מה זה קרן פנסיה ואיך היא משרתת אתכם?

הרבה אנשים לא יודעים מה זה קרן פנסיה. אז בגדול – היא החיסכון הפנסיוני הפופולרי ביותר בארץ, הודות ליתרונותיה הרבים. מוזמנים לקרוא ולהבין אחת ולתמיד מה זה קרן פנסיה בדיוק.

אז מה זה קרן פנסיה?

כדי להסביר במשפט מה זה קרן פנסיה, נגיד שמדובר במכשיר פנסיוני, שמטרתו להעניק לנו חלופה במהלך שנות הפרישה שלנו במקום השכר של מקום העבודה, או מה שמכונה קצבה חודשית.

העקרונות המרכזיים שעליה מבוססת קרן פנסיה

כדי לענות על השאלה מה זה קרן פנסיה, עלינו להסביר מהם 4 העקרונות המרכזיים שעליה היא מבוססת.

1. תקנון הפנסיה

על מנת להבין מה זה קרן פנסיה, חשוב להבין איך היא מנוהלת. הקרן מנוהלת בהתאם למסמך שנקרא תקנון. ב- 2018 מדינת ישראל פרסמה קווים כללים לצורך כתיבת תקנון לקרנות הפנסיה, או מה שמכונה "תקנון תקני" או לחלופין "תקנון אחיד". מטרתו למזער את ההבדלים בין קרנות הפנסיה ככל הניתן.

התקנון למעשה מכיל את כל החובות והזכויות של החוסכים. בין היתר קיימות הגדרות למצב של אובדן כושר עבודה, אופן חישוב קצבת הפנסיה, מי נחשב בתור עמית בקרן וכדומה. התקנון יוצר למעשה הגדרות המשותפות לכל החוסכים בקרן מסוימת, ומונע אפליות של עובדים מארגון מסוים או בעלי מקצוע ספציפיים.

2. עיקרון הערבות ההדדית

אי אפשר לענות על השאלה מה זה קרן פנסיה מבלי להתייחס לעיקרון הערבות ההדדית. לפי עיקרון זה, כל החוסכים בקרן נושאים בעלויות של תשלומי התביעות של שאר העמיתים. כלומר, לא החברה שמנהלת את הקרן מכסה את התביעות, אלא העמיתים.

עיקרון זה בא לידי ביטוי באמצעות מנגנון האיזון האקטוארי: כשיש יותר תביעות מהמצופה, הקרן נכנסת למצב של גירעון אקטוארי ודורשת מעמיתיה לכסות את הגירעון. אך כשיש פחות תביעות מהמצופה, הקרן נכנסת למצב של עודף אקטוארי, והרווחים מחולקים בין העמיתים.

שימו לב כי מאחר והחוסכים מצטרפים לקרן הפנסיה ללא הצהרת בריאות ועל מנת להגן על יתר החוסכים בקרן מפני מצטרפים חדשים קיימת בקרן הפנסיה תקופת אכשרה של 60 חודשים ממועד ההצטרפות, שאם במהלכה הוגשה לקרן תביעה לאבדן כושר עבודה או תביעה למקרה של מוות, קרן הפנסיה תבצע בדיקה של מחלה קודמת. אם התביעה הוגשה בגין אירוע שנובע ממחלה שהיתה קיימת לפני ההצטרפות לקרן, התביעה תדחה, ורק אם באירוע חדש, קרן הפנסיה תשלם את התביעה.

3. מנגנון הבטחת התשואה

אחד היתרונות הייחודיים של קרנות הפנסיה הוא בכך ש- 30% מהקרן נמצא במנגנון הבטחת תשואה. ביולי 2022 בוטלו האג"ח המיועדות שהעניקו תשואה מובטחת בקרן פנסיה של 4.86%. והוחלו במנגנון הבטחת תשואה שאמור להניב לחוסכים תשואה מובטחת של 5.15% צמוד למדד. מנגנון זה הופך את הקרנות לאפיק חיסכון סולידי יותר, לטוב ולרע.

4. כיסויים ביטוחיים

קרן הפנסיה מורכבת לא רק מרכיב חיסכון אלא גם משני רכיבים ביטוחיים:

1) ביטוח אובדן כושר עבודה
אם איבדתם את היכולת שלכם לעבוד באופן חלקי או מלא – תקבלו קצבה חודשית מהקרן בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו עבורכם במסגרת הוועדה הרפואית, כשמעל 75% נכות יחשבו לנכות מלאה. מעבר לכך, תקבלו גם שחרור מפרמיות, כלומר – קרן הפנסיה תפקיד עבורכם מדי חודש את אותה ההפקדה שאתם נהגתם להפקיד בזמן שעבדתם, כולל הפקדות מעסיק, פיצויים וההפקדות שלכם. אופן תשלום הקצבה עבור חודשי ההמתנה מחושב באמצעות מגנון פרנצ'יזה.

על מנת להיות זכאים לקצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה שלכם, תצטרכו להיות באובדן כושר עבודה לתקופה של לפחות 90 ימים, ולאחר מכן לעבור ועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה שתבחן האם הנכות פוגעת ביכולתכם לעבוד בעבודה אחרת התואמת להשכלתכם, הכשרתכם או ניסיונכם.

2) ביטוח שארים

ביטוח שארים ניתן אוטומטית לכל מי שמבוטח בקרן פנסיה מקיפה, אך ניתן לוותר עליו, למשל אם אתם רווקים, גרושים או אלמנים וכך לחסוך בעלויות. ביטוח זה מיועד למקרה מוות חלילה. במקרה כזה, תינתן קצבה חודשית לשארים שהוגדרו ע"י התקנון:

  • בן או בת זוג, ידוע בציבור גם אם הוא מאותו המין
  • ילדים עד לגיל 21 לרבות בן חורג או ילד מאומץ
  • הורה נתמך

גובה הכיסוי נקבע בהתאם לגיל ההצטרפות לקרן הפנסיה, כשהגובה המקסימלי לקצבה הוא 100% משכרכם המבוטח.

לרוב, בת/בן הזוג יקבל קצבה חודשית בגובה של 60% מהכנסת המבוטח לכל חייה, גם אם תתחתן. יתום יקבל 40% עד לגיל 21, והורה נתמך יקבל 20%. עם זאת, סך הקצבאות לא יעלו על ההכנסה המבוטחת.

5. מקדם פרישה

כדי לברר מה זה קרן פנסיה, צריך להבין גם מה זה מקדם הפרישה. אז נסביר: מדובר במעין מספר שנועד להמיר את הסכום שחסכתם לפנסיה לטובת קצבה חודשית. איך הגיעו למספר הזה? היריעה קצרה מלהרחיב, כי מדובר באלגוריתם שפיתחו אנליסטים וכלכלנים לאורך השנים, והוא מעודכן מדי כמה שנים בהתאם לגידול הצפוי בתוחלת החיים. מקדם זה נקבע בעת פרישתכם, תוך התאמה לגילכם, מינכם ומסלול הפרישה שבחרתם.

מה זה קרן פנסיה ברירת מחדל?

לא ניתן לדבר על מה זה קרן פנסיה מבלי להסביר על רפורמת החובה בפנסיה, ובדגש על קרן פנסיה ברירת מחדל. החל משנת 2008 נכנס לתוקפו חוק שדורש לבטח כל עובד שכיר באמצעות הפרשות של המעסיק עם העובד. נכון ל- 2023 כל עובד צריך להפקיד 6% משכרו לטובת העניין והמעסיק צריך להפקיד עוד 12.5% המתפצלים לתגמולים ולפיצויים. מההפקדה עצמה יורדים דמי ניהול (לפי החוק מקסימים 6% מהפקדה חודשית ו- 0.5% מהחיסכון המצטבר), וכן עלות כיסוי ביטוחי בהתאם למסלול שבחרתם. לכן השאיפה היא לא רק תשואה גבוהה, אלא גם לשלם כמה שפחות דמי ניהול כדי להגדיל את החיסכון לגיל פרישה.

במידה והשכיר לא יידע את המעסיק שלו מהו המכשיר הפנסיוני שבו הוא מעוניין לנהל את כספיו, המעסיק יכול לבחור להפריש את הכספים לתוך אחת מארבעת קרנות פנסיה ברירת מחדל – אותם4 גופים מוסדיים שזכו במכרז של משרד האוצר בזכות דמי ניהול נמוכים במיוחד (1% מהפקדות חודשית ו- 0.22% מהצבירה) שהם מתחייבים לגבות במשך 10 שנים.

משנת 2017 גם עצמאים צריכים לפי חוק להפקיד לעצמם כספים לטובת הפנסיה. את ההפקדות ניתן לבצע עד תום שנת המס, בהתאם לסכומים שקבע החוק. המדינה מעודדת עצמאים להפקיד כספים לטובת הפנסיה ומעניקה להם הטבות מס משמעותיות בגין פעולה זו, ואף משקיעה משאבים כדי לעודד אותו להפקיד כסף מעבר לסכומים הקבועים בחוק. מצד שני היא גם מטילה קנסות על מי שאינו עונה על דרישות החוק.

ההבדלים בין קרן פנסיה לבין מוצרי חיסכון אחרים

על כך תוכלו לקרוא במאמרים שפרסמנו באתר, כגון: מה ההבדל בין קרן פנסיה וקופת גמל וגם מה ההבדל בין קרן פנסיה לקרן השתלמות?

לסיכום – אז מה זה קרן פנסיה?

כדאי מאוד קודם כל לדעת מה זה קרן פנסיה לפני שמחליטים על חיסכון במוצר פנסיוני כלשהו. כפי שראינו למוצר זה יש יתרונות לצד חסרונות ולכן חשוב להתייעץ עם סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם רשות שוק הון הביטוח וחיסכון, בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאים.

אנחנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח נעזור לכם לבחור מסלול ביטוח שמתאים לכם ולמשפחתכם, מסלול השקעה המתאים לגילכם ולמצב שוק ההון, נצמצם ביטוחים מיותרים ונקטין את דמי הניהול ככל הניתן.

מה זה קרן פנסיה
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
מתי צריך לשלם פנסיה לעובד
מתי צריך לשלם פנסיה לעובד?

מתי צריך לשלם פנסיה לעובד היא שאלה שמטרידה מעסיקים רבים, ובעיקר מעסיקים שחווים צמיחה והרחבה של העסק, ולראשונה מתחילים להעסיק עובדים חדשים. במאמר זה ננסה לעשות עבורכם סדר בדברים.

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.