסכום ההשתתפות העצמית שלהם בפוליסה גבוה מ- 40,000 ₪ יהיו פטורים מתשלום שכ'ט כלשהו ומלוא שכר טרחת עוה'ד ישולם על ידי 'שפי' לחברי הארגון.

 • כיסוי ביטוחי לתקופה שלאחר סיום הפעילות במקצוע (Run Off) בעלות מופחתת מאוד.
 • ביטוח למקרה של אובדן מסמכים ומדיה מגנטית במלוא גבול האחריות בפוליסה.
 • כיסוי בגין הוצאות דיבה,שם רע והשמצה בכל צורה שהיא שנעשו בתום לב .
 • כיסוי בגין הוצאות בגין מרמה ואי יושר עובדי המבוטח.
 • הגנה בהליכים פליליים עד סך 400,000 ₪ למקרה ו- 800,000 ₪ לתקופה.
 • תקופת גילוי מוארכת של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 • השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 65% במקרה של תשלום הוצאות בלבד ללא תשלום פיצוי בפועל.
 • כיסוי ביטוחי ל"שותפים נכנסים" ו-"שותפים יוצאים" בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • המשך כיסוי במקרה של פטירת המבוטח ביחס לתביעות שיוגשו כנגד היורשים.
 • חבות בגין ו/או אחרים בגין העיסוק בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה.
 • הרחבה לכיסוי אחריותו של המבוטח כתוצאה מהיפר חובת סודיות.
 • במסגרת ביטוח האחריות המקצועית של שפי אילון קיימת הרחבה לביטוח צד שלישי בגבולות האחריות המלאים.
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ