ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כלל

ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כלל נותן לכם ביטחון ושקט נפשי.

פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה הופכות למוצר מבוקש על רקע הרחבת האחריות המוטלת על נושאי משרה בחברות. כלל ביטוח, כמובילת שוק בתחום, מעניקה לנושא המשרה את ההגנה הביטוחית המתבקשת! המוצר של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, שאותו משווקת "כלל ביטוח", נרכש אמנם על ידי החברה והיא בעלת הפוליסה, אך הוא נועד לבטח את הדירקטורים והמנהלים ולרוב – לא את החברה עצמה.

למי מיועדת הפוליסה?

"הפוליסה מיועדת, בראש ובראשונה, לכל נושאי המשרה בחברות כפי שהתפקיד מוגדר בחוק החברות – דירקטורים, מנהלים, מנכ"לים, מנהלי עסקים ראשיים, סמנכ"לים ואחרים שתוארם דומה. אך עם השנים הורחבה הגדרת נושא המשרה כך שבפועל היא חלה על כל עובד בחברה המחזיק במשרה או תפקיד ניהולי באותו ארגון. אגב, מבחינה משפטית לא שם התפקיד הוא הקובע, אלא מהותו".

מה מכסה ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים כלל?

"פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי, על מעשים שנעשו שלא כדין ואשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה וגרמו לנזק כספי לתובעים פוטנציאליים. הביטוח מעניק הגנה כנגד תביעות המוגשות עקב פעולה שלא כדין של נושא המשרה במסגרת מילוי תפקידו. פעולה כזו מוגדרת בין השאר כהפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, תוך כדי ועקב עיסוקו בתאגיד".

מוצר ביטוחי זה, מציין ארנרייך, אשר בעבר נרכש רק על-ידי חלק מן החברות הציבוריות הופך במהרה, נוכח חומרת התביעות הפוטנציאליות, לחיוני ביותר במערך הביטוחים של כל חברה במשק. גם חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, עמותות, מלכ"רים, אגודות שיתופיות ועוד, כולם נזקקים כיום למכשיר ביטוחי זה.

מה עוד חשוב לדעת על פוליסת אחריות נושאי משרה?

ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים אינו שמי, אלא לפי תפקיד. בסיס הביטוח הוא "יום הגשת התביעה" והוא מוגבל לתביעות שתוגשנה לראשונה נגד נושא המשרה בתוך תקופת הביטוח. חברת הביטוח תשפה את נושאי המשרה בגין הפסד או נזק שנגרמו עקב "מעשה שלא כדין" מצדם, או את החברה אם שילמה לנושאי המשרה.

חשוב לציין כי הפוליסה מסייגת, בין היתר, תביעות בקשר עם: נזקי גוף ו/או רכוש, אי יושר, מרמה, מעשה מכוון או זדוני וכן מחריגה הפוליסה תביעות ידועות נוספות. הפוליסה מטילה על המבוטח חובה להודיע על כל שינוי מהותי בחברה אשר עשוי להשפיע על אחריות המבטחת, ובעיקר על אירועים או נסיבות לגביהם קיים חשש שהם עלולים להוביל לתביעה נגד נושאי המשרה. את הפוליסה ניתן להתאים לצרכי הלקוח, באמצעות השמטת חריגים מסוימים או הוספת הרחבות הנדרשות באופן ייחודי לאותו לקוח.

פונים גם לחברות קטנות ובינוניות

ל"כלל ביטוח" יש יתרון יחסי בשוק זה הן בגלל הוותק, הניסיון והמוניטין שלה והן בגלל התיק העסקי הגדול בו היא מחזיקה. בעבר התאפיינה החברה בעיקר בביטוח חברות ענק ותאגידים גדולים, היום היא מרחיבה את שירותיה גם לחברות קטנות ובינוניות ואפילו לחברות הזנק ("סטרט-אפ").

מהו היתרון היחסי של "כלל ביטוח" בתחום זה?

"כחברה מובילה בתחום, מבטחת "כלל ביטוח" דירקטורים ומנהלים במאות חברות ציבוריות ופרטיות. למעשה, אנו מבטחים כיום מיגוון רחב של גופים. החל מגופים קטנים ובינוניים, כאלה שקונים גבול אחריות של מאה אלף דולר ועד לתאגידי ענק, חברות ציבוריות ובנקים, שקונים גבול אחריות של מאות מיליוני דולרים. בנוסף, הניסיון שצברנו מאפשר לנו להכיר את השינויים שחלים בתחום ולהיערך לקראתם".

חשוב לשים לב!

ביטוח אחריות נושאי משרה אינו פוטר את נושא המשרה מאחריות אך עשוי לשחררו מהדאגה לתוצאות האפשריות של פעולותיו היומיומיות כנושא משרה בחברה. חשיבותה של הפוליסה אינה רק למקרה בו תצלח התביעה, אלא אף בשלביה הראשונים כאשר ההוצאות המשפטיות הנחוצות לצורך ההגנה גבוהות במיוחד. 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בכלל
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
אישור קיום ביטוחים – כמה זה עולה?

אישור קיום ביטוחים הוא מסמך הנדרש לעתים קרובות לבעלי מקצוע שעובדים מול חברות גדולות או בינוניות, רשויות מקומיות עיריות וגופים מוסדיים שונים. מדוע יש צורך במסמך זה, מהי מטרתו והכי חשוב- עלות השירות

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.